Bilmekaniker tunge kjøretøy
Yrkesskildring

Bil­mekanikar (tunge køyretøy)

favoritt ikon

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.

Bilmekanikaren på tunge køyretøy arbeider med å reparere og vedlikehalde mekaniske, elektriske og elektroniske system på både eldre og nyare køyretøy.

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • søkje etter elektroniske feil ved bruk av PC eller diagnoseverktøy
  • søkje etter mekaniske, hydrauliske og pneumatiske feil 
  • gjennomføre service og vedlikehald av køyretøy
  • utføre reparasjonar og skifte delar

Bilmekanikaren gjer òg kostnadsoverslag i samband med arbeid som skal utførast. 

Ein brukar ulike verktøy, utstyr og instrument for å skaffe informasjon og kunnskap om kvart einskild køyretøy. Som bilmekanikar skal du tolke opplysingane du finn fram til og foreslå arbeid basert på dette.

Faget er i stadig utvikling og ein spesialiserer seg ofte på eitt eller fleire område. Dette kan til dømes vere motor, motorstyring eller elektroniske komponentar i bilen.

Yrket har mykje til felles med bilmekanikar for lette køyretøy.

Kvar arbeider bilmekanikarar (tunge køyretøy)?

Bilmekanikarar på tunge køyretøy arbeider vanlegvis på ein verkstad, enten frittståande eller hos ein bilforhandlar. Buss- og transportselskap er òg aktuelle arbeidsgivarar. 

Personlege eigenskapar

I dette yrket bør du vere interessert i motorar, mekanikk og elektronikk på tunge køyretøy. Du må like å arbeide med hendene og ha evne til å finne praktiske løysingar. Du må òg vere nøyaktig.

Gode kommunikasjonsevner er viktig, sidan du har mykje kontakt med kundar.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i bilmekaniker (tunge køyretøy) . Les meir om meisterbrev. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar bilmekanikerutdanna (tunge køyretøy) som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bilmekaniker
Deltid
Alle sektorer
2 256 personer
2 194 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 350 kr
33 370 kr
400 200 kr
400 440 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 350 kr
33 370 kr
400 200 kr
400 440 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca 203 kr
32 920 kr
32 950 kr
395 040 kr
395 400 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca 203 kr
33 710 kr
33 750 kr
404 520 kr
405 000 kr
Bilmekaniker
Heltid
Alle sektorer
17 831 personer
288 personer
17 543 personer
Ca 229 kr
Ca 204 kr
Ca 230 kr
37 130 kr
33 000 kr
37 200 kr
445 560 kr
396 000 kr
446 400 kr
Ca 229 kr
Ca 204 kr
Ca 230 kr
37 540 kr
33 170 kr
37 610 kr
450 480 kr
398 040 kr
451 320 kr
Ca 226 kr
Ca 187 kr
Ca 227 kr
36 680 kr
30 260 kr
36 790 kr
440 160 kr
363 120 kr
441 480 kr
Ca 226 kr
Ca 187 kr
Ca 227 kr
38 070 kr
31 210 kr
38 190 kr
456 840 kr
374 520 kr
458 280 kr
Bilmekaniker
Privat
18 910 personer
299 personer
18 611 personer
Ca 225 kr
Ca 190 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
30 700 kr
36 560 kr
438 360 kr
368 400 kr
438 720 kr
Ca 225 kr
Ca 190 kr
Ca 226 kr
36 880 kr
30 850 kr
36 920 kr
442 560 kr
370 200 kr
443 040 kr
Ca 222 kr
Ca 177 kr
Ca 222 kr
35 930 kr
28 600 kr
36 040 kr
431 160 kr
343 200 kr
432 480 kr
Ca 222 kr
Ca 177 kr
Ca 222 kr
37 280 kr
29 420 kr
37 400 kr
447 360 kr
353 040 kr
448 800 kr
Bilmekaniker
Deltid
Privat
2 190 personer
2 135 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 270 kr
33 290 kr
399 240 kr
399 480 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 270 kr
33 290 kr
399 240 kr
399 480 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 202 kr
32 690 kr
32 750 kr
392 280 kr
393 000 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 202 kr
33 490 kr
33 560 kr
401 880 kr
402 720 kr
Bilmekaniker
Heltid
Privat
16 720 personer
244 personer
16 476 personer
Ca 227 kr
Ca 189 kr
Ca 227 kr
36 730 kr
30 600 kr
36 800 kr
440 760 kr
367 200 kr
441 600 kr
Ca 227 kr
Ca 189 kr
Ca 227 kr
37 130 kr
30 810 kr
37 210 kr
445 560 kr
369 720 kr
446 520 kr
Ca 224 kr
Ca 175 kr
Ca 224 kr
36 210 kr
28 370 kr
36 330 kr
434 520 kr
340 440 kr
435 960 kr
Ca 224 kr
Ca 175 kr
Ca 224 kr
37 610 kr
29 260 kr
37 730 kr
451 320 kr
351 120 kr
452 760 kr
Bilmekaniker
Statlig
1 081 personer
1 031 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 020 kr
44 090 kr
528 240 kr
529 080 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 520 kr
44 610 kr
534 240 kr
535 320 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
44 220 kr
44 340 kr
530 640 kr
532 080 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
45 490 kr
45 610 kr
545 880 kr
547 320 kr
Bilmekaniker
Heltid
Statlig
1 035 personer
992 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 030 kr
44 100 kr
528 360 kr
529 200 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 550 kr
44 640 kr
534 600 kr
535 680 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 273 kr
44 170 kr
44 300 kr
530 040 kr
531 600 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 273 kr
45 460 kr
45 590 kr
545 520 kr
547 080 kr
Bilmekaniker
Alle sektorer
20 087 personer
350 personer
19 737 personer
Ca 228 kr
Ca 202 kr
Ca 228 kr
36 920 kr
32 730 kr
37 000 kr
443 040 kr
392 760 kr
444 000 kr
Ca 228 kr
Ca 202 kr
Ca 228 kr
37 280 kr
32 870 kr
37 370 kr
447 360 kr
394 440 kr
448 440 kr
Ca 225 kr
Ca 188 kr
Ca 225 kr
36 390 kr
30 430 kr
36 490 kr
436 680 kr
365 160 kr
437 880 kr
Ca 225 kr
Ca 188 kr
Ca 225 kr
37 730 kr
31 300 kr
37 840 kr
452 760 kr
375 600 kr
454 080 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold