Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.
Yrkesskildring

Bygg­ingeniør

favoritt ikon

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Som byggingeniør planlegg og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Byggingeniørar jobbar også med å sikre berekraftige og «grøne» løysingar i framtidas bygg.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein byggingeniør:

 • planlegge bygg, bruer og vegar
 • ta omsyn til fysiske og miljøproblemstillingar ved oppstart av nye prosjekt
 • kjenne til ulike typar underlag og om spesielle område eignar seg for utbygging
 • kostnadsrekne prosjekt
 • teikne konstruksjonar og planteikningar
 • inspisere anlegg for å sjekke at alt bli gjort etter planen

Når byggingeniøren førebur og planlegg arbeidet skjer det gjerne i samarbeid med andre, til dømes arkitektar og byggherrar. Byggingeniøren har inngåande kunnskapar om for eksempel konstruksjonar og material som tre, stål og betong – materialar som ofte blir brukt ved bygging av hus og bruer. Byggingeniøren jobbar med praktiske oppgåver og tekniske løysingar med tanke på bygging, helse, miljø og sikkerheit.

Som byggingeniør held du også på med forvalting, drift og vedlikehald av eksisterande bygg.

Det finst mange ulike retningar innan bygg og anlegg, som for eksempel landmåling, arealplanlegging, energi og miljø. Byggingeniørane kan også utføre landmåling og arealplanlegging for kommunar og andre utbyggarar. Som byggingeniør kan ein også ha ansvar for at teknisk utbygging av vatn- og avløpsanlegg fungerer.

  Kvar arbeider byggingeniørar?

  Byggingeniørane jobbar i bedrifter og entreprenørselskap som driv med bygging av hus, bruer, oljeplattformer, vegar, vatn og avløp. Som byggingeniør kan du jobbe på prosjekt både i privat og offentleg sektor. 

  Byggingeniørar fungerer ofte som leiarar på arbeidsplassen. Byggingeniørar kan også jobbe i ei offshoreverksemd.

  Personlege eigenskapar

  Som byggingeniør må du vere interessert i realfag og tekniske løysingar. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekt, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføringa av prosjekta. Byggingeniøren jobbar ikkje berre ute på anlegg, men også inne på kontor med administrative oppgåver.

  Utdanning

  Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  Etter- og vidareutdanning
  Med bachelorgrad kan du ta ei mastergrad ved ein høgskole eller eit universitet. Master i teknologi, tidlegare kalla sivilingeniør, er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

  Du kan også utdanne deg til å bli takstingeniør hos NITO.

  Kva jobbar byggingeniørutdanna som?

  Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

  Lønn

  Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
  Bygningsingeniør
  Heltid
  Alle sektorer
  16 583 personer
  2 874 personer
  13 709 personer
  Ca 318 kr
  Ca 299 kr
  Ca 323 kr
  51 500 kr
  48 420 kr
  52 330 kr
  618 000 kr
  581 040 kr
  627 960 kr
  Ca 318 kr
  Ca 299 kr
  Ca 323 kr
  51 500 kr
  48 420 kr
  52 330 kr
  618 000 kr
  581 040 kr
  627 960 kr
  Ca 339 kr
  Ca 316 kr
  Ca 343 kr
  54 860 kr
  51 220 kr
  55 620 kr
  658 320 kr
  614 640 kr
  667 440 kr
  Ca 339 kr
  Ca 316 kr
  Ca 343 kr
  56 390 kr
  51 890 kr
  57 330 kr
  676 680 kr
  622 680 kr
  687 960 kr
  Bygningsingeniør
  Deltid
  Alle sektorer
  1 727 personer
  408 personer
  1 319 personer
  Ca 289 kr
  Ca 286 kr
  Ca 292 kr
  46 870 kr
  46 330 kr
  47 270 kr
  562 440 kr
  555 960 kr
  567 240 kr
  Ca 289 kr
  Ca 286 kr
  Ca 292 kr
  46 870 kr
  46 330 kr
  47 270 kr
  562 440 kr
  555 960 kr
  567 240 kr
  Ca 310 kr
  Ca 293 kr
  Ca 316 kr
  50 250 kr
  47 400 kr
  51 200 kr
  603 000 kr
  568 800 kr
  614 400 kr
  Ca 310 kr
  Ca 293 kr
  Ca 316 kr
  50 930 kr
  47 610 kr
  52 030 kr
  611 160 kr
  571 320 kr
  624 360 kr
  Bygningsingeniør
  Heltid
  Kommunal
  2 889 personer
  916 personer
  1 973 personer
  Ca 304 kr
  Ca 298 kr
  Ca 305 kr
  49 170 kr
  48 350 kr
  49 480 kr
  590 040 kr
  580 200 kr
  593 760 kr
  Ca 304 kr
  Ca 298 kr
  Ca 305 kr
  49 170 kr
  48 350 kr
  49 480 kr
  590 040 kr
  580 200 kr
  593 760 kr
  Ca 311 kr
  Ca 308 kr
  Ca 313 kr
  50 450 kr
  49 970 kr
  50 680 kr
  605 400 kr
  599 640 kr
  608 160 kr
  Ca 311 kr
  Ca 308 kr
  Ca 313 kr
  51 190 kr
  50 370 kr
  51 580 kr
  614 280 kr
  604 440 kr
  618 960 kr
  Bygningsingeniør
  Deltid
  Kommunal
  472 personer
  129 personer
  343 personer
  Ca 296 kr
  Ca 294 kr
  Ca 296 kr
  48 000 kr
  47 700 kr
  48 000 kr
  576 000 kr
  572 400 kr
  576 000 kr
  Ca 296 kr
  Ca 294 kr
  Ca 296 kr
  48 000 kr
  47 700 kr
  48 000 kr
  576 000 kr
  572 400 kr
  576 000 kr
  Ca 296 kr
  Ca 291 kr
  Ca 299 kr
  48 020 kr
  47 080 kr
  48 400 kr
  576 240 kr
  564 960 kr
  580 800 kr
  Ca 296 kr
  Ca 291 kr
  Ca 299 kr
  48 220 kr
  47 160 kr
  48 640 kr
  578 640 kr
  565 920 kr
  583 680 kr
  Bygningsingeniør
  Heltid
  Privat
  11 391 personer
  1 412 personer
  9 979 personer
  Ca 338 kr
  Ca 319 kr
  Ca 341 kr
  54 830 kr
  51 670 kr
  55 220 kr
  657 960 kr
  620 040 kr
  662 640 kr
  Ca 338 kr
  Ca 319 kr
  Ca 341 kr
  54 830 kr
  51 670 kr
  55 220 kr
  657 960 kr
  620 040 kr
  662 640 kr
  Ca 356 kr
  Ca 338 kr
  Ca 358 kr
  57 620 kr
  54 720 kr
  58 020 kr
  691 440 kr
  656 640 kr
  696 240 kr
  Ca 356 kr
  Ca 338 kr
  Ca 358 kr
  59 110 kr
  55 450 kr
  59 620 kr
  709 320 kr
  665 400 kr
  715 440 kr
  Bygningsingeniør
  Deltid
  Privat
  1 080 personer
  195 personer
  885 personer
  Ca 301 kr
  Ca 312 kr
  Ca 296 kr
  48 710 kr
  50 580 kr
  47 900 kr
  584 520 kr
  606 960 kr
  574 800 kr
  Ca 301 kr
  Ca 312 kr
  Ca 296 kr
  48 710 kr
  50 580 kr
  47 900 kr
  584 520 kr
  606 960 kr
  574 800 kr
  Ca 326 kr
  Ca 319 kr
  Ca 327 kr
  52 770 kr
  51 750 kr
  53 010 kr
  633 240 kr
  621 000 kr
  636 120 kr
  Ca 326 kr
  Ca 319 kr
  Ca 327 kr
  53 600 kr
  51 860 kr
  54 010 kr
  643 200 kr
  622 320 kr
  648 120 kr
  Bygningsingeniør
  Heltid
  Statlig
  2 303 personer
  546 personer
  1 757 personer
  Ca 274 kr
  Ca 267 kr
  Ca 278 kr
  44 380 kr
  43 280 kr
  45 000 kr
  532 560 kr
  519 360 kr
  540 000 kr
  Ca 274 kr
  Ca 267 kr
  Ca 278 kr
  44 820 kr
  43 280 kr
  45 860 kr
  537 840 kr
  519 360 kr
  550 320 kr
  Ca 289 kr
  Ca 273 kr
  Ca 293 kr
  46 750 kr
  44 260 kr
  47 520 kr
  561 000 kr
  531 120 kr
  570 240 kr
  Ca 289 kr
  Ca 273 kr
  Ca 293 kr
  49 470 kr
  45 250 kr
  50 780 kr
  593 640 kr
  543 000 kr
  609 360 kr
  Bygningsingeniør
  Deltid
  Statlig
  175 personer
  Ca 238 kr
  Ca
  Ca
  38 600 kr
  463 200 kr
  Ca 238 kr
  Ca
  Ca
  38 600 kr
  463 200 kr
  Ca 243 kr
  Ca
  Ca
  39 330 kr
  471 960 kr
  Ca 243 kr
  Ca
  Ca
  40 090 kr
  481 080 kr

  Bedrifter

  Vel fylke

  Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

  Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

  Velg kommuner i Agder
  Velg kommuner i Innlandet
  Velg kommuner i Møre og Romsdal
  Velg kommuner i Nordland
  Velg kommuner i Oslo
  Velg kommuner i Rogaland
  Velg kommuner i Svalbard
  Velg kommuner i Troms og Finnmark
  Velg kommuner i Trøndelag
  Velg kommuner i Vestfold og Telemark
  Velg kommuner i Vestland
  Velg kommuner i Viken

  Andre yrker

  Snekker som jobber med saging.

  Snikkar

  Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

  Landskapsarkitekt tegner skisse

  Landskapsarkitekt

  Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

  Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

  Industrirøyrleggar

  Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

  Elektrofagarbeider i arbeid.

  Elektro­fagarbeidar

  Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

  Elektroingeniør

  Elektro­ingeniør

  Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

  Anleggsgartneren klipper gress

  Anleggsgartnar

  Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

  Asfaltører lager vegdekke

  Asfaltør

  Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

  Murer i arbeid

  Murar

  Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

  Kran

  Kranførar

  Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

  Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen

  Feiar

  Ein feiar reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

  En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

  Arkitekt

  Arkitekten utformar hus og bygningar.

  Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

  Anleggsmaskin­mekanikar

  Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.