HMS-ingeniør inspiserer en bygning
Yrkesskildring

HMS-­ingeniør

favoritt ikon

Som HMS-ingeniør hjelper du til med å betre helsa, miljøet og sikkerheita på ein arbeidsplass.

Forkortinga HMS står for helse, miljø og sikkerheit. Dette er arbeidsområda til ein HMS-ingeniør. Ved hjelp av internkontrollar og risikoanalysar jobbar HMS-ingeniøren med å skape gode miljø på arbeidsplassar.

Som HMS-ingeniør må du kunne identifisere og forbetre rutinar og praksisar som har tyding for helsa, miljøet eller sikkerheita til dei som jobbar på ein aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan betre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Arbeidsoppgåvene til ein HMS-ingeniør varierer frå arbeidsplass til arbeidsplass. Du kan jobbe med helsefaglege problemstillingar eller synspunkt som har med teknologisk sikkerheit å gjere.

Vanlege arbeidsoppgåver for HMS-ingeniørar:

  • kartlegge kva som kan føre til eit dårleg arbeidsmiljø og sette i verk førebyggande tiltak
  • leie tryggingstiltak og brannvern
  • lage motivasjonsprogram og haldningskampanjar for å opplyse dei tilsette om HMS
  • ha jamlege gjennomgangar av HMS-reglane til bedrifta
  • dokumentere HMS-arbeidet

Som HMS-ingeniør har du ein brei kompetanse på tryggleiks- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlege verksemder. Ulike lovar og føreskrifter krev at bedrifter flest må ha ei systematisk oppfølging av HMS.

Kvar arbeider HMS-ingeniørar?

HMS-ingeniørar kan enten jobbe som tilsette i ei bedrift, ei bedriftshelseteneste eller jobbe sjølvstendig og tilby rådgiving til bedrifter. Nokre ingeniørar jobbar i større offentlege verksemder. HMS er elles eit sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

Personlege eigenskapar

For å bli ingeniør bør du ha ei teknisk interesse. Du kunne kommunisere og samarbeide godt med andre. Du må kunne jobbe sjølvstendig. I tillegg må du kunne rettleie andre når det er nødvendig.

