Betongfagarbeidere støper underlag.
Yrkesskildring

Betong­fagarbeidar

favoritt ikon

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Betongfagarbeidaren bygger ulike typar betongkonstruksjonar innan bygge- og anleggsverksemd.

Som betongfagarbeidar bygger du støypeformer (forskaling). Du armerer (sett jernstenger i støypeformene før dei blir fylde med betong, slik at betongen toler store belastningar). Og du støyper høghus, bruer og damanlegg. 

Vanlege arbeidsoppgåver for betongfagarbeidaren:

  • fundamentering, forskaling og armering
  • utstøyping av betong
  • produksjon av betongelement
  • betongrehabilitering, branntetting og fuging

Ein betongfagarbeider må ha kunnskap om dei ulike forskalingsmetodane. Det vil seie både tradisjonell- og systemforskaling, prinsipp for kapping og bøying av armeringsjern, og støyping med riktig betong. 

Som betongfagarbeidar må du kunne bruke avansert utstyr, men jobben inneber også manuelt arbeid. Betongfagarbeidaren arbeider ut frå teikningar og arbeidsskildringar, og du må derfor kunne lese arbeidsteikningar og ha god forståing av konstruksjonar.

Betongfaget er eit relativt nytt fagområde, og det er derfor i stor utvikling når det gjeld nye produksjons- og arbeidsmetodar. Fagområdet er så stort at betongfagarbeidarane er spesialiserte innan eitt område. Arbeidet krev tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen.

HMS er ein viktig del av arbeidet til betongfagarbeidaren, og det finst ei rekke lover, forskrifter og standardar du må halde deg til.

Betongfagarbeidar omfattar alle dei tidlegare stillingstitlane jernbindar, forskalingssnikkar, betong- og grunnarbeidar og betongindustriarbeidar. 

Kvar arbeider betongfagarbeidarar?

Ein betongfagarbeidar arbeider i små og store verksemder i bygg- og anleggsbransjen over heile landet. Du kan jobbe i både private og offentlege verksemder.

Personlege eigenskapar

For å bli betongfagarbeidar må du kunne arbeide sjølvstendig, like å vere ute og tole tungt, fysisk arbeid. Ein betongfagarbeidar må vere kreativ, nøyaktig, nytenkande og miljømedviten.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Etter fagbrevet, kan du ta toårig teknisk fagskole. Då får du tittelen fagteknikar. Som fagteknikar kan du mellom anna vere arbeidsleiar. Utdanninga nærmar seg ingeniørstudiet i innhald, men er meir praktisk retta. Fagskoleutdanning er også ein naturleg inngangsport til høgare utdanning, som til dømes bachelor- og mastergrad i teknologi. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar betongfagarbeidarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for betongfagarbeidarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Betongarbeider
Deltid
Alle sektorer
3 708 personer
3 667 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 350 kr
448 200 kr
448 200 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 700 kr
37 710 kr
452 400 kr
452 520 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
38 470 kr
38 530 kr
461 640 kr
462 360 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
40 000 kr
40 060 kr
480 000 kr
480 720 kr
Betongarbeider
Heltid
Alle sektorer
7 951 personer
7 908 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 246 kr
39 880 kr
39 880 kr
478 560 kr
478 560 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 246 kr
40 350 kr
40 350 kr
484 200 kr
484 200 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 251 kr
40 670 kr
40 690 kr
488 040 kr
488 280 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 251 kr
42 160 kr
42 180 kr
505 920 kr
506 160 kr
Betongarbeider
Privat
11 637 personer
11 553 personer
Ca 242 kr
Ca
Ca 242 kr
39 190 kr
39 190 kr
470 280 kr
470 280 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 242 kr
39 630 kr
39 630 kr
475 560 kr
475 560 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 248 kr
40 070 kr
40 100 kr
480 840 kr
481 200 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 248 kr
41 570 kr
41 600 kr
498 840 kr
499 200 kr
Betongarbeider
Deltid
Privat
3 704 personer
3 663 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 350 kr
448 200 kr
448 200 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 700 kr
37 710 kr
452 400 kr
452 520 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
38 460 kr
38 520 kr
461 520 kr
462 240 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
39 990 kr
40 050 kr
479 880 kr
480 600 kr
Betongarbeider
Heltid
Privat
7 933 personer
7 890 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 246 kr
39 880 kr
39 900 kr
478 560 kr
478 800 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 246 kr
40 350 kr
40 370 kr
484 200 kr
484 440 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 251 kr
40 680 kr
40 700 kr
488 160 kr
488 400 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca 251 kr
42 170 kr
42 190 kr
506 040 kr
506 280 kr
Betongarbeider
Alle sektorer
11 659 personer
11 575 personer
Ca 242 kr
Ca
Ca 242 kr
39 170 kr
39 190 kr
470 040 kr
470 280 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 242 kr
39 610 kr
39 630 kr
475 320 kr
475 560 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 248 kr
40 060 kr
40 100 kr
480 720 kr
481 200 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 248 kr
41 560 kr
41 600 kr
498 720 kr
499 200 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Alle sektorer
446 personer
422 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
33 500 kr
33 500 kr
402 000 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
34 220 kr
34 270 kr
410 640 kr
411 240 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 700 kr
415 320 kr
416 400 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 140 kr
37 280 kr
445 680 kr
447 360 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Alle sektorer
1 889 personer
1 841 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 990 kr
36 950 kr
443 880 kr
443 400 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
39 220 kr
39 230 kr
470 640 kr
470 760 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 860 kr
37 830 kr
454 320 kr
453 960 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
41 340 kr
41 350 kr
496 080 kr
496 200 kr
Operatør innen produksjon av betong
Privat
2 335 personer
2 263 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 490 kr
36 470 kr
437 880 kr
437 640 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
38 450 kr
38 470 kr
461 400 kr
461 640 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 370 kr
37 360 kr
448 440 kr
448 320 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
40 710 kr
40 740 kr
488 520 kr
488 880 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Privat
446 personer
422 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
33 500 kr
33 500 kr
402 000 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
34 220 kr
34 270 kr
410 640 kr
411 240 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 700 kr
415 320 kr
416 400 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 140 kr
37 280 kr
445 680 kr
447 360 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Privat
1 889 personer
1 841 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 990 kr
36 950 kr
443 880 kr
443 400 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
39 220 kr
39 230 kr
470 640 kr
470 760 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 860 kr
37 830 kr
454 320 kr
453 960 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
41 340 kr
41 350 kr
496 080 kr
496 200 kr
Operatør innen produksjon av betong
Alle sektorer
2 335 personer
2 263 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 490 kr
36 470 kr
437 880 kr
437 640 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
38 450 kr
38 470 kr
461 400 kr
461 640 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 370 kr
37 360 kr
448 440 kr
448 320 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
40 710 kr
40 740 kr
488 520 kr
488 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold