Bilete
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Ein fysikar arbeider med fenomen og krefter som oppstår mellom dei ulike delane av materien og objekt, både kring oss i kvardagen og i universet. Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikarar jobbe innanfor fleire område som for eksempel medisin og elektronikk. 

Fysikarar kan forske på alt frå fornybar energi til hjernen. Som fysikar lærer du å bruke verktøy som programmering og datasimuleringar og å handtere store datamengder og komplekse analysar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein fysikar:

 • utvikle og teste modellar for å skildre fysiske fenomen i naturen
 • utarbeide og teste modellar for kompliserte prosessar innan industri og teknologi
 • utvikle og teste nye instrument og måleteknikkar, til bruk innan mellom anna medisin, miljøovervaking og energiteknologi

Ein fysikar brukar vitskaplege metodar i arbeidet sitt, slik som eksperiment, teoretiske modellar og matematiske simuleringar. 

Hvor jobber fysikarar ?

Som fysikar kan du arbeide både i det offentlege og det private. Eksempel på arbeidsstader er ulike teknologibedrifter, oljebransjen eller private konsulentfirma. Fysikarar kan arbeide i ulike departement og direktorat, i den vidaregåande skulen eller ved høgskular og universitet. Fysikarar arbeider òg i IT-bransjen og nokre jobbar i helsevesenet.

Personlige egenskaper

Som fysikar må du ha evne til abstrakt tenking. Du må ha interesse for konkrete løysingar, og du må like å jobbe systematisk og nøyaktig. Du bør like matematikk og å løyse problem.

Utdanning

 

 

Bedrifter

Fysikar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2111101 - ASTROFYSIKER
 • 2111103 - ATOMFYSIKER
 • 2111104 - FYSIKER
 • 2114101 - GEOFYSIKER
 • 2111105 - KJERNEFYSIKER
 • 2114109 - PETROFYSIKER
 • 2114110 - PETROLEUMSGEOFYSIKER
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)

Sist kvalitetsikret den 09. oktober 2019, av Norsk Fysisk Selskap, Norsk Fysisk Selskap