Image
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin
Lenke

Yrkesbeskrivelse

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control. CNC-maskiner brukes til datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fresere og lignende i mekaniske verksteder. CNC-maskiner kan også benyttes til å datastyre produksjonsmaskiner innen forskjellige typer industri.

En CNC-operatør bruker en datamaskin til å styre mekaniske maskiner som bearbeider materiale. Dette omfatter planlegging, programmering, produksjon og overvåking av prosessen.

CNC-operatøryrket vil bli mer og mer påvirket av automatisering og autonome prosessen. Derfor må CNC-operatøren følge med den digitale utviklingen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en CNC-operatør:

 • motta materialer
 • planlegge arbeidet utfra materialegenskaper, velge skjæreverktøy og skjæredata
 • simulere, optimalisere og feilsøke CNC-program
 • utføre vedlikehold av maskinene
 • delta i utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser

Som CNC-operatør er det å bruke digitale hjelpemidler og lese tegninger en viktig del av arbeidet.

Hvor jobber CNC-operatører ?

CNC-operatøren jobber innenfor kjemisk industri, mekanisk industri, oljevirksomhet, farmasøytisk industri, treforedling og skipsbygging.

Personlige egenskaper

Som CNC-operatør bør du være interessert i maskiner og teknologi. Du må være nøyaktig og effektiv, og være ansvarsbevisst i arbeidet. Du må være selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i CNC-maskineringsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber CNC-operatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 455247 - CNC-maskineringsfaget, Vg3

Bedrifter

CNC-operatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8212103 - CNC-OPERATØR
 • 8212104 - FMS-OPERATØR
 • 8213115 - MASKINARBEIDER
 • 8213118 - MASKINARBEIDER (FAGARBEIDER)
 • 8213119 - MASKINARBEIDER (SPESIALARBEIDER)
 • 8211102 - OPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211116 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (METALLGJENVINNING)
 • 8211105 - FORMANN (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211108 - PRODUKSJONSLEDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8213107 - FORMANN (MASKINARBEIDER)
 • 8211101 - MASKINOPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8121119 - OPERATØR (METALLVERK)
 • 8121108 - PROSESSOPERATØR (METALLVERK)
 • 8122102 - OPERATØR (PRESSVERK)
 • 8213110 - MASKINOPERATØR (VERKSTED)
 • 8211107 - SPESIALARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211104 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 28. mars 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag