Image
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin
Lenke

Yrkesbeskrivelse

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control. En CNC-operatør bruker en datamaskin til å styre mekaniske maskiner som bearbeider materiale. CNC-maskiner brukes til datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fresere og lignende i mekaniske verksteder. CNC-maskiner kan også benyttes til å datastyre produksjonsmaskiner innen forskjellige typer industri.

Vanlige oppgaver for en CNC-operatør:

 • motta materialer
 • planlegge arbeidet, som for eksempel ved å velge skjæreverktøy og skjæredata
 • utføre vedlikehold av maskinene
 • delta i utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser
 • lage bearbeidingsprogram

Som CNC-operatør er det å bruke digitale hjelpemidler og lese tegninger en viktig del av arbeidet.

Hvor jobber CNC-operatører ?

CNC-operatøren jobber innenfor kjemisk industri, mekanisk industri, oljevirksomhet, farmasøytisk industri, treforedling og skipsbygging.

Personlige egenskaper

Som CNC-operatør bør du være interessert i maskiner og teknologi. Du må være nøyaktig og effektivt, og være ansvarsbevisst i arbeidet. Du må være selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i CNC-maskineringsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber CNC-operatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455247 - CNC-maskineringsfaget, Vg3

Bedrifter

CNC-operatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8212103 - CNC-OPERATØR
 • 8212104 - FMS-OPERATØR
 • 8213115 - MASKINARBEIDER
 • 8213118 - MASKINARBEIDER (FAGARBEIDER)
 • 8213119 - MASKINARBEIDER (SPESIALARBEIDER)
 • 8211102 - OPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211116 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (METALLGJENVINNING)
 • 8211105 - FORMANN (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211108 - PRODUKSJONSLEDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8213107 - FORMANN (MASKINARBEIDER)
 • 8211101 - MASKINOPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8121119 - OPERATØR (METALLVERK)
 • 8121108 - PROSESSOPERATØR (METALLVERK)
 • 8122102 - OPERATØR (PRESSVERK)
 • 8213110 - MASKINOPERATØR (VERKSTED)
 • 8211107 - SPESIALARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211104 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)

Sist kvalitetsikret den 27. februar 2017, av Opplæringskontoret for Tekniske fag Sunnmøre