Helsesekretær
Yrkesskildring

Helse­sekretær

favoritt ikon

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.

Ofte er det helsesekretæren som møter pasienten først, for eksempel på eit legekontor eller eit sjukehus. Helsesekretæren hjelper dermed til med å vurdere medisinsk hjelp til pasienten.

Vanlege arbeidsoppgåver for helsesekretæren:

  • betene resepsjon og svare på telefon
  • innkalle pasientar til timeavtaler
  • bestille pasienttransport og tolketenester
  • laboratoriearbeid og prøvetaking (for eksempel blodprøver, ekg og spirometri – pustetest for å måle lungefunksjon)
  • enkelt sårstell
  • skriving av pasientjournalar
  • rapportering og administrasjon

Helsesekretærar har autorisasjon som helsepersonell. Personar utan autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærar, kan ikkje bruke tittelen helsesekretær. 

Eit tidlegare namn på helsesekretærar, før yrket fekk autorisasjon, var legesekretær.

I jobben samarbeider du tett med legar, sjukepleiarar og andre helsefagarbeidarar. 

Kvar arbeider helsesekretærar?

Helsesekretæren på sjukehus, legekontor, helsesenter, helsestasjon, innan eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre delar av helsevesenet.

 

Personlege eigenskapar

Som helsesekretær bør du like å møte nye menneske. Du må vere flink til å kommunisere både skriftleg og munnleg, ha serviceinnstilling og samarbeidsevner. Du må også vere nøyaktig og kunne takle eit høgt arbeidstempo. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Som helsesekretær kan du utdanne deg vidare innanfor faget for å auke kompetansen i til dømes helsejuss, IKT, logistikk eller andre område. Det er også mogleg å ta vidareutdanning i helseadministrasjon på fagskole.

Kva jobbar helsesekretærutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Helsesekretær
Deltid
Alle sektorer
7 849 personer
7 734 personer
115 personer
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 179 kr
34 750 kr
34 760 kr
28 950 kr
417 000 kr
417 120 kr
347 400 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 179 kr
34 750 kr
34 760 kr
28 950 kr
417 000 kr
417 120 kr
347 400 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 190 kr
34 740 kr
34 770 kr
30 720 kr
416 880 kr
417 240 kr
368 640 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 190 kr
34 830 kr
34 860 kr
30 810 kr
417 960 kr
418 320 kr
369 720 kr
Helsesekretær
Heltid
Alle sektorer
7 076 personer
6 987 personer
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca
35 000 kr
35 000 kr
420 000 kr
420 000 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca
35 000 kr
35 000 kr
420 000 kr
420 000 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
34 750 kr
34 760 kr
417 000 kr
417 120 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
34 980 kr
34 990 kr
419 760 kr
419 880 kr
Helsesekretær
Kommunal
2 918 personer
2 899 personer
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 480 kr
35 500 kr
425 760 kr
426 000 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 480 kr
35 500 kr
425 760 kr
426 000 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca
35 580 kr
35 580 kr
426 960 kr
426 960 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca
35 720 kr
35 720 kr
428 640 kr
428 640 kr
Helsesekretær
Deltid
Kommunal
1 399 personer
1 384 personer
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 500 kr
35 510 kr
426 000 kr
426 120 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 500 kr
35 510 kr
426 000 kr
426 120 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca
35 900 kr
35 900 kr
430 800 kr
430 800 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca
36 030 kr
36 030 kr
432 360 kr
432 360 kr
Helsesekretær
Heltid
Kommunal
1 519 personer
1 515 personer
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 480 kr
35 500 kr
425 760 kr
426 000 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 480 kr
35 500 kr
425 760 kr
426 000 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 420 kr
35 420 kr
425 040 kr
425 040 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 570 kr
35 560 kr
426 840 kr
426 720 kr
Helsesekretær
Privat
9 020 personer
8 849 personer
171 personer
Ca 211 kr
Ca 212 kr
Ca 185 kr
34 260 kr
34 290 kr
30 040 kr
411 120 kr
411 480 kr
360 480 kr
Ca 211 kr
Ca 212 kr
Ca 185 kr
34 260 kr
34 290 kr
30 040 kr
411 120 kr
411 480 kr
360 480 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 197 kr
34 440 kr
34 480 kr
31 890 kr
413 280 kr
413 760 kr
382 680 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 197 kr
34 540 kr
34 580 kr
31 980 kr
414 480 kr
414 960 kr
383 760 kr
Helsesekretær
Deltid
Privat
5 547 personer
5 449 personer
Ca 211 kr
Ca 211 kr
Ca
34 140 kr
34 170 kr
409 680 kr
410 040 kr
Ca 211 kr
Ca 211 kr
Ca
34 140 kr
34 170 kr
409 680 kr
410 040 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca
34 360 kr
34 400 kr
412 320 kr
412 800 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca
34 410 kr
34 450 kr
412 920 kr
413 400 kr
Helsesekretær
Heltid
Privat
3 473 personer
3 400 personer
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 430 kr
34 490 kr
413 160 kr
413 880 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 430 kr
34 490 kr
413 160 kr
413 880 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 520 kr
34 560 kr
414 240 kr
414 720 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 660 kr
34 700 kr
415 920 kr
416 400 kr
Helsesekretær
Statlig
2 987 personer
2 973 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 080 kr
35 080 kr
420 960 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 080 kr
35 080 kr
420 960 kr
420 960 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
34 780 kr
34 780 kr
417 360 kr
417 360 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
35 160 kr
35 160 kr
421 920 kr
421 920 kr
Helsesekretær
Deltid
Statlig
903 personer
901 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 110 kr
35 110 kr
421 320 kr
421 320 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 110 kr
35 110 kr
421 320 kr
421 320 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca
35 360 kr
35 360 kr
424 320 kr
424 320 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca
35 600 kr
35 600 kr
427 200 kr
427 200 kr
Helsesekretær
Heltid
Statlig
2 084 personer
2 072 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 080 kr
35 080 kr
420 960 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 080 kr
35 080 kr
420 960 kr
420 960 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
34 620 kr
34 620 kr
415 440 kr
415 440 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
35 040 kr
35 040 kr
420 480 kr
420 480 kr
Helsesekretær
Alle sektorer
14 925 personer
14 721 personer
204 personer
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 190 kr
34 930 kr
34 930 kr
30 850 kr
419 160 kr
419 160 kr
370 200 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 190 kr
34 930 kr
34 930 kr
30 850 kr
419 160 kr
419 160 kr
370 200 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 200 kr
34 740 kr
34 770 kr
32 480 kr
416 880 kr
417 240 kr
389 760 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 200 kr
34 910 kr
34 940 kr
32 720 kr
418 920 kr
419 280 kr
392 640 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold