Bilete
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Yrkesbeskrivelse

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er mellom dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Ein branningeniør (branninspektør) er ein ingeniør som har ansvar for bygnings- og branntryggleik, samt å kontrollere bygningsforskrifter og vedtekter. Mange branningeniørar blir konsulentar, og arbeider med å auke branntryggleiken i bygg.

Branningeniørar har kunnskap om prosessane som styrer ein brann og kan vurdere omfanget av brannen og skadane. Brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikoanalyse er sentrale tema for branningeniøren. 

Vanlege arbeidsoppgåver for branningeniøren er å: 

  • delta i brannførebyggande informasjons- og motivasjonsverksemd
  • føre tilsyn i samsvar med HMS- og brannlovgivinga
  • delta i brannteknisk byggesakshandsaming

Branningeniøren samarbeider ofte med brannkonstablar.

Branningeniøren arbeider både med praktiske prosjekt ute på anlegg og med administrative oppgåver inne på kontor. 

Hvor jobber branningeniører ?

Som branningeniør kan du arbeide i ei førebyggande avdeling i brannvesenet eller som konsulent i private branntekniske konsulentfirma, byggetekniske firma, forsikringsselskap og i offshorebransjen.

Ein del brannsjefar har bakgrunn som branningeniørar.

Personlige egenskaper

Som branningeniør må du vere interessert i realfag og tekniske løysingar. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekt og samarbeide med andre yrkesgrupper om å gjennomføre desse.

Utdanning

Branningeniøren har ofte ei treårig bachelorutdanning frå ein høgskole i faga brann- eller bygningsingeniør. Du kan òg ta anna relevant høgskoleutdanning eller brannteknisk utdanning på same nivået. Nokre går ingeniørhøgskole med eit påbyggingsår i brannvern og tryggleik. 

Hva jobber branningeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig

Bedrifter

Branningeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3151101 - BRANNINGENIØR
  • 3151102 - BRANNINSPEKTØR
  • 3151105 - BRANNISOLATØR
  • 3151103 - BYGNINGSINSPEKTØR
  • 3151104 - BYGNINGSKONTROLLØR
  • 1227120 - BRANNSJEF

Sist kvalitetsikret den 01. februar 2017, av NITO, Høgskulen på Vestlandet