CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin
Yrkesbeskrivelse

CNC-­operatør

favoritt ikon

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control. En CNC-operatør bruker en datamaskin til å styre mekaniske maskiner som bearbeider materiale. CNC-maskiner brukes til datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fresere og lignende i mekaniske verksteder. CNC-maskiner kan også benyttes til å datastyre produksjonsmaskiner innen forskjellige typer industri.

Vanlige oppgaver for en CNC-operatør:

  • motta materialer
  • planlegge arbeidet, som for eksempel ved å velge skjæreverktøy og skjæredata
  • utføre vedlikehold av maskinene
  • delta i utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser
  • lage bearbeidingsprogram

Som CNC-operatør er det å bruke digitale hjelpemidler og lese tegninger en viktig del av arbeidet.

Hvor jobber CNC-operatører?

CNC-operatøren jobber innenfor kjemisk industri, mekanisk industri, oljevirksomhet, farmasøytisk industri, treforedling og skipsbygging.

Personlige egenskaper

Som CNC-operatør bør du være interessert i maskiner og teknologi. Du må være nøyaktig og effektivt, og være ansvarsbevisst i forhold til arbeidet. Du må være selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber CNC-operatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Verktøymaker, låsesmeder
Deltid
Alle sektorer
259 personer
16 personer
243 personer
231 kr
232 kr
37 450 kr
37 510 kr
449 400 kr
450 120 kr
231 kr
232 kr
37 800 kr
37 870 kr
453 600 kr
454 440 kr
236 kr
226 kr
236 kr
38 210 kr
36 690 kr
38 310 kr
458 520 kr
440 280 kr
459 720 kr
236 kr
226 kr
236 kr
39 910 kr
36 690 kr
39 990 kr
478 920 kr
440 280 kr
479 880 kr
Verktøymaker, låsesmeder
Heltid
Alle sektorer
1 681 personer
61 personer
1 620 personer
234 kr
234 kr
37 840 kr
37 890 kr
454 080 kr
454 680 kr
234 kr
234 kr
38 590 kr
38 650 kr
463 080 kr
463 800 kr
234 kr
213 kr
235 kr
37 900 kr
34 450 kr
38 030 kr
454 800 kr
413 400 kr
456 360 kr
234 kr
213 kr
235 kr
40 010 kr
34 450 kr
40 180 kr
480 120 kr
413 400 kr
482 160 kr
Verktøymaker, låsesmeder
Deltid
Privat
258 personer
16 personer
242 personer
231 kr
232 kr
37 450 kr
37 510 kr
449 400 kr
450 120 kr
231 kr
232 kr
37 800 kr
37 870 kr
453 600 kr
454 440 kr
236 kr
227 kr
237 kr
38 220 kr
36 710 kr
38 320 kr
458 640 kr
440 520 kr
459 840 kr
236 kr
227 kr
237 kr
39 930 kr
36 710 kr
40 010 kr
479 160 kr
440 520 kr
480 120 kr
Verktøymaker, låsesmeder
Heltid
Privat
1 680 personer
61 personer
1 619 personer
234 kr
234 kr
37 840 kr
37 890 kr
454 080 kr
454 680 kr
234 kr
234 kr
38 590 kr
38 650 kr
463 080 kr
463 800 kr
234 kr
213 kr
235 kr
37 900 kr
34 450 kr
38 030 kr
454 800 kr
413 400 kr
456 360 kr
234 kr
213 kr
235 kr
40 010 kr
34 450 kr
40 190 kr
480 120 kr
413 400 kr
482 280 kr
Metalldreiere
Deltid
Alle sektorer
719 personer
104 personer
615 personer
210 kr
195 kr
213 kr
34 070 kr
31 670 kr
34 500 kr
408 840 kr
380 040 kr
414 000 kr
210 kr
195 kr
213 kr
34 200 kr
31 670 kr
34 660 kr
410 400 kr
380 040 kr
415 920 kr
201 kr
182 kr
204 kr
32 570 kr
29 430 kr
33 030 kr
390 840 kr
353 160 kr
396 360 kr
201 kr
182 kr
204 kr
34 630 kr
29 970 kr
35 310 kr
415 560 kr
359 640 kr
423 720 kr
Metalldreiere
Heltid
Alle sektorer
2 597 personer
132 personer
2 465 personer
225 kr
219 kr
226 kr
36 470 kr
35 460 kr
36 560 kr
437 640 kr
425 520 kr
438 720 kr
225 kr
219 kr
226 kr
37 170 kr
35 660 kr
37 320 kr
446 040 kr
427 920 kr
447 840 kr
224 kr
213 kr
224 kr
36 230 kr
34 450 kr
36 320 kr
434 760 kr
413 400 kr
435 840 kr
224 kr
213 kr
224 kr
38 580 kr
35 670 kr
38 730 kr
462 960 kr
428 040 kr
464 760 kr
Metalldreiere
Heltid
Kommunal
107 personer
225 kr
36 430 kr
437 160 kr
225 kr
36 790 kr
441 480 kr
230 kr
37 220 kr
446 640 kr
230 kr
38 770 kr
465 240 kr
Metalldreiere
Deltid
Privat
638 personer
68 personer
570 personer
211 kr
214 kr
34 170 kr
34 670 kr
410 040 kr
416 040 kr
211 kr
214 kr
34 330 kr
34 870 kr
411 960 kr
418 440 kr
201 kr
178 kr
204 kr
32 590 kr
28 900 kr
33 030 kr
391 080 kr
346 800 kr
396 360 kr
201 kr
178 kr
204 kr
34 830 kr
28 900 kr
35 420 kr
417 960 kr
346 800 kr
425 040 kr
Metalldreiere
Heltid
Privat
2 490 personer
124 personer
2 366 personer
225 kr
219 kr
226 kr
36 480 kr
35 500 kr
36 560 kr
437 760 kr
426 000 kr
438 720 kr
225 kr
219 kr
226 kr
37 200 kr
35 680 kr
37 320 kr
446 400 kr
428 160 kr
447 840 kr
223 kr
213 kr
224 kr
36 180 kr
34 580 kr
36 270 kr
434 160 kr
414 960 kr
435 240 kr
223 kr
213 kr
224 kr
38 570 kr
35 790 kr
38 720 kr
462 840 kr
429 480 kr
464 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold