Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.
Yrkesskildring

Ergo­terapeut

favoritt ikon

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ergoterapeutar bidrar til løysingar når det oppstår eit gap mellom ein persons helse og kvardagens krav. Som ergoterapeut gir du menneske moglegheit til å leve eit aktivt liv.

Ergoterapeutar arbeider for at alle skal kunne delta og vere mest mogleg aktive i leik, læring, arbeid og kvardagen elles. Som ergoterapeut kartlegg du kva som hindrar eller muleggjer kvardagsaktivitetar og fokuserer på kva som er viktig i livet til den personen du skal hjelpe.

For å nå måla arbeider ergoterapeutar for at personar skal meistre aktivitetane sine i ulike omgivnader.

Dette omfattar innsats på tre område:

  • den einskilde innbyggar si meistring og utføring av kvardagsaktivitetar gjennom trening og motivering
  • tilrettelegging av aktivitetar
  • tilpassing av omgivnader med universell utforming, bustadtilpassing og velferdsteknologi

Ergoterapeut er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Kvar arbeider ergoterapeutar?

Ergoterapeutar kan arbeide helsefremjande og førebyggande, for eksempel i frisklivssentralar, bedriftshelseteneste og folkehelsearbeid.

Ergoterapeutar kan arbeide innanfor behandling på sjukehus og opptreningsinstitusjonar, dei kan arbeide rehabiliterande i spesialinstitusjonar og kommunehelsetenesta. For eksempel innanfor NAV, kvardagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling. Ergoterapeutar kan òg jobbe utanfor helsetenestene i andre bransjar.

Personlege eigenskapar

Ein ergoterapeut jobbar med og saman med menneske, både sjølvstendig og i team. Du må derfor vere tillitvekkande, og ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • Opptakskrav
    For å komme inn på ergoterapiutdanningane krevst det generell studiekompetanse. Du treng politiattest for å komme inn på studiet.

Etter- og vidareutdanning

Som ergoterapeut kan du ta master i ergoterapi og ei rekke tverrfaglege vidareutdanningar og mastergrader. 

Kva jobbar ergoterapeututdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ergoterapeut
Deltid
Alle sektorer
866 personer
803 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca
40 720 kr
40 750 kr
488 640 kr
489 000 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca
40 720 kr
40 750 kr
488 640 kr
489 000 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 450 kr
40 490 kr
485 400 kr
485 880 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 540 kr
40 560 kr
486 480 kr
486 720 kr
Ergoterapeut
Heltid
Alle sektorer
1 996 personer
1 750 personer
246 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 252 kr
40 570 kr
40 540 kr
40 830 kr
486 840 kr
486 480 kr
489 960 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 252 kr
40 570 kr
40 540 kr
40 830 kr
486 840 kr
486 480 kr
489 960 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
39 900 kr
39 770 kr
40 810 kr
478 800 kr
477 240 kr
489 720 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
39 990 kr
39 850 kr
41 020 kr
479 880 kr
478 200 kr
492 240 kr
Ergoterapeut
Kommunal
1 975 personer
1 767 personer
208 personer
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
39 870 kr
39 880 kr
39 530 kr
478 440 kr
478 560 kr
474 360 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
39 870 kr
39 880 kr
39 530 kr
478 440 kr
478 560 kr
474 360 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 245 kr
39 430 kr
39 400 kr
39 680 kr
473 160 kr
472 800 kr
476 160 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 245 kr
39 510 kr
39 480 kr
39 790 kr
474 120 kr
473 760 kr
477 480 kr
Ergoterapeut
Deltid
Kommunal
635 personer
592 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 360 kr
40 380 kr
484 320 kr
484 560 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 360 kr
40 380 kr
484 320 kr
484 560 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca
40 100 kr
40 080 kr
481 200 kr
480 960 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca
40 190 kr
40 160 kr
482 280 kr
481 920 kr
Ergoterapeut
Heltid
Kommunal
1 340 personer
1 175 personer
165 personer
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
39 750 kr
39 760 kr
39 580 kr
477 000 kr
477 120 kr
474 960 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
39 750 kr
39 760 kr
39 580 kr
477 000 kr
477 120 kr
474 960 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 244 kr
39 250 kr
39 200 kr
39 590 kr
471 000 kr
470 400 kr
475 080 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 244 kr
39 320 kr
39 280 kr
39 660 kr
471 840 kr
471 360 kr
475 920 kr
Ergoterapeut
Privat
279 personer
236 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca
40 830 kr
40 720 kr
489 960 kr
488 640 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca
40 830 kr
40 720 kr
489 960 kr
488 640 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 710 kr
40 430 kr
488 520 kr
485 160 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 770 kr
40 460 kr
489 240 kr
485 520 kr
Ergoterapeut
Heltid
Privat
197 personer
164 personer
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca
41 330 kr
41 230 kr
495 960 kr
494 760 kr
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca
41 330 kr
41 230 kr
495 960 kr
494 760 kr
Ca 253 kr
Ca 249 kr
Ca
40 910 kr
40 410 kr
490 920 kr
484 920 kr
Ca 253 kr
Ca 249 kr
Ca
40 970 kr
40 430 kr
491 640 kr
485 160 kr
Ergoterapeut
Statlig
608 personer
550 personer
Ca 270 kr
Ca 267 kr
Ca
43 720 kr
43 330 kr
524 640 kr
519 960 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
Ca
43 720 kr
43 330 kr
524 640 kr
519 960 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca
41 490 kr
41 300 kr
497 880 kr
495 600 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca
41 640 kr
41 400 kr
499 680 kr
496 800 kr
Ergoterapeut
Deltid
Statlig
149 personer
139 personer
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 120 kr
42 880 kr
517 440 kr
514 560 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 120 kr
42 880 kr
517 440 kr
514 560 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 140 kr
42 060 kr
505 680 kr
504 720 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 230 kr
42 140 kr
506 760 kr
505 680 kr
Ergoterapeut
Heltid
Statlig
459 personer
411 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca
43 750 kr
43 750 kr
525 000 kr
525 000 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca
43 750 kr
43 750 kr
525 000 kr
525 000 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca
41 360 kr
41 140 kr
496 320 kr
493 680 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca
41 520 kr
41 240 kr
498 240 kr
494 880 kr
Ergoterapeut
Alle sektorer
2 862 personer
2 553 personer
309 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
40 620 kr
40 610 kr
40 830 kr
487 440 kr
487 320 kr
489 960 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
40 620 kr
40 610 kr
40 830 kr
487 440 kr
487 320 kr
489 960 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 010 kr
39 920 kr
40 710 kr
480 120 kr
479 040 kr
488 520 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 100 kr
40 000 kr
40 930 kr
481 200 kr
480 000 kr
491 160 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker