Betongarbeider støper gulv
Yrkesskildring

Betong­fagarbeidar

favoritt ikon

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Betongfagarbeidaren bygger ulike typar betongkonstruksjonar innan bygge- og anleggsverksemd.

Som betongfagarbeidar bygger du støypeformer (forskaling). Du armerer (sett jernstenger i støypeformene før dei blir fylde med betong, slik at betongen toler store belastningar). Og du støyper høghus, bruer og damanlegg. 

Vanlege arbeidsoppgåver for betongfagarbeidaren:

  • fundamentering, forskaling og armering
  • utstøyping av betong
  • produksjon av betongelement
  • betongrehabilitering, branntetting og fuging

Ein betongfagarbeider må ha kunnskap om dei ulike forskalingsmetodane. Det vil seie både tradisjonell- og systemforskaling, prinsipp for kapping og bøying av armeringsjern, og støyping med riktig betong. 

Som betongfagarbeidar må du kunne bruke avansert utstyr, men jobben inneber også manuelt arbeid. Betongfagarbeidaren arbeider ut frå teikningar og arbeidsskildringar, og du må derfor kunne lese arbeidsteikningar og ha god forståing av konstruksjonar.

Betongfaget er eit relativt nytt fagområde, og det er derfor i stor utvikling når det gjeld nye produksjons- og arbeidsmetodar. Fagområdet er så stort at betongfagarbeidarane er spesialiserte innan eitt område. Arbeidet krev tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen.

HMS er ein viktig del av arbeidet til betongfagarbeidaren, og det finst ei rekke lover, forskrifter og standardar du må halde deg til.

Betongfagarbeidar omfattar alle dei tidlegare stillingstitlane jernbindar, forskalingssnikkar, betong- og grunnarbeidar og betongindustriarbeidar. 

Kvar arbeider betongfagarbeidarar?

Ein betongfagarbeidar arbeider i små og store verksemder i bygg- og anleggsbransjen over heile landet. Du kan jobbe i både private og offentlege verksemder.

Personlege eigenskapar

For å bli betongfagarbeidar må du kunne arbeide sjølvstendig, like å vere ute og tole tungt, fysisk arbeid. Ein betongfagarbeidar må vere kreativ, nøyaktig, nytenkande og miljømedviten.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Etter fagbrevet, kan du ta toårig teknisk fagskole. Då får du tittelen fagteknikar. Som fagteknikar kan du mellom anna vere arbeidsleiar. Utdanninga nærmar seg ingeniørstudiet i innhald, men er meir praktisk retta. Fagskoleutdanning er også ein naturleg inngangsport til høgare utdanning, som til dømes bachelor- og mastergrad i teknologi. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar betongfagarbeidarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for betongfagarbeidarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Betongarbeider
Heltid
Alle sektorer
7 630 personer
7 580 personer
Ca 250 kr
Ca
Ca 251 kr
40 580 kr
40 590 kr
486 960 kr
487 080 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 251 kr
41 090 kr
41 100 kr
493 080 kr
493 200 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
41 640 kr
41 650 kr
499 680 kr
499 800 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
43 190 kr
43 200 kr
518 280 kr
518 400 kr
Betongarbeider
Deltid
Alle sektorer
3 611 personer
3 558 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 070 kr
39 130 kr
468 840 kr
469 560 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 530 kr
39 590 kr
474 360 kr
475 080 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 249 kr
40 210 kr
40 290 kr
482 520 kr
483 480 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 249 kr
41 780 kr
41 870 kr
501 360 kr
502 440 kr
Betongarbeider
Heltid
Privat
7 610 personer
7 560 personer
Ca 251 kr
Ca
Ca 251 kr
40 590 kr
40 590 kr
487 080 kr
487 080 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 251 kr
41 100 kr
41 100 kr
493 200 kr
493 200 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
41 650 kr
41 660 kr
499 800 kr
499 920 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
43 200 kr
43 210 kr
518 400 kr
518 520 kr
Betongarbeider
Deltid
Privat
3 608 personer
3 556 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 070 kr
39 130 kr
468 840 kr
469 560 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 530 kr
39 590 kr
474 360 kr
475 080 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 249 kr
40 210 kr
40 290 kr
482 520 kr
483 480 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 249 kr
41 780 kr
41 870 kr
501 360 kr
502 440 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Alle sektorer
1 845 personer
1 796 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 930 kr
37 930 kr
455 160 kr
455 160 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
39 840 kr
39 920 kr
478 080 kr
479 040 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
38 660 kr
38 650 kr
463 920 kr
463 800 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
41 830 kr
41 860 kr
501 960 kr
502 320 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Alle sektorer
410 personer
375 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 240 kr
35 580 kr
422 880 kr
426 960 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 790 kr
36 200 kr
429 480 kr
434 400 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
36 620 kr
36 870 kr
439 440 kr
442 440 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
38 800 kr
39 150 kr
465 600 kr
469 800 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Privat
1 845 personer
1 796 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 930 kr
37 930 kr
455 160 kr
455 160 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
39 840 kr
39 920 kr
478 080 kr
479 040 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
38 660 kr
38 650 kr
463 920 kr
463 800 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
41 830 kr
41 860 kr
501 960 kr
502 320 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Privat
410 personer
375 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 240 kr
35 580 kr
422 880 kr
426 960 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 790 kr
36 200 kr
429 480 kr
434 400 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
36 620 kr
36 870 kr
439 440 kr
442 440 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
38 800 kr
39 150 kr
465 600 kr
469 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Feiar

Ein feiar reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren førebur, planlegg og gjennom­fører byggeprosjekt. Ofte er bygg­ingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

En mann tapetserer en vegg

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.