Bilete
Betongarbeider støper gulv

Yrkesbeskrivelse

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Betongfagarbeidaren bygger ulike typar betongkonstruksjonar innan bygge- og anleggsverksemd.

Som betongfagarbeidar bygger du støypeformer (forskaling). Du armerer (sett jernstenger i støypeformene før dei blir fylde med betong, slik at betongen toler store belastningar). Og du støyper høghus, bruer og damanlegg. 

Vanlege arbeidsoppgåver for betongfagarbeidaren:

 • fundamentering, forskaling og armering
 • utstøyping av betong
 • produksjon av betongelement
 • betongrehabilitering, branntetting og fuging

Ein betongfagarbeider må ha kunnskap om dei ulike forskalingsmetodane. Det vil seie både tradisjonell- og systemforskaling, prinsipp for kapping og bøying av armeringsjern, og støyping med riktig betong. 

Som betongfagarbeidar må du kunne bruke avansert utstyr, men jobben inneber også manuelt arbeid. Betongfagarbeidaren arbeider ut frå teikningar og arbeidsskildringar, og du må derfor kunne lese arbeidsteikningar og ha god forståing av konstruksjonar.

Betongfaget er eit relativt nytt fagområde, og det er derfor i stor utvikling når det gjeld nye produksjons- og arbeidsmetodar. Fagområdet er så stort at betongfagarbeidarane er spesialiserte innan eitt område. Arbeidet krev tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen.

HMS er ein viktig del av arbeidet til betongfagarbeidaren, og det finst ei rekke lover, forskrifter og standardar du må halde deg til.

Betongfagarbeidar omfattar alle dei tidlegare stillingstitlane jernbindar, forskalingssnikkar, betong- og grunnarbeidar og betongindustriarbeidar. 

Hvor jobber betongfagarbeidarar ?

Ein betongfagarbeidar arbeider i små og store verksemder i bygg- og anleggsbransjen over heile landet. Du kan jobbe i både private og offentlege verksemder.

Personlige egenskaper

For å bli betongfagarbeidar må du kunne arbeide sjølvstendig, like å vere ute og tole tungt, fysisk arbeid. Ein betongfagarbeidar må vere kreativ, nøyaktig, nytenkande og miljømedviten.

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Etter fagbrevet, kan du ta toårig teknisk fagskole. Då får du tittelen fagteknikar. Som fagteknikar kan du mellom anna vere arbeidsleiar. Utdanninga nærmar seg ingeniørstudiet i innhald, men er meir praktisk retta. Fagskoleutdanning er også ein naturleg inngangsport til høgare utdanning, som til dømes bachelor- og mastergrad i teknologi. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Hva jobber betongfagarbeidarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 457101 - Armeringsfaget, VK II
 • 457104 - Betong- og grunnarbeidsfaget, VK II
 • 457133 - Betongfaget, Vg3
 • 457105 - Betongindustrifaget, VK II
 • 457108 - Forskalingsfaget, VK II

Bedrifter

Betongfagarbeidar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7122101 - BETONGARBEIDER
 • 7122110 - BETONGSAGER
 • 7122104 - FAGARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122102 - FASADE- OG BETONGARBEIDER
 • 7122108 - OPERATØR (BETONGREHABILITERING)
 • 7122107 - SPESIALARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122106 - FORMANN (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7124103 - FAGARBEIDER (FORSKALINGSSNEKKER)
 • 7124105 - FORMANN (FORSKALINGSSNEKKER)
 • 7124101 - FORSKALINGSSNEKKER
 • 7123102 - JERNBINDER
 • 8214109 - PRODUKSJONSARBEIDER (BETONGPRODUKSJON)
 • 7124107 - FORSKALER
 • 7124102 - FORSKALINGSBAS
 • 7124106 - SPESIALARBEIDER (FORSKALINGSSNEKRING)
 • 7122103 - GRUNNARBEIDER (BYGG)
 • 8214103 - BETONGINDUSTRIARBEIDER
 • 7123101 - JERNBINDERBAS
 • 8214107 - FORMANN (BETONGPRODUKSJON)
 • 7123103 - FAGARBEIDER (JERNBINDING)

Sist kvalitetsikret den 08. mars 2019, av Entreprenørforeningen Bygg og anlegg