Branningeniør

For branningeniør Sandra Winge kom interessen for yrket da hun hadde sommerjobb som skademarkør på svenske øvelsesfelt og fikk se hvordan brannvesenet jobbet.
Portrettbilde av Sandra Winge med halvlangt hår og blå jakke
Sandra Winge, 37 år
Branningeniør
Newsec, Oslo
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Jeg syns er veldig interessant, er analysearbeid med simuleringer av store prosjekter og lokaler, som for eksempel Grieghallen i Bergen.»
― Sandra Winge
Publisert: 30.05.2021
«Jeg syns er veldig interessant, er analysearbeid med simuleringer av store prosjekter og lokaler, som for eksempel Grieghallen i Bergen.»
― Sandra Winge
«Jeg vil nesten kunne love jobbgaranti! Det er enkelt å få jobb, fordi det er mangel på branningeniører.»
― Sandra Winge

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg kommer opprinnelig fra Sverige. Da jeg var ungdom hadde jeg sommerjobb som skademarkør i det svenske MSB, det som i Norge heter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi gjennomførte øvelser på store øvelsesfelt hvor jeg jobbet som «skadet». Da fikk jeg se hvordan brannvesenet jobber, og opplevde øvelsene som veldig reelle.

Denne erfaringen førte til at jeg ble veldig interessert i å bli brannkonstabel, men samtidig var det flere som sa at det var flere muligheter hvis jeg valgte å bli branningeniør. I Sverige er dette studiet utrolig populært, og det var svært vanskelig å komme inn. Derfor valgte jeg å søke på studiet i Norge. 

På noen uker hadde jeg søkt, fått studieplass og flyttet til Haugesund, hvor branningeniørstudiet er.

Image
Sandra sitter ved pulten sin i kontorlandskapet. På pulten står det to dataskjermer og et tastatur. Hun smiler mot kameraet.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er avdelingsleder i en bedrift som driver med rådgivning, og jeg jobber sammen med flere ingeniører som har brann og sikkerhet som sitt fagfelt. Jobben er rådgivning i forbindelse med prosjekter knyttet til både nye og eksisterende bygg av mange forskjellige typer.

Når jeg jobber med et nybygg, så er jobben min å utarbeide brannprosjektering der branntegninger, som angir krav til ulike deler av bygget, er en viktig del. Det kan for eksempel være krav til konstruksjoner, materialvalg, antall utganger og maksimalt persontall. I tillegg utarbeider jeg en evakueringsplan som beskriver hvordan prosedyrer og oppgaver skal gjennomføres ved evakuering.

Hvis jeg jobber med et prosjekt som omfatter eksisterende og eldre bygg, har jeg tett kontakt med den som eier bygget. Med utgangspunkt i en befaring, lager jeg forslag til tiltak for å forbedre brannsikkerheten. Eksempler på dette er tiltak i eldre bygårder eller tiltak ved ombygging av et eksisterende bygg.

Kompleksiteten vil variere mye fra prosjekt til prosjekt, og det er et stort spekter med alt fra en barnehage på én etasje, til T-bane-stasjoner og flyplasser. De store prosjektene, som en T-bane-stasjon, krever spesiell analyse og kompetanse.

Alle prosjektene krever mye dokumentasjon og tverrfaglig samarbeid med andre ingeniører.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli branningeniør, må du ha høgskoleutdanning som branningeniør. Det er også mulig å ha utdanning som bygningsingeniør og deretter bygge på med brann- og sikkerhetsfag.

I denne jobben er det viktig å ha god kommunikasjonsevne, både når det gjelder kunder, tverrfaglig arbeidsgrupper og samarbeidspartnere. Du må kunne jobbe med flere prosjekter samtidig, være effektiv med tidsbruken og håndtere tidsfrister.

Hvis du velger å jobbe med beredskap i brann- og redningstjenesten, så er det krevende fysiske krav og tester, men det er gjennomførbart for de fleste som forbereder seg godt.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Yrket har et stort fagfelt, så de fleste kan velge en spesialisering som passer. Å jobbe med beredskap krever god fysikk, så det kan være krevende for noen.   

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker veldig godt at prosjektene er så forskjellige, både store og små. Noe jeg syns er veldig interessant, er analysearbeid med simuleringer av store prosjekter og lokaler, som for eksempel Grieghallen i Bergen eller en stor T-bane-stasjon i Oslo.

Det tverrfaglige samarbeidet med andre aktører er også noe jeg liker godt. Å jobbe med opplæring og brannvernarbeid er veldig givende.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan bli perioder med mye stress når mange prosjekter pågår samtidig og har tidsfrister på samme tid. Det er mange faggrupper som er involvert i et prosjekt, og når «alle sier hopp» på samme tid, så kan det være en stressende jobb.

Image
Trebrikker i flammer ved en test

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg kan anbefale dette yrket for veldig mange, nettopp fordi du kan ha ulik bakgrunn før du tar utdanningen, og du har så mange muligheter når du skal velge spesialisering og arbeidsområde. Du som er opptatt av å ta samfunnsansvar og har interesse for å studere, vil passe i dette yrket.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– I dette yrket er det mange muligheter, men to hovedområder er å være rådgivende prosjektering eller å arbeide i brann- og redningstjenesten. Som rådgiver kan du jobbe med generell prosjektering, men du kan også spesialisere deg innenfor mange felt, for eksempel prosjektering av brannalarm eller innen området eldre trehus og kulturminner.

Når det gjelder videre utdanning, kan du ta for eksempel ta mastergrad i brannsikkerhet eller mastergrad i samfunnssikkerhet.

Det er også mange muligheter for den som er interessert i ledelse. Man kan ta ansvarsfulle roller innen store prosjekter, som for eksempel disiplinleder eller prosjektleder.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– I brannvesenet er det fast tarifflønn, og innen rådgivning vil det variere noe. En nyutdannet branningeniør som velger å jobbe innen rådgivning kan forvente en årslønn fra 500.000 kroner og oppover.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg vil nesten kunne love jobbgaranti! Det er enkelt å få jobb, fordi det er mangel på branningeniører og få studenter som utdannes fra den ene utdanningen i Norge. Det er helt vanlig å få jobb før du er ferdig utdannet.

 

Tilhørende utdanninger

Brannsikkerhet

På utdanningen lærer du om sikkerhet i samfunnet og forebyggende tiltak som hindrer og reduserer konsekvensen av brann

Finn studier