Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.
Yrkesskildring

Fotograf

favoritt ikon

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

Som fotograf tar du stort sett bilete på vegner av kundar. Du må kommunisere godt med kunden og forstå biletes kommunikasjonsevne, slik at du kan skape visuelle uttrykk som samsvarar med kundens ønsker, enten kundane er privatpersonar, media, offentlege institusjonar eller bedrifter.

Fotografane sine arbeidsoppgåver og metodar varierer ut frå kva oppdrag dei har og kven dei arbeider for. Mange fotografar vel å spesialisere seg innan eitt felt, som portrett, mote, presse, reklame, sport eller natur.

Som fotograf må du ha eit ønske om å skape bilete som formidlar ein bodskap visuelt og som fungerer i ein bestemt samanheng. Det er viktig å ha eit eige uttrykk. Du må gjerne tenke utradisjonelt for å skape bilete som fangar merksemda til folk. Men det er ikkje nok å berre vere kreativ. Ein fotograf må òg meistre den tekniske sida ved fotografi, som kamera, lys og etterarbeid.

Du må ha godt farge- og djupnesyn. 

Liknande yrke er fotojournalist eller tv-fotograf.

 

Kvar arbeider fotografar?

Som fotograf kan du jobbe i fotostudio som portrettfotograf. Du kan jobbe i reklamebransjen eller for magasiner og aviser. Du kan også jobbe ved for eksempel museum, sjukehus, universitet eller i kommunikasjonsavdelingar i offentlege eller private verksemder. Nokre jobbar som uavhengige kunstfotografar. 

Dei fleste fotografar er er ikkje fast tilsette, men jobbar som sjølvstendig næringsdrivande. 

 

 

Personlege eigenskapar

Som fotograf må du vere kreativ og skapande. Du må ha evne til å jobbe sjølvstendig. Du må også kunne samarbeide godt både med menneske du fotograferer og med kundar. 

 

Utdanning

Fotograf er ikkje ein verna tittel, og det er derfor fleire vegar til å bli fotograf.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Kva jobbar fotografutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for fotografar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fotograf eller filmfotograf
Heltid
Alle sektorer
929 personer
250 personer
679 personer
Ca 260 kr
Ca 233 kr
Ca 274 kr
42 060 kr
37 710 kr
44 330 kr
504 720 kr
452 520 kr
531 960 kr
Ca 260 kr
Ca 233 kr
Ca 274 kr
42 060 kr
37 710 kr
44 330 kr
504 720 kr
452 520 kr
531 960 kr
Ca 268 kr
Ca 240 kr
Ca 278 kr
43 400 kr
38 890 kr
45 060 kr
520 800 kr
466 680 kr
540 720 kr
Ca 268 kr
Ca 240 kr
Ca 278 kr
44 000 kr
39 090 kr
45 810 kr
528 000 kr
469 080 kr
549 720 kr
Fotograf eller filmfotograf
Deltid
Alle sektorer
268 personer
164 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 259 kr
38 000 kr
41 960 kr
456 000 kr
503 520 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 259 kr
38 000 kr
41 960 kr
456 000 kr
503 520 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 268 kr
41 270 kr
43 360 kr
495 240 kr
520 320 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 268 kr
42 070 kr
44 380 kr
504 840 kr
532 560 kr
Fotograf eller filmfotograf
Heltid
Privat
887 personer
239 personer
648 personer
Ca 261 kr
Ca 231 kr
Ca 278 kr
42 360 kr
37 500 kr
45 000 kr
508 320 kr
450 000 kr
540 000 kr
Ca 261 kr
Ca 231 kr
Ca 278 kr
42 360 kr
37 500 kr
45 000 kr
508 320 kr
450 000 kr
540 000 kr
Ca 269 kr
Ca 241 kr
Ca 279 kr
43 550 kr
39 040 kr
45 220 kr
522 600 kr
468 480 kr
542 640 kr
Ca 269 kr
Ca 241 kr
Ca 279 kr
44 140 kr
39 250 kr
45 950 kr
529 680 kr
471 000 kr
551 400 kr
Fotograf eller filmfotograf
Deltid
Privat
254 personer
157 personer
Ca 233 kr
Ca
Ca 262 kr
37 780 kr
42 430 kr
453 360 kr
509 160 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca 262 kr
37 780 kr
42 430 kr
453 360 kr
509 160 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 270 kr
41 430 kr
43 700 kr
497 160 kr
524 400 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 270 kr
42 280 kr
44 770 kr
507 360 kr
537 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Ein journalist samlar inn informasjon som formidlar vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Teknisk forfattar

Teknisk forfattar

Tekniske forfattarar ut­arbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

Regissør i filmstudio

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.

Musikere

Musikar

Musikarar skaper, fram­fører og koordinerer musikk innan ei rekke sjangrar og stilarter.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettsider, i pressa og i andre typer medium.

Tekstforfatter

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.