Børsemaker jobber med rifle
Yrkesskildring

Børsemakar

favoritt ikon

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.

Som børsemakar reparerer, justerer, tilpassar, monterer og lagar du våpen, våpendelar og reservedelar. Du arbeider med ulike materialar som stål, tre, plast og andre kunststoff, og må kunne meistre tradisjonelle arbeidsteknikkar så vel som moderne maskiner og metodar. I nokre tilfelle kan børsemakarar få i oppdrag å lage våpen etter ein kunde sine særskilde ønske, men dei fleste våpen som blir brukt i dag er serieproduserte i ei industriverksemd.

Vanlege arbeidsoppgåver for børsemakaren:

  • reparere og produsere våpendelar og våpen som blir brukte til jakt og sportsskyting
  • arbeide om, feste og overflatebehandle ulike materialar
  • setje saman våpen av eigenproduserte og innkjøpte delar
  • rettleie kundar, som oftast er sportsskytarar og/eller jegerar
  • vedlikehalde maskiner og verkstaden

Kvar arbeider børsemakarar?

Børsemakarar arbeider i ein eigen verkstad, i forretningar som sel våpen eller i Forsvaret. For å få løyve frå Politidirektoratet til å drive børsemakarverkstad, set våpenforskrifta mellom anna krav om faglege kvalifikasjonar på nivå med sveinebrev

Personlege eigenskapar

Utanom allsidige handverksferdigheiter må børsemakaren vere nøyaktig og kjenne godt til ballistikk og matematiske utrekningsmetodar for våpentekniske konstruksjonar. Du må vere sjølvstendig og serviceinnstilt. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i børsemakerfaget. Les meir om meisterbrev

Kva jobbar børsemakarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for børsemakarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Verktøymaker, låsesmed
Heltid
Alle sektorer
1 830 personer
1 758 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
40 930 kr
41 050 kr
491 160 kr
492 600 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
42 310 kr
42 480 kr
507 720 kr
509 760 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
41 240 kr
41 390 kr
494 880 kr
496 680 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
44 560 kr
44 790 kr
534 720 kr
537 480 kr
Verktøymaker, låsesmed
Deltid
Alle sektorer
295 personer
275 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
37 510 kr
37 990 kr
450 120 kr
455 880 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
38 260 kr
38 890 kr
459 120 kr
466 680 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
39 920 kr
40 260 kr
479 040 kr
483 120 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
45 160 kr
45 830 kr
541 920 kr
549 960 kr
Verktøymaker, låsesmed
Heltid
Privat
1 830 personer
1 758 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
40 930 kr
41 050 kr
491 160 kr
492 600 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
42 310 kr
42 480 kr
507 720 kr
509 760 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
41 240 kr
41 390 kr
494 880 kr
496 680 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
44 560 kr
44 790 kr
534 720 kr
537 480 kr
Verktøymaker, låsesmed
Deltid
Privat
294 personer
274 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
37 510 kr
37 990 kr
450 120 kr
455 880 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
38 260 kr
38 890 kr
459 120 kr
466 680 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
39 930 kr
40 270 kr
479 160 kr
483 240 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
45 180 kr
45 860 kr
542 160 kr
550 320 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­teknikar

Ortopedi­teknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

To hender som jobber med seletøy

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.