Flymotormekaniker i arbeid
Yrkesskildring

Flymotor­mekanikar

favoritt ikon

Ein flymotormekanikar arbeider med service, overhaling, reparasjon og testing av motorar i
luftfartøy.

Flymotormekanikaren har spesialisering innanfor reparasjon, vedlikehald og testing av motorar i luftfartøy. Som flymotormekanikar jobbar du tett saman med flysystemmekanikere, flystrukturmekanikere og avionikere for å oppretthalde eit høgt nivå av sikkerheit i lufttrafikken.

Vanlege arbeidsoppgåver for flymotormekanikaren:

• inspeksjon og feilsøking av motor
• reparasjon og service på motor
• testing av delane til motoren
• dokumentering av alt utført arbeid

 

Ein flymotormekaniker arbeider etter eit internasjonalt regelverk der det blir stilt strenge krav til kompetanse og kvalifikasjonar, og du må ha spesielle sertifikat for å kunne jobbe med dei ulike flysystemene. Sertifikatena gjeld i heile EU/EØS-området. For å arbeide innanfor sikkerheitssonene på norske flyplassar blir det stilt krav om utvida vandelsattest (uttømmande politiattest).

Kvar arbeider flymotormekanikarar?

Som flymotormekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjonar som vedlikehalder fly og helikopter.

 

Personlege eigenskapar

Du må vere god til å kommunisere og samarbeide med andre. Det er strenge sikkerheitskrav i bransjen, så etikk, gode haldningar og menneskekunnskap er viktig. Du må også kunne arbeide nøyaktig og planmessig. Engelsk er fagspråket i flybransjen, så du bør meistre både munnleg og skriftleg engelsk. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og vidareutdanning
Etter godkjent fagbrev som flymotormekanikar, kan du vidareutdanne deg til europeisk sertifisert flyteknikar B1 (Licensed aircraft engineer). Utdanninga må du ta i ei bedrift som jobbar med å halde ved like fly eller helikopter, altså ikkje berre motorar. Utdanninga er anerkjent i store deler av verda og gjer gode moglegheiter for arbeid også utanfor Noreg. Ein flyteknikar er ein viderutdanna flymeknikar som har ansvaret for å halde ved like luftfartøy. Teknikaren er ansvarleg for at alt arbeid på eit fly er korrekt utført. Det er han som godkjenner flyet før flyging. Du kan også bli flyteknikar utan fagbrev. 

Med fagbrev i flymotormekanikarfag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar flymotormekanikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flymekaniker
Deltid
Alle sektorer
128 personer
110 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
45 890 kr
45 950 kr
550 680 kr
551 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
46 120 kr
46 210 kr
553 440 kr
554 520 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 281 kr
46 100 kr
45 530 kr
553 200 kr
546 360 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 281 kr
47 590 kr
47 160 kr
571 080 kr
565 920 kr
Flymekaniker
Heltid
Alle sektorer
1 514 personer
1 429 personer
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
48 940 kr
49 420 kr
587 280 kr
593 040 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
50 780 kr
51 450 kr
609 360 kr
617 400 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 336 kr
53 640 kr
54 390 kr
643 680 kr
652 680 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 336 kr
58 670 kr
59 600 kr
704 040 kr
715 200 kr
Flymekaniker
Privat
1 642 personer
103 personer
1 539 personer
Ca 301 kr
Ca 262 kr
Ca 303 kr
48 820 kr
42 430 kr
49 130 kr
585 840 kr
509 160 kr
589 560 kr
Ca 301 kr
Ca 262 kr
Ca 303 kr
50 530 kr
42 600 kr
50 980 kr
606 360 kr
511 200 kr
611 760 kr
Ca 329 kr
Ca 259 kr
Ca 333 kr
53 290 kr
41 990 kr
54 020 kr
639 480 kr
503 880 kr
648 240 kr
Ca 329 kr
Ca 259 kr
Ca 333 kr
58 160 kr
43 890 kr
59 080 kr
697 920 kr
526 680 kr
708 960 kr
Flymekaniker
Deltid
Privat
128 personer
110 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
45 890 kr
45 950 kr
550 680 kr
551 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
46 120 kr
46 210 kr
553 440 kr
554 520 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 281 kr
46 100 kr
45 530 kr
553 200 kr
546 360 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 281 kr
47 590 kr
47 160 kr
571 080 kr
565 920 kr
Flymekaniker
Heltid
Privat
1 514 personer
1 429 personer
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
48 940 kr
49 420 kr
587 280 kr
593 040 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
50 780 kr
51 450 kr
609 360 kr
617 400 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 336 kr
53 640 kr
54 390 kr
643 680 kr
652 680 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 336 kr
58 670 kr
59 600 kr
704 040 kr
715 200 kr
Flymekaniker
Alle sektorer
1 642 personer
103 personer
1 539 personer
Ca 301 kr
Ca 262 kr
Ca 303 kr
48 820 kr
42 430 kr
49 130 kr
585 840 kr
509 160 kr
589 560 kr
Ca 301 kr
Ca 262 kr
Ca 303 kr
50 530 kr
42 600 kr
50 980 kr
606 360 kr
511 200 kr
611 760 kr
Ca 329 kr
Ca 259 kr
Ca 333 kr
53 290 kr
41 990 kr
54 020 kr
639 480 kr
503 880 kr
648 240 kr
Ca 329 kr
Ca 259 kr
Ca 333 kr
58 160 kr
43 890 kr
59 080 kr
697 920 kr
526 680 kr
708 960 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold