Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.
Yrkesskildring

Bilseljar

favoritt ikon

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Som bilseljar formidlar du bilar, både nye bilar og bruktbilar. Ofte jobbar ein bilseljar anten med nye bilar eller med bruktbilar. Viss du jobbar med bruktbilar, er verdivurdering ein viktig del av jobben. Du kan jobbe med privatkundar eller bedriftskundar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bilseljar:

  • rettleie kundar og gje salstilbod i butikk, på telefon og i digitale kanalar
  • gje tilbod på forsikrings- og finansieringsavtalar
  • planlegge, avtale og gjennomføre salsmøte med kundar
  • følge opp nye og gamle kundar
  • rapportere salstal
  • ulike marknadstiltak

Ein bilseljar må ha brei og oppdatert kunnskap om bil, bilutstyr og sikkerheit.

Kvar arbeider bilseljarar?

Bilseljarar jobbar gjerne hos bilforhandlarar. Dei kan også vere sjølvstendig næringsdrivande

Personlege eigenskapar

I dette yrket må du ha lett for å komme i kontakt med folk og å ha lett for å vekke tillit. Du bør òg vere strukturert og flink til å følge opp og halde avtalar.

Det å vere målbevisst og ambisiøs er gode eigenskapar hos ein bilseljar. Du bør òg ha stor arbeidskapasitet og kunne takle ein hektisk kvardag.

Utdanning

Det er inga formell offentleg utdanning for bilseljarar, men det finst privatskolar som tilbyr tilrettelagde studium og kurs.

Etter- og vidareutdanning
For bilseljarar er studium innan sal- og marknadsføring eller økonomi svært relevant.

Sjå oversikt over utdanning innan sal og marknadsføring

Hva er de vanligste utdanningene for bilseljarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Konduktør

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjerane sin sikkerheit om bord i toget og når dei stig av og på toget.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

To personer analyserer grafer

Marknadsanalytikar

Marknadsanalytikaren jobbar med å analysere marknader, for så å informere om resultata.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleiar

Flygeleiaren overvakar og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.