HMS-ingeniør inspiserer en bygning
Yrkesskildring

HMS-­ingeniør

favoritt ikon

Som HMS-ingeniør hjelper du til med å betre helsa, miljøet og sikkerheita på ein arbeidsplass.

Forkortinga HMS står for helse, miljø og sikkerheit. Dette er arbeidsområda til ein HMS-ingeniør. Ved hjelp av internkontrollar og risikoanalysar jobbar HMS-ingeniøren med å skape gode miljø på arbeidsplassar.

Som HMS-ingeniør må du kunne identifisere og forbetre rutinar og praksisar som har tyding for helsa, miljøet eller sikkerheita til dei som jobbar på ein aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan betre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Arbeidsoppgåvene til ein HMS-ingeniør varierer frå arbeidsplass til arbeidsplass. Du kan jobbe med helsefaglege problemstillingar eller synspunkt som har med teknologisk sikkerheit å gjere.

Vanlege arbeidsoppgåver for HMS-ingeniørar:

  • kartlegge kva som kan føre til eit dårleg arbeidsmiljø og sette i verk førebyggande tiltak
  • leie tryggingstiltak og brannvern
  • lage motivasjonsprogram og haldningskampanjar for å opplyse dei tilsette om HMS
  • ha jamlege gjennomgangar av HMS-reglane til bedrifta
  • dokumentere HMS-arbeidet

Som HMS-ingeniør har du ein brei kompetanse på tryggleiks- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlege verksemder. Ulike lovar og føreskrifter krev at bedrifter flest må ha ei systematisk oppfølging av HMS.

Kvar arbeider HMS-ingeniørar?

HMS-ingeniørar kan enten jobbe som tilsette i ei bedrift, ei bedriftshelseteneste eller jobbe sjølvstendig og tilby rådgiving til bedrifter. Nokre ingeniørar jobbar i større offentlege verksemder. HMS er elles eit sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

Personlege eigenskapar

For å bli ingeniør bør du ha ei teknisk interesse. Du kunne kommunisere og samarbeide godt med andre. Du må kunne jobbe sjølvstendig. I tillegg må du kunne rettleie andre når det er nødvendig.

Kva jobbar HMS-ingeniørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ingeniør
Deltid
Alle sektorer
2 010 personer
639 personer
1 371 personer
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
46 000 kr
45 340 kr
46 600 kr
552 000 kr
544 080 kr
559 200 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
46 000 kr
45 340 kr
46 600 kr
552 000 kr
544 080 kr
559 200 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 316 kr
50 380 kr
48 590 kr
51 210 kr
604 560 kr
583 080 kr
614 520 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 316 kr
51 450 kr
48 840 kr
52 660 kr
617 400 kr
586 080 kr
631 920 kr
Ingeniør
Heltid
Alle sektorer
21 934 personer
3 944 personer
17 990 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 324 kr
51 980 kr
50 000 kr
52 500 kr
623 760 kr
600 000 kr
630 000 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 324 kr
51 980 kr
50 000 kr
52 650 kr
623 760 kr
600 000 kr
631 800 kr
Ca 340 kr
Ca 326 kr
Ca 342 kr
55 000 kr
52 870 kr
55 470 kr
660 000 kr
634 440 kr
665 640 kr
Ca 340 kr
Ca 326 kr
Ca 342 kr
57 440 kr
53 780 kr
58 240 kr
689 280 kr
645 360 kr
698 880 kr
Ingeniør
Kommunal
1 121 personer
365 personer
756 personer
Ca 290 kr
Ca 286 kr
Ca 292 kr
46 980 kr
46 260 kr
47 330 kr
563 760 kr
555 120 kr
567 960 kr
Ca 290 kr
Ca 286 kr
Ca 292 kr
46 980 kr
46 260 kr
47 330 kr
563 760 kr
555 120 kr
567 960 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 299 kr
47 960 kr
46 970 kr
48 410 kr
575 520 kr
563 640 kr
580 920 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 299 kr
48 810 kr
47 300 kr
49 510 kr
585 720 kr
567 600 kr
594 120 kr
Ingeniør
Deltid
Kommunal
193 personer
114 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca 276 kr
42 600 kr
44 750 kr
511 200 kr
537 000 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 276 kr
42 600 kr
44 750 kr
511 200 kr
537 000 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 283 kr
44 410 kr
45 880 kr
532 920 kr
550 560 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 283 kr
44 720 kr
46 380 kr
536 640 kr
556 560 kr
Ingeniør
Heltid
Kommunal
928 personer
286 personer
642 personer
Ca 292 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 280 kr
46 670 kr
47 380 kr
567 360 kr
560 040 kr
568 560 kr
Ca 292 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 280 kr
46 670 kr
47 380 kr
567 360 kr
560 040 kr
568 560 kr
Ca 298 kr
Ca 294 kr
Ca 300 kr
48 290 kr
47 550 kr
48 620 kr
579 480 kr
570 600 kr
583 440 kr
Ca 298 kr
Ca 294 kr
Ca 300 kr
49 200 kr
47 920 kr
49 770 kr
590 400 kr
575 040 kr
597 240 kr
Ingeniør
Privat
20 344 personer
3 508 personer
16 836 personer
Ca 328 kr
Ca 319 kr
Ca 330 kr
53 060 kr
51 670 kr
53 430 kr
636 720 kr
620 040 kr
641 160 kr
Ca 328 kr
Ca 319 kr
Ca 330 kr
53 060 kr
51 670 kr
53 500 kr
636 720 kr
620 040 kr
642 000 kr
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca 348 kr
56 060 kr
54 690 kr
56 340 kr
672 720 kr
656 280 kr
676 080 kr
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca 348 kr
58 580 kr
55 600 kr
59 190 kr
702 960 kr
667 200 kr
710 280 kr
Ingeniør
Deltid
Privat
1 604 personer
456 personer
1 148 personer
Ca 296 kr
Ca 293 kr
Ca 297 kr
47 900 kr
47 500 kr
48 060 kr
574 800 kr
570 000 kr
576 720 kr
Ca 296 kr
Ca 293 kr
Ca 297 kr
47 900 kr
47 500 kr
48 060 kr
574 800 kr
570 000 kr
576 720 kr
Ca 321 kr
Ca 315 kr
Ca 323 kr
51 930 kr
51 060 kr
52 290 kr
623 160 kr
612 720 kr
627 480 kr
Ca 321 kr
Ca 315 kr
Ca 323 kr
53 140 kr
51 330 kr
53 890 kr
637 680 kr
615 960 kr
646 680 kr
Ingeniør
Heltid
Privat
18 740 personer
3 052 personer
15 688 personer
Ca 329 kr
Ca 321 kr
Ca 331 kr
53 330 kr
52 000 kr
53 640 kr
639 960 kr
624 000 kr
643 680 kr
Ca 329 kr
Ca 321 kr
Ca 331 kr
53 330 kr
52 000 kr
53 750 kr
639 960 kr
624 000 kr
645 000 kr
Ca 347 kr
Ca 340 kr
Ca 349 kr
56 270 kr
55 030 kr
56 520 kr
675 240 kr
660 360 kr
678 240 kr
Ca 347 kr
Ca 340 kr
Ca 349 kr
58 860 kr
56 000 kr
59 420 kr
706 320 kr
672 000 kr
713 040 kr
Ingeniør
Statlig
2 479 personer
710 personer
1 769 personer
Ca 273 kr
Ca 259 kr
Ca 279 kr
44 240 kr
41 960 kr
45 160 kr
530 880 kr
503 520 kr
541 920 kr
Ca 273 kr
Ca 259 kr
Ca 279 kr
44 560 kr
41 960 kr
45 770 kr
534 720 kr
503 520 kr
549 240 kr
Ca 290 kr
Ca 272 kr
Ca 296 kr
46 920 kr
44 140 kr
47 990 kr
563 040 kr
529 680 kr
575 880 kr
Ca 290 kr
Ca 272 kr
Ca 296 kr
48 640 kr
44 910 kr
50 070 kr
583 680 kr
538 920 kr
600 840 kr
Ingeniør
Deltid
Statlig
213 personer
104 personer
109 personer
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 252 kr
40 420 kr
39 790 kr
40 830 kr
485 040 kr
477 480 kr
489 960 kr
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 252 kr
40 420 kr
39 790 kr
40 830 kr
485 040 kr
477 480 kr
489 960 kr
Ca 257 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
41 690 kr
40 340 kr
43 030 kr
500 280 kr
484 080 kr
516 360 kr
Ca 257 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
42 100 kr
40 580 kr
43 610 kr
505 200 kr
486 960 kr
523 320 kr
Ingeniør
Heltid
Statlig
2 266 personer
606 personer
1 660 personer
Ca 275 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
44 530 kr
42 200 kr
45 330 kr
534 360 kr
506 400 kr
543 960 kr
Ca 275 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
44 900 kr
42 200 kr
46 000 kr
538 800 kr
506 400 kr
552 000 kr
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 297 kr
47 190 kr
44 510 kr
48 160 kr
566 280 kr
534 120 kr
577 920 kr
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 297 kr
48 970 kr
45 330 kr
50 300 kr
587 640 kr
543 960 kr
603 600 kr
Ingeniør
Alle sektorer
23 944 personer
4 583 personer
19 361 personer
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 323 kr
51 670 kr
49 540 kr
52 290 kr
620 040 kr
594 480 kr
627 480 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 323 kr
51 670 kr
49 540 kr
52 410 kr
620 040 kr
594 480 kr
628 920 kr
Ca 338 kr
Ca 324 kr
Ca 341 kr
54 760 kr
52 490 kr
55 280 kr
657 120 kr
629 880 kr
663 360 kr
Ca 338 kr
Ca 324 kr
Ca 341 kr
57 130 kr
53 340 kr
57 990 kr
685 560 kr
640 080 kr
695 880 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Deltid
Alle sektorer
503 personer
322 personer
181 personer
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 360 kr
44 700 kr
46 420 kr
544 320 kr
536 400 kr
557 040 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 360 kr
44 700 kr
46 420 kr
544 320 kr
536 400 kr
557 040 kr
Ca 302 kr
Ca 297 kr
Ca 314 kr
49 000 kr
48 060 kr
50 820 kr
588 000 kr
576 720 kr
609 840 kr
Ca 302 kr
Ca 297 kr
Ca 314 kr
49 240 kr
48 250 kr
51 160 kr
590 880 kr
579 000 kr
613 920 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Heltid
Alle sektorer
3 440 personer
1 673 personer
1 767 personer
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca 341 kr
50 000 kr
46 940 kr
55 190 kr
600 000 kr
563 280 kr
662 280 kr
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca 341 kr
50 000 kr
46 940 kr
55 190 kr
600 000 kr
563 280 kr
662 280 kr
Ca 354 kr
Ca 322 kr
Ca 384 kr
57 360 kr
52 160 kr
62 280 kr
688 320 kr
625 920 kr
747 360 kr
Ca 354 kr
Ca 322 kr
Ca 384 kr
57 940 kr
52 610 kr
62 990 kr
695 280 kr
631 320 kr
755 880 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Privat
2 734 personer
1 209 personer
1 525 personer
Ca 345 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 830 kr
51 230 kr
60 000 kr
669 960 kr
614 760 kr
720 000 kr
Ca 345 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 830 kr
51 230 kr
60 000 kr
669 960 kr
614 760 kr
720 000 kr
Ca 384 kr
Ca 352 kr
Ca 409 kr
62 260 kr
57 010 kr
66 250 kr
747 120 kr
684 120 kr
795 000 kr
Ca 384 kr
Ca 352 kr
Ca 409 kr
62 790 kr
57 370 kr
66 910 kr
753 480 kr
688 440 kr
802 920 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Deltid
Privat
389 personer
239 personer
150 personer
Ca 280 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 320 kr
44 440 kr
45 830 kr
543 840 kr
533 280 kr
549 960 kr
Ca 280 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 320 kr
44 440 kr
45 830 kr
543 840 kr
533 280 kr
549 960 kr
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 320 kr
50 090 kr
49 090 kr
51 830 kr
601 080 kr
589 080 kr
621 960 kr
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 320 kr
50 350 kr
49 300 kr
52 180 kr
604 200 kr
591 600 kr
626 160 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Heltid
Privat
2 345 personer
970 personer
1 375 personer
Ca 350 kr
Ca 321 kr
Ca 373 kr
56 750 kr
52 000 kr
60 350 kr
681 000 kr
624 000 kr
724 200 kr
Ca 350 kr
Ca 321 kr
Ca 373 kr
56 750 kr
52 000 kr
60 350 kr
681 000 kr
624 000 kr
724 200 kr
Ca 391 kr
Ca 359 kr
Ca 414 kr
63 370 kr
58 120 kr
67 070 kr
760 440 kr
697 440 kr
804 840 kr
Ca 391 kr
Ca 359 kr
Ca 414 kr
63 920 kr
58 500 kr
67 740 kr
767 040 kr
702 000 kr
812 880 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Statlig
1 166 personer
761 personer
405 personer
Ca 275 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 480 kr
44 110 kr
44 870 kr
533 760 kr
529 320 kr
538 440 kr
Ca 275 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 540 kr
44 110 kr
45 010 kr
534 480 kr
529 320 kr
540 120 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 280 kr
44 360 kr
43 860 kr
45 310 kr
532 320 kr
526 320 kr
543 720 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 280 kr
45 000 kr
44 380 kr
46 160 kr
540 000 kr
532 560 kr
553 920 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Deltid
Statlig
108 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 630 kr
547 560 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 630 kr
547 560 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 630 kr
547 560 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 790 kr
549 480 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Heltid
Statlig
1 058 personer
683 personer
375 personer
Ca 274 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 460 kr
44 100 kr
44 800 kr
533 520 kr
529 200 kr
537 600 kr
Ca 274 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 530 kr
44 120 kr
44 950 kr
534 360 kr
529 440 kr
539 400 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 280 kr
43 760 kr
45 240 kr
531 360 kr
525 120 kr
542 880 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 950 kr
44 310 kr
46 120 kr
539 400 kr
531 720 kr
553 440 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Alle sektorer
3 943 personer
1 995 personer
1 948 personer
Ca 306 kr
Ca 288 kr
Ca 337 kr
49 530 kr
46 670 kr
54 660 kr
594 360 kr
560 040 kr
655 920 kr
Ca 306 kr
Ca 288 kr
Ca 337 kr
49 530 kr
46 670 kr
54 660 kr
594 360 kr
560 040 kr
655 920 kr
Ca 350 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
56 720 kr
51 750 kr
61 690 kr
680 640 kr
621 000 kr
740 280 kr
Ca 350 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
57 280 kr
52 170 kr
62 380 kr
687 360 kr
626 040 kr
748 560 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken