Byggingeniør sjekker arkitekttegninger.
Yrkesskildring

Bygg­ingeniør

favoritt ikon

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Som byggingeniør planlegg og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Byggingeniørar jobbar også med å sikre bærekraftige og «grønne» løysninger i framtidas bygg.

Når byggingeniøren førebur og planlegg arbeidet skjer det gjerne i samarbeid med andre, til dømes arkitektar og byggherrar. Byggingeniøren har inngåande kunnskapar om for eksempel konstruksjonar og material som tre, stål og betong – materialar som ofte blir brukt ved bygging av hus og bruer. Byggingeniøren jobbar med praktiske oppgåver og tekniske løysingar med tanke på bygging, helse, miljø og sikkerheit.

Som byggingeniør held du også på med forvalting, drift og vedlikehald av eksisterande bygg.

Det finst mange ulike retninger innan bygg og anlegg, som for eksempel landmåling, arealplanlegging, energi og miljø. Byggingeniørane kan også utføre landmåling og arealplanlegging for kommunar og andre utbyggarar. Som byggingeniør kan ein også ha ansvar for at teknisk utbygging av vatn- og avløpsanlegg fungerer.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein byggingeniør:

  • planlegge bygg, bruer og vegar
  • ta omsyn til fysiske og miljøproblemstillingar ved oppstart av nye prosjekt
  • kjenne til ulike typar underlag og om spesielle område eignar seg for utbygging
  • kostnadsrekne prosjekt
  • teikne konstruksjonar og planteikningar
  • inspisere anlegg for å sjekke at alt bli gjort etter planen

Kvar arbeider byggingeniørar?

Byggingeniørane jobbar i bedrifter og entreprenørselskap som driv med bygging av hus, bruer, oljeplattformer, vegar, vatn og avløp. Som byggingeniør kan du jobbe på prosjekt både i privat og offentleg sektor. 

Byggingeniørar fungerer ofte som leiarar på arbeidsplassen. Byggingeniørar kan også jobbe i ei offshoreverksemd.

Personlege eigenskapar

Som byggingeniør må du vere interessert i realfag og tekniske løysingar. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekt, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføringa av prosjekta. Byggingeniøren jobbar ikkje berre ute på anlegg, men også inne på kontor med administrative oppgåver.

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Med bachelorgrad kan du ta ei mastergrad ved ein høgskole eller eit universitet. Master i teknologi, tidlegare kalla sivilingeniør, er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Du kan også utdanne deg til å bli takstingeniør hos NITO.

Kva jobbar byggingeniørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bygningsingeniører
Deltid
Alle sektorer
1 808 personer
455 personer
1 353 personer
275 kr
267 kr
278 kr
44 610 kr
43 300 kr
45 030 kr
535 320 kr
519 600 kr
540 360 kr
275 kr
267 kr
278 kr
44 610 kr
43 300 kr
45 030 kr
535 320 kr
519 600 kr
540 360 kr
294 kr
274 kr
301 kr
47 590 kr
44 370 kr
48 720 kr
571 080 kr
532 440 kr
584 640 kr
294 kr
274 kr
301 kr
48 290 kr
44 760 kr
49 530 kr
579 480 kr
537 120 kr
594 360 kr
Bygningsingeniører
Heltid
Alle sektorer
15 727 personer
2 612 personer
13 115 personer
300 kr
279 kr
306 kr
48 550 kr
45 230 kr
49 510 kr
582 600 kr
542 760 kr
594 120 kr
300 kr
279 kr
306 kr
48 550 kr
45 230 kr
49 510 kr
582 600 kr
542 760 kr
594 120 kr
320 kr
295 kr
325 kr
51 810 kr
47 740 kr
52 620 kr
621 720 kr
572 880 kr
631 440 kr
320 kr
295 kr
325 kr
53 200 kr
48 390 kr
54 160 kr
638 400 kr
580 680 kr
649 920 kr
Bygningsingeniører
Deltid
Kommunal
541 personer
154 personer
387 personer
280 kr
275 kr
283 kr
45 380 kr
44 570 kr
45 830 kr
544 560 kr
534 840 kr
549 960 kr
280 kr
275 kr
283 kr
45 380 kr
44 570 kr
45 830 kr
544 560 kr
534 840 kr
549 960 kr
283 kr
277 kr
286 kr
45 920 kr
44 950 kr
46 370 kr
551 040 kr
539 400 kr
556 440 kr
283 kr
277 kr
286 kr
46 250 kr
45 210 kr
46 720 kr
555 000 kr
542 520 kr
560 640 kr
Bygningsingeniører
Heltid
Kommunal
2 791 personer
813 personer
1 978 personer
287 kr
283 kr
289 kr
46 500 kr
45 880 kr
46 760 kr
558 000 kr
550 560 kr
561 120 kr
287 kr
283 kr
289 kr
46 500 kr
45 880 kr
46 760 kr
558 000 kr
550 560 kr
561 120 kr
294 kr
290 kr
296 kr
47 640 kr
46 930 kr
47 930 kr
571 680 kr
563 160 kr
575 160 kr
294 kr
290 kr
296 kr
48 320 kr
47 280 kr
48 750 kr
579 840 kr
567 360 kr
585 000 kr
Bygningsingeniører
Deltid
Privat
1 067 personer
202 personer
865 personer
286 kr
287 kr
284 kr
46 280 kr
46 520 kr
45 970 kr
555 360 kr
558 240 kr
551 640 kr
286 kr
287 kr
284 kr
46 280 kr
46 520 kr
45 970 kr
555 360 kr
558 240 kr
551 640 kr
309 kr
296 kr
313 kr
50 100 kr
47 900 kr
50 630 kr
601 200 kr
574 800 kr
607 560 kr
309 kr
296 kr
313 kr
51 020 kr
48 480 kr
51 640 kr
612 240 kr
581 760 kr
619 680 kr
Bygningsingeniører
Heltid
Privat
10 307 personer
1 147 personer
9 160 personer
323 kr
301 kr
326 kr
52 390 kr
48 800 kr
52 860 kr
628 680 kr
585 600 kr
634 320 kr
323 kr
301 kr
326 kr
52 390 kr
48 800 kr
52 860 kr
628 680 kr
585 600 kr
634 320 kr
340 kr
320 kr
342 kr
55 060 kr
51 780 kr
55 470 kr
660 720 kr
621 360 kr
665 640 kr
340 kr
320 kr
342 kr
56 420 kr
52 460 kr
56 910 kr
677 040 kr
629 520 kr
682 920 kr
Bygningsingeniører
Deltid
Statlig
200 personer
225 kr
36 460 kr
437 520 kr
225 kr
36 460 kr
437 520 kr
228 kr
36 920 kr
443 040 kr
228 kr
37 190 kr
446 280 kr
Bygningsingeniører
Heltid
Statlig
2 629 personer
652 personer
1 977 personer
256 kr
250 kr
259 kr
41 460 kr
40 480 kr
41 920 kr
497 520 kr
485 760 kr
503 040 kr
256 kr
250 kr
259 kr
41 870 kr
40 480 kr
42 730 kr
502 440 kr
485 760 kr
512 760 kr
268 kr
257 kr
272 kr
43 480 kr
41 640 kr
44 090 kr
521 760 kr
499 680 kr
529 080 kr
268 kr
257 kr
272 kr
45 760 kr
42 620 kr
46 810 kr
549 120 kr
511 440 kr
561 720 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold