Hvorfor valgte du dette yrket?

– Interessen for bygg begynte tidlig ved at jeg allerede i fireårsalderen snekret og bygget trehytter i skogen. På skolen var jeg glad i matte og fysikk. Jeg var nok også påvirket av at det er flere i familien som er ingeniører, så jeg visste en del om hva yrket gikk ut på. Jeg er heldig som fant ut av dette tidlig, siden jeg føler at jeg traff blink med dette yrkesvalget. 

 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En vanlig dag består ofte av beregninger av betong-, stål- eller trekonstruksjoner. Jeg må kontrollere at et bygg tåler både jordskjelv, snø, vind og alle de tunge tingene som er inne i en bygning. Jeg lager også arbeidstegninger for hvordan det skal bygges. Da blir det en del møter og kommunikasjon med personer innen ulike fagfelt. I tillegg til dette er jeg ute på byggeplassene for å følge opp prosjektene. Det siste halvannet året har jeg jobbet med en nytt beredskapssenter for politiet utenfor Oslo. Der skal det blant annet være lokaliteter for Beredskapstroppen, helikoptertjenesten og Krise- og gisselforhandlingstjenesten. Det er et prestisjeprosjekt til 2,6 milliarder kroner, og statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen 18. august 2018. Dette er veldig spennende å være med på.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det er folk med både bachelor-, master- og doktorgrad som har dette yrket. Selv tok jeg først en bachelor på høgskolen i Østfold. Senere tok jeg en master ved NTNU med spesialisering innenfor konstruksjonssteknikk. Ved siden av jobben har jeg også tatt noen økonomiemner. Dette drar jeg nytte av blant annet når jeg skal vurdere lønnsomheten i prosjekter. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er en fordel at man liker matte, fysikk og mekanikk. Utdannelsen er relativt tung teoretisk, noe som er nødvendig for å bli rustet for utfordringene som kommer i arbeidslivet. Så hvis man ikke er så glad i realfagene, bør man velge et annet yrke. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er et veldig spennende og variert yrke. Aller best liker jeg kombinasjonen av planlegging, samarbeid og å løse de tekniske utfordringene. Å få se det endelige resultatet av et stort og flott bygg er selve gulroten for arbeidet. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– I perioder kan det være utfordrende med korte tidsfrister. Men du styrer mye av hverdagen selv, så hvis du er god til å planlegge og sette grenser, kan du i stor grad unngå dette. Det er gjerne noe du blir flinkere til når du får litt arbeidserfaring.

 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dette er riktig jobb for deg som liker både praktiske og teoretiske utfordringer. Man må være strukturert og god til å planlegge. I tillegg må man like å samarbeide med andre. I bunnen bør det ligge en interesse for realfagene. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som byggingeniør har man et solid fundament som gir mange muligheter. Man kan blant annet jobbe med broer, veier, vann og avløp eller på oljeplattform. Jeg jobber som rådgivende ingeniør bygg, men det finnes mange andre typer stillinger innenfor dette området. Man kan for eksempel jobbe for en entreprenør hvor man får være mye på byggeplasser. Det er også mange muligheter innenfor bygg- og prosjektledelse. Og hvis man har master, kan man jobbe med forskning eller man kan ta videreutdanning for å bli lærer på videregående eller høgskole. Yrkeslivet ditt varer kanskje i 40–45 år, og da er det veldig fint at det er så mange ulike veier å gå innenfor yrket.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tror årslønnen for nyansatte med bachelor er omtrent 500 000 kroner, og 550 000 kroner for de med master. Det vil være variasjoner etter lokasjon og om man jobber offentlig eller privat. 

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– I min karriere som nå har vart fem år, har det vært veldig gode muligheter for å få jobb. Spesielt de siste to årene har det vært en stor etterspørsel etter byggingeniører. Denne tendensen tror jeg vil fortsette. Byggeaktiviteten i Norge er generelt høy, og da er det behov for folk med denne bakgrunnen.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.