Kvalitetssikret av NITO, Høgskulen på Vestlandet 01. februar 2017

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Arbeidsoppgaver

Ein branningeniør (branninspektør) er ein ingeniør som har ansvar for bygnings- og branntrygging, og dessutan kontrollera bygningsforskrifter og *vedtekter.

Branningeniørar har kunnskap om prosessane som styrer ein brann, og kan vurdera omfanget av brannen og skadane. Brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikoanalyse er sentrale tema for branningeniøren. 

Vanlege arbeidsoppgåver for branningeniør:

 • delta i brannførebyggande informasjons- og motivasjonsverksemd
 • føre tilsyn i samsvar med HMS- og brannlovgivinga
 • delta i brannteknisk byggesaksbehandling

 

Branningeniøren samarbeider ofte med brannkonstabelen.

Branningeniøren jobbar både ute på anlegg med praktiske prosjekt, og inne på kontor med administrative oppgåver. Mange branningeniørar blir konsulentar, og jobbar med å designa bygg slik at dei blir meir brannsikre.

Hvor jobber branningeniører ?

Som branningeniør kan du arbeida i ei førebyggande avdeling i brannvesenet eller du kan vera tilsett som konsulent i private branntekniske konsulentfirma, byggtekniske firma, forsikringsselskap og i offshorebransjen.

Ein del brannsjefar har bakgrunn som branningeniørar.

Intervjuer

Portrettbilde av Sandra Winge med halvlangt hår og blå jakke

Branningeniør

Sandra Winge

For branningeniør Sandra Winge kom interessen for yrket da hun hadde sommerjobb som skademarkør på svenske øvelsesfelt og fikk se hvordan brannvesenet jobbet.

Viktige egenskaper

Som branningeniør må du vere interessert i realfag og tekniske løysingar. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekt og samarbeide med andre yrkesgrupper om å gjennomføre desse.

Lønn

Utdanning

Branningeniøren har ofte ei treårig bachelorutdanning frå ein høgskole i faga brann- eller bygningsingeniør. Nokon tar ei ingeniørutdanning med eit påbyggingsår i brannvern og trygging.

De vanligste jobbene blant branningeniørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med branningeniører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3151107 - BRANNTEKNISK RÅDGIVER
 • 3151106 - SERVICELEDER (BRANNSIKRING)
 • 3151105 - BRANNISOLATØR
 • 3151104 - BYGNINGSKONTROLLØR
 • 3151103 - BYGNINGSINSPEKTØR
 • 3151102 - BRANNINSPEKTØR
 • 3151101 - BRANNINGENIØR
 • 1227120 - BRANNSJEF

Andre yrke

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.