Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Arbeidsoppgaver

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control. CNC-maskiner brukes til datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fresere og lignende i mekaniske verksteder. CNC-maskiner kan også benyttes til å datastyre produksjonsmaskiner innen forskjellige typer industri.

En CNC-operatør bruker en datamaskin til å styre mekaniske maskiner som bearbeider materiale. Dette omfatter planlegging, programmering, produksjon og overvåking av prosessen.

CNC-operatøryrket vil bli mer og mer påvirket av automatisering og autonome prosessen. Derfor må CNC-operatøren følge med den digitale utviklingen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en CNC-operatør:

  • motta materialer
  • planlegge arbeidet utfra materialegenskaper, velge skjæreverktøy og skjæredata
  • simulere, optimalisere og feilsøke CNC-program
  • utføre vedlikehold av maskinene
  • delta i utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser

Som CNC-operatør er det å bruke digitale hjelpemidler og lese tegninger en viktig del av arbeidet.

Hvor jobber CNC-operatører?

CNC-operatøren jobber innenfor kjemisk industri, mekanisk industri, oljevirksomhet, farmasøytisk industri, treforedling og skipsbygging.

Bli med en cnc-operatør på jobb

Hvordan er det å jobbe som cnc-operatør?

Intervjuer

En mann med lyst, kort hår og skjegg smiler mot kamera. Han er ikledd en svart genser og bak ham står en blå maskin med mange knapper på.

CNC-operatør

Vebjørn Valmestadrød

– En interesse for maskiner gjør jobben mer interessant. Teknologien utvikler seg veldig fort og det er gøy å følge med, forteller Vebjørn.

Passer jeg til å bli cnc-operatør?

Som CNC-operatør bør du være interessert i maskiner og teknologi. Du må være nøyaktig og effektiv, og være ansvarsbevisst i arbeidet. Du må være selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Hva tjener CNC-operatører?

Hvordan utdanner du deg til cnc-operatør?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i CNC-maskineringsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber CNC-operatørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455247 - CNC-maskineringsfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber CNC-operatører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med CNC-operatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 8212103 - CNC-OPERATØR

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.