Bilete
Gynekolog
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdomar og fødselshjelp.

Ordet gynekologi betyr læra om kvinner. Gynekologar er legar som har spesialisert seg i kvinnesjukdomar og fødselshjelp.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein gynekolog:

  • Fødselshjelp. Det vil seie at du følger opp gravide frå starten og fram til fødselen. Du hjelper også til dersom det oppstår vanskar under fødselen.
  • Stille diagnose og behandle kvinnesjukdomar. Til dømes godarta og ondarta svulster i dei kvinnelege organa, blødningsforstyrringar, vannlatingsproblem, problem med å få barn, problem i tidleg graviditet og hormonforstyrringar.
  • Behandle pasientar som av medisinske årsaker har vanskelegheiter med å få eit normalt seksualliv.
  • Vere med på å greie ut kvinner som har vore utsett for seksuelle overgrep.

Du kan òg drive med forsking. 

I dette yrket må ein vere førebudd på å halde seg fagleg oppdatert på den medisinske og teknologiske utviklinga.

Hvor jobber gynekologar ?

Som gynekolog arbeider du ved eit sjukehus eller ved private klinikkar og praksisar. I tillegg kan du arbeide ved til dømes offentlege kontor eller for humanitære organisasjonar. Mange jobbar også som forskarar.

 

 

Personlige egenskaper

Ein gynekolog arbeider med pasientar kvar dag og du bør derfor like å arbeide med menneske. Du må ha evna til å sjå kvar pasient som eit individ. Du må også ha gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner og god vurderingsevne.

 

 

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. De fleste finn ut kva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanningen. Spesialistutdanninga foregår mens du jobbar som lege.

Bedrifter

Gynekolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221106 - GYNEKOLOG

Sist kvalitetsikret den 28. mars 2019, av Norsk gynekologisk forening