Hvorfor valgte du å bli byggingeniør?

– Jeg visste ikke hva jeg ville, og summen av mange ideer ble til at jeg tok en treårig byggingeniørutdanning på Gjøvik. Jeg startet uten store forventninger, men møtte et så flott studiemiljø at interessen for studiet blomstret opp. Etter videregående ga høyskolen en praktisk tilnærming som passet meg veldig godt. Det jeg likte best var praktisk tallknusing og jeg spesialiserte meg på konstruksjonsteknikk. Å skape og tegne noe på tegnebrettet, kunne dokumentere at det holder bygningsmessig og å bidra med gode løsninger i samarbeid med flinke kollegaer, er for meg en utfordrende og givende jobb.

Image
En mann står ved et bord og ser ned på en plantegning. Han er ikledd grå skjorte og har mørkt, kort hår. Bak ham er det en tv-skjerm som viser kart over en bygning.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har en kombinert jobb med lederansvar for 18 personer og styrer den daglige driften. Jeg er en faglig samarbeidspartner for mine medarbeidere som er fordelt på kontorer i Trondheim og Molde. Dagene begynner ofte med å lese e-post og ta fatt på det som må løses i løpet av dagen. Jeg jobber med mange forskjellige prosjekter og er ofte involvert i ulike faser av disse. Noen er på tegnebordet, andre er straks klare for overlevering. Akkurat nå jobber vi blant annet med et parkeringshus i Hammerfest, et avløpsrenseanlegg utenfor Trondheim og oppgradering av et kontorbygg i Trondheim. Jeg driver også med mindre jobber og bistår kunder med å finne byggetekniske løsninger på diverse utfordringer.

Jeg er noen ganger oppdragsleder for leveransene og av til prosjekterer jeg selv. Det er ikke en jobb jeg kan gjøre alene, og jeg samarbeider med mange ulike yrkesgrupper og spesialister. Jeg antar at jeg daglig snakker med 20 til 25 personer. Det er alt fra medarbeidere i gruppen, ledere, kunder, arkitekter og andre ingeniører.

Noen dager kan jeg sitte på prosjekt hele dagen, andre dager kan jeg jobbe med interne prosesser, ha gruppemøter med de ansatte og markedsmøter med kunder. Vi er en gjeng av gruppeledere som samarbeider. Ingeniører, VVS, arkitekter, energi og miljø, og vi passer på å gjøre hverandre gode på våre ulike arenaer. Jeg jobber med alt fra veldig store prosjekter som store badeanlegg til mindre som støyskjermer langs en vei eller en gangbru over en elv. Spekteret er vidt og jeg møter mange og ulike typer problemstillinger. I og med at jeg jobber både i Molde og Trondheim så blir det mange timer bak rattet.

Vi er en konsulentgruppe og det å regne ut tilbud er en stor del av jobben. Konkurransen er hard og vi må være pris -og kvalitetsbevisste når vi kommer med vårt tilbud. Noen ganger får vi tilslaget, andre ganger ikke.

Det er gøy å jobbe med folk og spesielt de yngre som kommer direkte fra skolen. De har ofte en ydmyk holdning og er sultne på kunnskap. De har en herlig forfriskende tankegang og gir ofte oss som har vært med en stund noe å tenke på. 

Hva kreves for å kunne jobbe som byggingeniør? 

– Selv tok jeg treårig høyskole på Gjøvik. Jobbet et år og fikk tilbud om jobb i Asplan Viak i Tromsø. Deretter tok jeg mastergrad på NTNU i Trondheim. Det er ikke krav til mastergrad, men forskriftene setter krav til en bachelorgrad. Av mine 18 ansatte har omtrent halvparten en mastergrad.

På skolen får du en verktøykasse – den virkelige kunnskapen, får du når du jobber på prosjekt. Jeg tenker det viktigste er å ha en interesse og trives med jobben. Det er da man kommer opp med gode løsninger.   

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Det er viktig å være systematisk, og både ha en teoretisk og praktisk interesse for faget. For noen er den praktiske tilnærmingen viktigst, andre jobber som meg både med det praktiske og teoretiske. Det kommer godt med å like å jobbe med tall, både i form av økonomi og konstruksjoner. Å være en god samarbeidspartner og komme overens med alle typer personligheter, er en nyttig egenskap.

Er du ikke interessert i å jobbe med teori så tror jeg ingeniøryrket kan bli hardt. Du må kunne forholde det til mange regelverk, standarder og prosedyrer.

Hva liker du best med å være byggingeniør? 

– Å få jobbe tett med samarbeidspartnere og finne de beste løsningene. Gjerne komplekse problemstillinger i samspill med entreprenøren. Det er tilfredsstillende å løse kreative oppgaver i lag.

Hva liker du minst?

– Når det blir høyt tidspress og jeg får følelsen av å ikke rekke over alt jeg skal. Vi kommer også opp i situasjoner hvor vi er uenig både med kunder og andre.

Image
En mann ikledd gult verneutstyr ser på en murvegg.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Dette er et allsidig yrke og det er mange veier å gå. Veldig mange jobber som rådgivere og utførende ingeniør. Andre med drift og vedlikehold av bygninger, prosjektledelse, personalledelse og som ledere. Man kan også starte for seg selv.

Hva tjener man som byggingeniør?

– Som nyutdannet er lønnen et sted mellom 550 000 og 650 000 kroner i året avhengig om man har en master eller bachelor.

Hvordan er sjansene for å få jobb som byggingeniør?

– De ser jeg på som veldig gode. Det er høy etterspørsel i markedet. Det vil gå litt opp og ned i perioder, men jeg opplever det ikke som en bransje med store svingninger.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas