Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.
Yrkesskildring

Bygg­ingeniør

favoritt ikon

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Som byggingeniør planlegg og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Byggingeniørar jobbar også med å sikre berekraftige og «grøne» løysingar i framtidas bygg.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein byggingeniør:

 • planlegge bygg, bruer og vegar
 • ta omsyn til fysiske og miljøproblemstillingar ved oppstart av nye prosjekt
 • kjenne til ulike typar underlag og om spesielle område eignar seg for utbygging
 • kostnadsrekne prosjekt
 • teikne konstruksjonar og planteikningar
 • inspisere anlegg for å sjekke at alt bli gjort etter planen

Når byggingeniøren førebur og planlegg arbeidet skjer det gjerne i samarbeid med andre, til dømes arkitektar og byggherrar. Byggingeniøren har inngåande kunnskapar om for eksempel konstruksjonar og material som tre, stål og betong – materialar som ofte blir brukt ved bygging av hus og bruer. Byggingeniøren jobbar med praktiske oppgåver og tekniske løysingar med tanke på bygging, helse, miljø og sikkerheit.

Som byggingeniør held du også på med forvalting, drift og vedlikehald av eksisterande bygg.

Det finst mange ulike retningar innan bygg og anlegg, som for eksempel landmåling, arealplanlegging, energi og miljø. Byggingeniørane kan også utføre landmåling og arealplanlegging for kommunar og andre utbyggarar. Som byggingeniør kan ein også ha ansvar for at teknisk utbygging av vatn- og avløpsanlegg fungerer.

  Kvar arbeider byggingeniørar?

  Byggingeniørane jobbar i bedrifter og entreprenørselskap som driv med bygging av hus, bruer, oljeplattformer, vegar, vatn og avløp. Som byggingeniør kan du jobbe på prosjekt både i privat og offentleg sektor. 

  Byggingeniørar fungerer ofte som leiarar på arbeidsplassen. Byggingeniørar kan også jobbe i ei offshoreverksemd.

  Personlege eigenskapar

  Som byggingeniør må du vere interessert i realfag og tekniske løysingar. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekt, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføringa av prosjekta. Byggingeniøren jobbar ikkje berre ute på anlegg, men også inne på kontor med administrative oppgåver.

  Utdanning

  Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  Etter- og vidareutdanning
  Med bachelorgrad kan du ta ei mastergrad ved ein høgskole eller eit universitet. Master i teknologi, tidlegare kalla sivilingeniør, er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

  Du kan også utdanne deg til å bli takstingeniør hos NITO.

  Kva jobbar byggingeniørutdanna som?

  Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

  Lønn

  Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
  Bygningsingeniør
  Deltid
  Alle sektorer
  1 844 personer
  469 personer
  1 375 personer
  Ca 284 kr
  Ca 272 kr
  Ca 288 kr
  45 970 kr
  43 990 kr
  46 620 kr
  551 640 kr
  527 880 kr
  559 440 kr
  Ca 284 kr
  Ca 272 kr
  Ca 288 kr
  45 970 kr
  43 990 kr
  46 620 kr
  551 640 kr
  527 880 kr
  559 440 kr
  Ca 305 kr
  Ca 283 kr
  Ca 313 kr
  49 410 kr
  45 810 kr
  50 690 kr
  592 920 kr
  549 720 kr
  608 280 kr
  Ca 305 kr
  Ca 283 kr
  Ca 313 kr
  50 110 kr
  46 110 kr
  51 540 kr
  601 320 kr
  553 320 kr
  618 480 kr
  Bygningsingeniør
  Heltid
  Alle sektorer
  16 257 personer
  2 788 personer
  13 469 personer
  Ca 309 kr
  Ca 287 kr
  Ca 313 kr
  50 000 kr
  46 500 kr
  50 700 kr
  600 000 kr
  558 000 kr
  608 400 kr
  Ca 309 kr
  Ca 287 kr
  Ca 313 kr
  50 000 kr
  46 500 kr
  50 700 kr
  600 000 kr
  558 000 kr
  608 400 kr
  Ca 329 kr
  Ca 303 kr
  Ca 334 kr
  53 230 kr
  49 060 kr
  54 090 kr
  638 760 kr
  588 720 kr
  649 080 kr
  Ca 329 kr
  Ca 303 kr
  Ca 334 kr
  54 640 kr
  49 710 kr
  55 660 kr
  655 680 kr
  596 520 kr
  667 920 kr
  Bygningsingeniør
  Kommunal
  3 379 personer
  1 017 personer
  2 362 personer
  Ca 293 kr
  Ca 288 kr
  Ca 296 kr
  47 500 kr
  46 670 kr
  47 920 kr
  570 000 kr
  560 040 kr
  575 040 kr
  Ca 293 kr
  Ca 288 kr
  Ca 296 kr
  47 500 kr
  46 670 kr
  47 920 kr
  570 000 kr
  560 040 kr
  575 040 kr
  Ca 300 kr
  Ca 295 kr
  Ca 303 kr
  48 640 kr
  47 780 kr
  49 010 kr
  583 680 kr
  573 360 kr
  588 120 kr
  Ca 300 kr
  Ca 295 kr
  Ca 303 kr
  49 310 kr
  48 120 kr
  49 830 kr
  591 720 kr
  577 440 kr
  597 960 kr
  Bygningsingeniør
  Deltid
  Kommunal
  519 personer
  154 personer
  365 personer
  Ca 287 kr
  Ca 278 kr
  Ca 292 kr
  46 500 kr
  45 000 kr
  47 330 kr
  558 000 kr
  540 000 kr
  567 960 kr
  Ca 287 kr
  Ca 278 kr
  Ca 292 kr
  46 500 kr
  45 000 kr
  47 330 kr
  558 000 kr
  540 000 kr
  567 960 kr
  Ca 291 kr
  Ca 276 kr
  Ca 298 kr
  47 160 kr
  44 780 kr
  48 250 kr
  565 920 kr
  537 360 kr
  579 000 kr
  Ca 291 kr
  Ca 276 kr
  Ca 298 kr
  47 430 kr
  44 900 kr
  48 590 kr
  569 160 kr
  538 800 kr
  583 080 kr
  Bygningsingeniør
  Heltid
  Kommunal
  2 860 personer
  863 personer
  1 997 personer
  Ca 294 kr
  Ca 289 kr
  Ca 296 kr
  47 580 kr
  46 750 kr
  47 930 kr
  570 960 kr
  561 000 kr
  575 160 kr
  Ca 294 kr
  Ca 289 kr
  Ca 296 kr
  47 580 kr
  46 750 kr
  47 930 kr
  570 960 kr
  561 000 kr
  575 160 kr
  Ca 301 kr
  Ca 297 kr
  Ca 303 kr
  48 770 kr
  48 060 kr
  49 080 kr
  585 240 kr
  576 720 kr
  588 960 kr
  Ca 301 kr
  Ca 297 kr
  Ca 303 kr
  49 480 kr
  48 420 kr
  49 940 kr
  593 760 kr
  581 040 kr
  599 280 kr
  Bygningsingeniør
  Privat
  11 975 personer
  1 507 personer
  10 468 personer
  Ca 328 kr
  Ca 308 kr
  Ca 332 kr
  53 170 kr
  49 920 kr
  53 730 kr
  638 040 kr
  599 040 kr
  644 760 kr
  Ca 328 kr
  Ca 308 kr
  Ca 332 kr
  53 170 kr
  49 920 kr
  53 730 kr
  638 040 kr
  599 040 kr
  644 760 kr
  Ca 346 kr
  Ca 324 kr
  Ca 349 kr
  56 040 kr
  52 450 kr
  56 550 kr
  672 480 kr
  629 400 kr
  678 600 kr
  Ca 346 kr
  Ca 324 kr
  Ca 349 kr
  57 370 kr
  53 120 kr
  57 980 kr
  688 440 kr
  637 440 kr
  695 760 kr
  Bygningsingeniør
  Deltid
  Privat
  1 120 personer
  213 personer
  907 personer
  Ca 296 kr
  Ca 300 kr
  Ca 293 kr
  47 960 kr
  48 540 kr
  47 500 kr
  575 520 kr
  582 480 kr
  570 000 kr
  Ca 296 kr
  Ca 300 kr
  Ca 293 kr
  47 960 kr
  48 540 kr
  47 500 kr
  575 520 kr
  582 480 kr
  570 000 kr
  Ca 321 kr
  Ca 308 kr
  Ca 324 kr
  52 000 kr
  49 860 kr
  52 540 kr
  624 000 kr
  598 320 kr
  630 480 kr
  Ca 321 kr
  Ca 308 kr
  Ca 324 kr
  52 890 kr
  50 210 kr
  53 560 kr
  634 680 kr
  602 520 kr
  642 720 kr
  Bygningsingeniør
  Heltid
  Privat
  10 855 personer
  1 294 personer
  9 561 personer
  Ca 330 kr
  Ca 309 kr
  Ca 334 kr
  53 480 kr
  50 000 kr
  54 050 kr
  641 760 kr
  600 000 kr
  648 600 kr
  Ca 330 kr
  Ca 309 kr
  Ca 334 kr
  53 480 kr
  50 000 kr
  54 050 kr
  641 760 kr
  600 000 kr
  648 600 kr
  Ca 348 kr
  Ca 326 kr
  Ca 351 kr
  56 310 kr
  52 740 kr
  56 790 kr
  675 720 kr
  632 880 kr
  681 480 kr
  Ca 348 kr
  Ca 326 kr
  Ca 351 kr
  57 670 kr
  53 440 kr
  58 240 kr
  692 040 kr
  641 280 kr
  698 880 kr
  Bygningsingeniør
  Statlig
  2 747 personer
  733 personer
  2 014 personer
  Ca 263 kr
  Ca 255 kr
  Ca 268 kr
  42 670 kr
  41 300 kr
  43 400 kr
  512 040 kr
  495 600 kr
  520 800 kr
  Ca 263 kr
  Ca 255 kr
  Ca 268 kr
  43 050 kr
  41 300 kr
  44 230 kr
  516 600 kr
  495 600 kr
  530 760 kr
  Ca 277 kr
  Ca 262 kr
  Ca 282 kr
  44 830 kr
  42 430 kr
  45 670 kr
  537 960 kr
  509 160 kr
  548 040 kr
  Ca 277 kr
  Ca 262 kr
  Ca 282 kr
  47 160 kr
  43 310 kr
  48 520 kr
  565 920 kr
  519 720 kr
  582 240 kr
  Bygningsingeniør
  Deltid
  Statlig
  205 personer
  102 personer
  103 personer
  Ca 231 kr
  Ca 217 kr
  Ca 237 kr
  37 400 kr
  35 230 kr
  38 320 kr
  448 800 kr
  422 760 kr
  459 840 kr
  Ca 231 kr
  Ca 217 kr
  Ca 237 kr
  37 400 kr
  35 230 kr
  38 320 kr
  448 800 kr
  422 760 kr
  459 840 kr
  Ca 241 kr
  Ca 234 kr
  Ca 249 kr
  39 100 kr
  37 910 kr
  40 320 kr
  469 200 kr
  454 920 kr
  483 840 kr
  Ca 241 kr
  Ca 234 kr
  Ca 249 kr
  39 610 kr
  38 300 kr
  40 960 kr
  475 320 kr
  459 600 kr
  491 520 kr
  Bygningsingeniør
  Heltid
  Statlig
  2 542 personer
  631 personer
  1 911 personer
  Ca 265 kr
  Ca 257 kr
  Ca 268 kr
  42 850 kr
  41 560 kr
  43 480 kr
  514 200 kr
  498 720 kr
  521 760 kr
  Ca 265 kr
  Ca 257 kr
  Ca 268 kr
  43 330 kr
  41 560 kr
  44 360 kr
  519 960 kr
  498 720 kr
  532 320 kr
  Ca 278 kr
  Ca 265 kr
  Ca 283 kr
  45 110 kr
  42 890 kr
  45 840 kr
  541 320 kr
  514 680 kr
  550 080 kr
  Ca 278 kr
  Ca 265 kr
  Ca 283 kr
  47 530 kr
  43 820 kr
  48 760 kr
  570 360 kr
  525 840 kr
  585 120 kr
  Bygningsingeniør
  Alle sektorer
  18 101 personer
  3 257 personer
  14 844 personer
  Ca 307 kr
  Ca 286 kr
  Ca 311 kr
  49 780 kr
  46 370 kr
  50 420 kr
  597 360 kr
  556 440 kr
  605 040 kr
  Ca 307 kr
  Ca 286 kr
  Ca 311 kr
  49 780 kr
  46 370 kr
  50 420 kr
  597 360 kr
  556 440 kr
  605 040 kr
  Ca 327 kr
  Ca 301 kr
  Ca 333 kr
  52 990 kr
  48 760 kr
  53 900 kr
  635 880 kr
  585 120 kr
  646 800 kr
  Ca 327 kr
  Ca 301 kr
  Ca 333 kr
  54 360 kr
  49 370 kr
  55 430 kr
  652 320 kr
  592 440 kr
  665 160 kr

  Bedrifter

  Vel fylke

  Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

  Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

  Velg kommuner i Akershus
  Velg kommuner i Aust-Agder
  Velg kommuner i Buskerud
  Velg kommuner i Finnmark
  Velg kommuner i Hedmark
  Velg kommuner i Hordaland
  Velg kommuner i Møre og Romsdal
  Velg kommuner i Nordland
  Velg kommuner i Oppland
  Velg kommuner i Oslo
  Velg kommuner i Rogaland
  Velg kommuner i Sogn og Fjordane
  Velg kommuner i Telemark
  Velg kommuner i Troms
  Velg kommuner i Trøndelag
  Velg kommuner i Vest-Agder
  Velg kommuner i Vestfold
  Velg kommuner i Østfold