Kva jobbar HMS-ingeniørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ingeniør
Heltid
Alle sektorer
22 824 personer
4 092 personer
18 732 personer
Ca 332 kr
Ca 318 kr
Ca 334 kr
53 720 kr
51 550 kr
54 170 kr
644 640 kr
618 600 kr
650 040 kr
Ca 332 kr
Ca 318 kr
Ca 334 kr
53 800 kr
51 550 kr
54 480 kr
645 600 kr
618 600 kr
653 760 kr
Ca 350 kr
Ca 337 kr
Ca 353 kr
56 750 kr
54 530 kr
57 240 kr
681 000 kr
654 360 kr
686 880 kr
Ca 350 kr
Ca 337 kr
Ca 353 kr
59 670 kr
55 580 kr
60 570 kr
716 040 kr
666 960 kr
726 840 kr
Ingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 964 personer
568 personer
1 396 personer
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 298 kr
47 980 kr
47 600 kr
48 210 kr
575 760 kr
571 200 kr
578 520 kr
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 298 kr
47 980 kr
47 600 kr
48 210 kr
575 760 kr
571 200 kr
578 520 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 500 kr
50 400 kr
51 960 kr
618 000 kr
604 800 kr
623 520 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
52 840 kr
50 760 kr
53 710 kr
634 080 kr
609 120 kr
644 520 kr
Ingeniør
Heltid
Kommunal
914 personer
284 personer
630 personer
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 305 kr
49 330 kr
49 010 kr
49 330 kr
591 960 kr
588 120 kr
591 960 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 305 kr
49 330 kr
49 010 kr
49 330 kr
591 960 kr
588 120 kr
591 960 kr
Ca 310 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
50 200 kr
49 820 kr
50 370 kr
602 400 kr
597 840 kr
604 440 kr
Ca 310 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
51 070 kr
50 170 kr
51 470 kr
612 840 kr
602 040 kr
617 640 kr
Ingeniør
Deltid
Kommunal
136 personer
103 personer
Ca 293 kr
Ca
Ca 297 kr
47 420 kr
48 060 kr
569 040 kr
576 720 kr
Ca 293 kr
Ca
Ca 297 kr
47 420 kr
48 060 kr
569 040 kr
576 720 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 304 kr
48 900 kr
49 300 kr
586 800 kr
591 600 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 304 kr
49 280 kr
49 780 kr
591 360 kr
597 360 kr
Ingeniør
Heltid
Privat
19 667 personer
3 227 personer
16 440 personer
Ca 340 kr
Ca 332 kr
Ca 341 kr
55 000 kr
53 750 kr
55 300 kr
660 000 kr
645 000 kr
663 600 kr
Ca 340 kr
Ca 332 kr
Ca 341 kr
55 060 kr
53 750 kr
55 580 kr
660 720 kr
645 000 kr
666 960 kr
Ca 358 kr
Ca 349 kr
Ca 360 kr
57 990 kr
56 560 kr
58 270 kr
695 880 kr
678 720 kr
699 240 kr
Ca 358 kr
Ca 349 kr
Ca 360 kr
61 110 kr
57 660 kr
61 780 kr
733 320 kr
691 920 kr
741 360 kr
Ingeniør
Deltid
Privat
1 622 personer
442 personer
1 180 personer
Ca 302 kr
Ca 309 kr
Ca 301 kr
49 000 kr
50 000 kr
48 710 kr
588 000 kr
600 000 kr
584 520 kr
Ca 302 kr
Ca 309 kr
Ca 301 kr
49 000 kr
50 000 kr
48 710 kr
588 000 kr
600 000 kr
584 520 kr
Ca 324 kr
Ca 323 kr
Ca 324 kr
52 510 kr
52 360 kr
52 560 kr
630 120 kr
628 320 kr
630 720 kr
Ca 324 kr
Ca 323 kr
Ca 324 kr
54 010 kr
52 770 kr
54 480 kr
648 120 kr
633 240 kr
653 760 kr
Ingeniør
Heltid
Statlig
2 243 personer
581 personer
1 662 personer
Ca 283 kr
Ca 268 kr
Ca 289 kr
45 920 kr
43 410 kr
46 800 kr
551 040 kr
520 920 kr
561 600 kr
Ca 283 kr
Ca 268 kr
Ca 289 kr
46 430 kr
43 410 kr
47 720 kr
557 160 kr
520 920 kr
572 640 kr
Ca 300 kr
Ca 281 kr
Ca 307 kr
48 600 kr
45 550 kr
49 660 kr
583 200 kr
546 600 kr
595 920 kr
Ca 300 kr
Ca 281 kr
Ca 307 kr
50 660 kr
46 630 kr
52 070 kr
607 920 kr
559 560 kr
624 840 kr
Ingeniør
Deltid
Statlig
206 personer
113 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca 262 kr
41 860 kr
42 520 kr
502 320 kr
510 240 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 262 kr
41 860 kr
42 520 kr
502 320 kr
510 240 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 292 kr
44 350 kr
47 250 kr
532 200 kr
567 000 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 292 kr
44 880 kr
48 060 kr
538 560 kr
576 720 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Heltid
Alle sektorer
3 647 personer
1 776 personer
1 871 personer
Ca 321 kr
Ca 301 kr
Ca 349 kr
51 940 kr
48 790 kr
56 610 kr
623 280 kr
585 480 kr
679 320 kr
Ca 321 kr
Ca 301 kr
Ca 349 kr
51 940 kr
48 790 kr
56 610 kr
623 280 kr
585 480 kr
679 320 kr
Ca 365 kr
Ca 335 kr
Ca 394 kr
59 190 kr
54 310 kr
63 820 kr
710 280 kr
651 720 kr
765 840 kr
Ca 365 kr
Ca 335 kr
Ca 394 kr
59 910 kr
54 830 kr
64 740 kr
718 920 kr
657 960 kr
776 880 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Deltid
Alle sektorer
549 personer
354 personer
195 personer
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 296 kr
45 500 kr
44 170 kr
47 940 kr
546 000 kr
530 040 kr
575 280 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 296 kr
45 500 kr
44 170 kr
47 940 kr
546 000 kr
530 040 kr
575 280 kr
Ca 300 kr
Ca 291 kr
Ca 319 kr
48 560 kr
47 110 kr
51 750 kr
582 720 kr
565 320 kr
621 000 kr
Ca 300 kr
Ca 291 kr
Ca 319 kr
48 800 kr
47 260 kr
52 200 kr
585 600 kr
567 120 kr
626 400 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Heltid
Privat
2 524 personer
1 069 personer
1 455 personer
Ca 360 kr
Ca 330 kr
Ca 381 kr
58 330 kr
53 400 kr
61 770 kr
699 960 kr
640 800 kr
741 240 kr
Ca 360 kr
Ca 330 kr
Ca 381 kr
58 330 kr
53 400 kr
61 770 kr
699 960 kr
640 800 kr
741 240 kr
Ca 401 kr
Ca 371 kr
Ca 424 kr
65 000 kr
60 040 kr
68 650 kr
780 000 kr
720 480 kr
823 800 kr
Ca 401 kr
Ca 371 kr
Ca 424 kr
65 770 kr
60 550 kr
69 610 kr
789 240 kr
726 600 kr
835 320 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Deltid
Privat
363 personer
218 personer
145 personer
Ca 283 kr
Ca 271 kr
Ca 296 kr
45 790 kr
43 840 kr
48 020 kr
549 480 kr
526 080 kr
576 240 kr
Ca 283 kr
Ca 271 kr
Ca 296 kr
45 790 kr
43 840 kr
48 020 kr
549 480 kr
526 080 kr
576 240 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 326 kr
49 600 kr
47 870 kr
52 770 kr
595 200 kr
574 440 kr
633 240 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 326 kr
49 840 kr
47 960 kr
53 290 kr
598 080 kr
575 520 kr
639 480 kr
Helse- eller miljøkontrollør
Heltid
Statlig
1 049 personer
664 personer
385 personer
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 286 kr
46 260 kr
46 150 kr
46 330 kr
555 120 kr
553 800 kr
555 960 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 286 kr
46 290 kr
46 150 kr
46 450 kr
555 480 kr
553 800 kr
557 400 kr
Ca 284 kr
Ca 281 kr
Ca 290 kr
46 060 kr
45 560 kr
46 940 kr
552 720 kr
546 720 kr
563 280 kr
Ca 284 kr
Ca 281 kr
Ca 290 kr
46 710 kr
46 110 kr
47 780 kr
560 520 kr
553 320 kr
573 360 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandlar du tenner.

Barnesykepleier fjerner gips på armen til en gutt.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke.

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøytar rettleiar kundar i bruk av legemiddel, ekspederer reseptar, og gir råd til kundar i apotek.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­teknikar

Apotek­teknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er ein lege som undersøker og behandlar personar med psykiske lidingar.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er mellom dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

Ein ortoped er ein lege som førebygger og behandlar sjukdommar og skadar i musklar og skjelett.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom arbeider du for å forbetre klientane si evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Kirurger

Kirurg

Ein kirurg er ein lege som ut­fører operasjonar, i tillegg til anna behandlinga.