Flymotormekaniker i arbeid
Yrkesskildring

Flymotor­mekanikar

favoritt ikon

Ein flymotormekanikar arbeider med service, overhaling, reparasjon og testing av motorar i
luftfartøy.

Flymotormekanikaren har spesialisering innanfor reparasjon, vedlikehald og testing av motorar i luftfartøy. Som flymotormekanikar jobbar du tett saman med flysystemmekanikere, flystrukturmekanikere og avionikere for å oppretthalde eit høgt nivå av sikkerheit i lufttrafikken.

Vanlege arbeidsoppgåver for flymotormekanikaren:

• inspeksjon og feilsøking av motor
• reparasjon og service på motor
• testing av delane til motoren
• dokumentering av alt utført arbeid

 

Ein flymotormekaniker arbeider etter eit internasjonalt regelverk der det blir stilt strenge krav til kompetanse og kvalifikasjonar, og du må ha spesielle sertifikat for å kunne jobbe med dei ulike flysystemene. Sertifikatena gjeld i heile EU/EØS-området. For å arbeide innanfor sikkerheitssonene på norske flyplassar blir det stilt krav om utvida vandelsattest (uttømmande politiattest).

Kvar arbeider flymotormekanikarar?

Som flymotormekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjonar som vedlikehalder fly og helikopter.

 

Personlege eigenskapar

Du må vere god til å kommunisere og samarbeide med andre. Det er strenge sikkerheitskrav i bransjen, så etikk, gode haldningar og menneskekunnskap er viktig. Du må også kunne arbeide nøyaktig og planmessig. Engelsk er fagspråket i flybransjen, så du bør meistre både munnleg og skriftleg engelsk. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Etter godkjent fagbrev som flymotormekanikar, kan du vidareutdanne deg til europeisk sertifisert flyteknikar B1 (Licensed aircraft engineer). Utdanninga må du ta i ei bedrift som jobbar med å halde ved like fly eller helikopter, altså ikkje berre motorar. Utdanninga er anerkjent i store deler av verda og gjer gode moglegheiter for arbeid også utanfor Noreg. Ein flyteknikar er ein viderutdanna flymeknikar som har ansvaret for å halde ved like luftfartøy. Teknikaren er ansvarleg for at alt arbeid på eit fly er korrekt utført. Det er han som godkjenner flyet før flyging. Du kan også bli flyteknikar utan fagbrev. 

Med fagbrev i flymotormekanikarfag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar flymotormekanikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flymekaniker
Heltid
Alle sektorer
1 493 personer
1 399 personer
Ca 315 kr
Ca
Ca 319 kr
51 020 kr
51 640 kr
612 240 kr
619 680 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 319 kr
52 950 kr
53 800 kr
635 400 kr
645 600 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 350 kr
55 870 kr
56 690 kr
670 440 kr
680 280 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 350 kr
60 660 kr
61 640 kr
727 920 kr
739 680 kr
Flymekaniker
Deltid
Alle sektorer
151 personer
137 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca 284 kr
45 720 kr
45 950 kr
548 640 kr
551 400 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 284 kr
45 720 kr
45 950 kr
548 640 kr
551 400 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca 298 kr
47 770 kr
48 210 kr
573 240 kr
578 520 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca 298 kr
48 820 kr
49 350 kr
585 840 kr
592 200 kr
Flymekaniker
Heltid
Privat
1 493 personer
1 399 personer
Ca 315 kr
Ca
Ca 319 kr
51 020 kr
51 640 kr
612 240 kr
619 680 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 319 kr
52 950 kr
53 800 kr
635 400 kr
645 600 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 350 kr
55 870 kr
56 690 kr
670 440 kr
680 280 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 350 kr
60 660 kr
61 640 kr
727 920 kr
739 680 kr
Flymekaniker
Deltid
Privat
151 personer
137 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca 284 kr
45 720 kr
45 950 kr
548 640 kr
551 400 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 284 kr
45 720 kr
45 950 kr
548 640 kr
551 400 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca 298 kr
47 770 kr
48 210 kr
573 240 kr
578 520 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca 298 kr
48 820 kr
49 350 kr
585 840 kr
592 200 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

Ein bilskade­reparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske komponentane i til dømes navigasjons- og kommunikasjonssystem, radar og autopilotsystem i eit luftfartøy.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Maskinist sjekker instrumenter

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekanikar

Industri­mekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

Ein brønn­operatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.