Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.
Yrkesskildring

Førarhundtrenar

favoritt ikon

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.

Som førarhundtrenar arbeider du med å trene opp utvalde hundar til å bli hjelpemiddel for menneske med synslidingar.

Sjølve treninga av førarhundar går føre seg over lang tid og blir ikkje avslutta før brukaren og hunden samarbeider optimalt. Det er viktig at førarhundtrenaren greier å finne ein førarhund som passar saman med behova og personlegdomen til den svaksynte. Hunden må stå på ein eksamen før han kan brukast som førarhund.

Førarhundtrenaren arbeider saman med den svaksynte og førarhunden, og hjelper til med å "gå opp" nokre faste ruter, slik at den svaksynte blir heilt trygg i samarbeidet med hunden.

Jobben som førarhundtrenar kan innebere mange reisedøger i året, og du brukar svært mykje tid utandørs. 

Kvar arbeider førarhundtrenarar?

Ein førarhundtrenar arbeider ved ein av dei tre førarhundskolane i landet: Lions førerhundskole, Førerhundskolen Veiviseren og Norsk blindeforbunds førerhundskole.

Personlege eigenskapar

Førarhundtrenaren dreg nytte av evne til samarbeid og forståing. Du bør vere glad i å vere rundt menneske og dyr, og like å hjelpe dei som treng det. Som førarhundtrenar må du òg vere tolmodig.

Utdanning

Du kan utdanne deg til førerhundtrener på tre skoler i Norge:

For å bli førarhundtrenar må du arbeide på skolen i tre år som aspirant. Etter denne perioden går du rett inn i jobben som trenar. Utdanninga er lønna.

Det er høge krav for å blir førarhundtrenar. Først må du vente til ein av dei tre førarhundskulane i landet søker aspirantar. Når aspirantstillingar blir utlyste er det mange søkjarar og få plassar.

Opptakskrav
Ein har krav til både arbeidserfaring og livserfaring, og krava kan variere frå skule til skule.

Etter- og vidareutdanning
Du kan etterutdanne deg til terapihundetrenar.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dyrepasser eller - trener
Heltid
Alle sektorer
195 personer
151 personer
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca
30 460 kr
30 390 kr
365 520 kr
364 680 kr
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca
30 460 kr
30 390 kr
365 520 kr
364 680 kr
Ca 202 kr
Ca 197 kr
Ca
32 780 kr
31 950 kr
393 360 kr
383 400 kr
Ca 202 kr
Ca 197 kr
Ca
33 310 kr
32 450 kr
399 720 kr
389 400 kr
Dyrepasser eller - trener
Deltid
Alle sektorer
332 personer
289 personer
Ca 166 kr
Ca 165 kr
Ca
26 920 kr
26 790 kr
323 040 kr
321 480 kr
Ca 166 kr
Ca 165 kr
Ca
26 920 kr
26 790 kr
323 040 kr
321 480 kr
Ca 173 kr
Ca 173 kr
Ca
27 980 kr
27 970 kr
335 760 kr
335 640 kr
Ca 173 kr
Ca 173 kr
Ca
28 240 kr
28 230 kr
338 880 kr
338 760 kr
Dyrepasser eller - trener
Heltid
Privat
186 personer
144 personer
Ca 186 kr
Ca 185 kr
Ca
30 200 kr
30 040 kr
362 400 kr
360 480 kr
Ca 186 kr
Ca 185 kr
Ca
30 200 kr
30 040 kr
362 400 kr
360 480 kr
Ca 201 kr
Ca 196 kr
Ca
32 520 kr
31 680 kr
390 240 kr
380 160 kr
Ca 201 kr
Ca 196 kr
Ca
32 930 kr
32 110 kr
395 160 kr
385 320 kr
Dyrepasser eller - trener
Deltid
Privat
330 personer
287 personer
Ca 165 kr
Ca 165 kr
Ca
26 790 kr
26 790 kr
321 480 kr
321 480 kr
Ca 165 kr
Ca 165 kr
Ca
26 790 kr
26 790 kr
321 480 kr
321 480 kr
Ca 172 kr
Ca 172 kr
Ca
27 920 kr
27 900 kr
335 040 kr
334 800 kr
Ca 172 kr
Ca 172 kr
Ca
28 180 kr
28 160 kr
338 160 kr
337 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.

Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.