Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.
Yrkesskildring

Bilseljar

favoritt ikon

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Som bilseljar formidlar du bilar, både nye bilar og bruktbilar. Ofte jobbar ein bilseljar anten med nye bilar eller med bruktbilar. Viss du jobbar med bruktbilar, er verdivurdering ein viktig del av jobben. Du kan jobbe med privatkundar eller bedriftskundar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bilseljar:

  • rettleie kundar og gje salstilbod i butikk, på telefon og i digitale kanalar
  • gje tilbod på forsikrings- og finansieringsavtalar
  • planlegge, avtale og gjennomføre salsmøte med kundar
  • følge opp nye og gamle kundar
  • rapportere salstal
  • ulike marknadstiltak

Ein bilseljar må ha brei og oppdatert kunnskap om bil, bilutstyr og sikkerheit.

Kvar arbeider bilseljarar?

Bilseljarar jobbar gjerne hos bilforhandlarar. Dei kan også vere sjølvstendig næringsdrivande

Personlege eigenskapar

I dette yrket må du ha lett for å komme i kontakt med folk og å ha lett for å vekke tillit. Du bør òg vere strukturert og flink til å følge opp og halde avtalar.

Det å vere målbevisst og ambisiøs er gode eigenskapar hos ein bilseljar. Du bør òg ha stor arbeidskapasitet og kunne takle ein hektisk kvardag.

Utdanning

Det er inga formell offentleg utdanning for bilseljarar, men det finst privatskolar som tilbyr tilrettelagde studium og kurs.

Etter- og vidareutdanning
For bilseljarar er studium innan sal- og marknadsføring eller økonomi svært relevant.

Sjå oversikt over utdanning innan sal og marknadsføring

Hva er de vanligste utdanningene for bilseljarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken