Bilete
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

Yrkesbeskrivelse

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør hjelper du til med å betre helsa, miljøet og sikkerheita på ein arbeidsplass.

Forkortinga HMS står for helse, miljø og sikkerheit. Dette er arbeidsområda til ein HMS -ingeniør. Ved hjelp av internkontrollar og risikoanalysar jobbar HMS -ingeniøren med å skape gode miljø på arbeidsplassar.

Som HMS -ingeniør må du kunne identifisere og forbetre rutinar og praksisar som har tyding for helsa, miljøet eller sikkerheita til dei som jobbar på ein aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan betre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Arbeidsoppgåvene til ein HMS -ingeniør varierer frå arbeidsplass til arbeidsplass. Du kan jobbe med helsefaglege problemstillingar eller synspunkt som har med teknologisk sikkerheit å gjere.

Vanlege arbeidsoppgåver for HMS -ingeniørar:

 • kartlegge kva som kan føre til eit dårleg arbeidsmiljø og sette i verk førebyggande tiltak
 • leie tryggingstiltak og brannvern
 • lage motivasjonsprogram og haldningskampanjar for å opplyse dei tilsette om HMS
 • ha jamlege gjennomgangar av HMS -reglane til bedrifta
 • dokumentere HMS -arbeidet

Som HMS -ingeniør har du ein brei kompetanse på tryggleiks- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlege verksemder. Ulike lovar og føreskrifter krev at bedrifter flest må ha ei systematisk oppfølging av HMS .

Hvor jobber HMS-ingeniørar ?

HMS -ingeniørar kan enten jobbe som tilsette i ei bedrift, ei bedriftshelseteneste eller jobbe sjølvstendig og tilby rådgiving til bedrifter. Nokre ingeniørar jobbar i større offentlege verksemder. HMS er elles eit sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

Personlige egenskaper

For å bli ingeniør bør du ha ei teknisk interesse. Du kunne kommunisere og samarbeide godt med andre. Du må kunne jobbe sjølvstendig. I tillegg må du kunne rettleie andre når det er nødvendig.

Hva jobber HMS-ingeniørutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 782909 - Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig
 • 682901 - Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk

Bedrifter

HMS-ingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3119119 - HMS-INGENIØR
 • 3119120 - SIKKERHETSINGENIØR
 • 3152129 - HMS-LEDER
 • 3119143 - SENIOR PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 3152107 - SIKKERHETSRÅDGIVER
 • 3152108 - KVALITETSINSPEKTØR
 • 3152118 - SIKKERHETSINSPEKTØR
 • 3152115 - KVALITETSSIKRINGSINSPEKTØR
 • 3119121 - YRKESHYGIENIKER
 • 3152116 - KVALITETSSIKRINGSASSISTENT
 • 3152119 - HOVEDVERNEOMBUD
 • 3152128 - KONSULENT (HMS)
 • 3152123 - SIKKERHETSANSVARLIG
 • 3152125 - HMS-INSPEKTØR
 • 3152130 - KVALITETSSIKRINGSLEDER
 • 3152114 - KVALITETSSIKRINGSKOORDINATOR
 • 3152124 - KVALITETSKONSULENT
 • 3152133 - HMS-KOORDINATOR
 • 3152126 - HMS-KONSULENT
 • 3152105 - INSPEKTØR (BIL)

Sist kvalitetsikret den 13. februar 2017, av NITO, HMS faglig forum