Betongfagarbeider

Jeg er veldig stolt når jeg går rundt i nærområdet og ser prosjektene jeg har vært med på å realisere, sier Bjørnar Myrvang-Øien.
Portrett av Bjørnar Myrvang-Øien
Bjørnar Myrvang-Øien, 33 år
Driftsleder
Eiqon AS, Oslo
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Vi søkte etter mannskap både før og under koronapandemien. Vi søker fortsatt etter mannskap.»
― Bjørnar Myrvang-Øien
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 16.04.2021
«Vi søkte etter mannskap både før og under koronapandemien. Vi søker fortsatt etter mannskap.»
― Bjørnar Myrvang-Øien
«Som både forskalingssnekker og leder i byggebransjen må du være fremoverlent og ha stor arbeidskapasitet. »
― Bjørnar Myrvang-Øien

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte utdanning som forskalingssnekker fordi jeg ikke visste hva jeg ville gjøre når jeg var 15 år. Naboen, som var ett år eldre, hadde begynt på tømrerlinjen, så jeg fulgte etter han. Jeg hadde også en onkel som driver entreprenørfirma og jeg hadde sommerjobb hos han den sommeren jeg var 15. Jeg ble veldig inspirert. Det ble derfor naturlig for meg å søke den retningen, og ikke elektrofag eller studiespesialisering som de fleste jevngamle søkte til. Jeg har gradvis jobbet fra å være forskalingssnekker til å bli leder i byggebransjen. Det å være fagarbeider er helt essensielt for at jeg skal kunne løse mine daglige arbeidsoppgaver.

Image
Mann med hjelm og vater i hånden slapper av ikledd arbeidsklær på en stein.


Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagen min består i stor grad av å lage planer og prosjekter, finne tekniske og praktiske løsninger i prosjekter, finansiere prosjekter, finne kunder, personell og leverandører. Hverdagen min er styrt av behovene rundt meg, det skjer mest mellom 07.30–17.00 fra mandag til fredag, men jeg jobber også til alle andre tider avhengig av oppdukkende behov. 

Med andre ord så har jeg i min arbeidskontrakt ingen føringer på hvordan arbeidsdagen min skal se ut, men jeg har strategiske mål som jeg jobber mot. På normale dager jobber jeg mye med vår ansvarlige for prising av potensielle jobber, der jobber vi med prisnivå, leverandører, detaljer og gjennomføringsmetode. I neste steg så gjennomfører vi møter med kunder hvor vi avklarer forventninger og detaljer knyttet til kontrakt og utførelse. Her skal jeg også signere kontrakter og ansvarsretter. Om vi får en jobb så gjennomføres en overtagelse til en av mine fem prosjektledere, hvor vi vurderer jobben mer i detalj og gjør justeringer basert på oppdukkende utfordringer. Her er det mye sparring med rådgivere, leverandører av forskaling, armering, betong og kunden.

Ved gjennomføring så rapporterer prosjektleder økonomi hver måned, da går vi gjennom dette sammen, og med CFO, før jeg rapporterer det videre opp til eiere. Vi har også gjennomgang og godkjenning av timer til de rundt 100 ansatte som jobber i prosjektene våre. I gjennomføring kan det være oppdukkende utfordringer innenfor kvalitet/HMS eller andre ting som må håndteres, gjerne med kunde og prosjektleder. Jeg har også en del personaloppfølging med administrativt ansatte. Utviklingssamtaler, lønnssamtaler, ansettelser og generell oppfølging med rapporteringsmøter og ivaretagelse av deres trivsel. Til slutt skal vi hele tiden utvikle oss, så da må jeg følge med på standarder, kontrakter, teknologi og andre aktuelle områder, for å sikre at vi er i førersetet som den mest konkurransedyktige betongbedriften.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det kreves stolthet over eget arbeid og arbeidskapasitet. Som betongfagarbeider kreves det et fagbrev innen betongfag. Som leder i privat næringsliv er det ingen utdanningskrav, men det er stor fordel med en fagrelevant bakgrunn. Jeg har fagutdanning som forskalingssnekker. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Som både forskalingssnekker og leder i byggebransjen må du være fremoverlent og ha stor arbeidskapasitet. En sterk kropp er nødvendig for å tåle en lang og hard arbeidshverdag. Belønningen er det fysisk bygget som blir skapt. Jeg er veldig stolt når jeg går rundt i nærområdet og ser prosjektene jeg har vært med på å realisere.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best det at arbeidet mitt skaper bygg. Det å kunne si «jeg har bygd det» gir en særdeles tilfredsstillende følelse. Nå administrerer og tilrettelegger jeg mer og bygger mindre enn jeg gjorde da jeg drev ute på prosjektene, så i disse dager får jeg i større grad tilfredsstillelse ved å utvikle mine ansatte og tilrettelegging sånn at de får gjennomført gode prosjekter. Når vi har prosjekter med store kvalitetskrav er det enorm glede i å planlegge og deretter bevitne gjennomføring som svarer til kravene. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Samfunnets manglende forståelse av kunnskapen til fagarbeideren, og kompleksiteten i det arbeidet vi gjør. Hver eneste arbeidsdag, i alt slags vær, står vi ute og bygger landet. Det fortjener anerkjennelse og respekt i større grad enn det gjør i dag.

Image
Mann i arbeidsklær går rundt på et byggefelt

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Kreative mennesker som liker å skape noe, de som ser muligheter og tør utfordre etablerte sannheter. Du må like å jobbe, like mennesker og sette pris på materialisering av din innsats.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Tar du en fagutdanning finnes det få begrensninger og et utall av muligheter, det er i all hovedsak du som bestemmer hva du gjør med karrieren din. Man er ofte ettertraktet i ulike stillinger innen bygg, anlegg, tømring, snekring og som leder i bransjebedrifter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som fagarbeider som jobber fra klokken 07.00–15.00 tjener du rundt 500 000 i året. Du kan tjene nærmere 7–800 000 kr om du jobber i et firma med akkord, men da er det også forventet ett annet tempo. Som ledere tjener vi fra 500 000 kr og opp til over 1 000 000 kr i året. Dette er en fastlønn uten mulighet for overtid, men vi har gjerne bonusordning i stedet.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Vi søkte etter mannskap både før og under koronapandemien. Vi søker fortsatt etter mannskap. Det er stor etterspørsel etter dyktige betongarbeidere for alle utførelsesnivåer, altså alt fra lærling, til fagarbeider, rådgiver, teknolog og leder. Det er en etterspørsel som det ikke kommer til å bli noe mindre av i årene som kommer. Byggebransjen har løftet seg rent teknisk de siste årene, og etterspørselen etter mannskap med teknologikunnskap kommer til å bli enda mer relevant i årene som kommer.

Tilhørende utdanninger

Betongfag

Du lærer å produsere og vedlikeholde betongkonstruksjoner ved tradisjonelle håndverks- og industrielle metoder.

Finn studier