Ei ung dame står i en bar.
Yrkesskildring

Bartender

favoritt ikon

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Som bartender tar du imot bestillinger og miksar drinkar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bartender:

  • Gjera klar drikkevarer, både med og utan alkohol
  • Gi tilrådingar til gjestene
  • Sørga for påfyll av varer
  • Holde baren rein og ryddig

På enkelte serveringsstader er det servitørane som tek mot bestillingane, medan bartenderen berre konsentrerer seg om å blande drinkar. I dei fleste tilfella er det likevel bartenderen som står for kontakten med kundane. Bartendere har ansvar for å følge lovar og reglar for skjenkjeløyvet, som mellom anna å ikkje skjenke gjestar som er overstadig rusa.

Bartenderen skal halde orden i lokalet og skapa eit hyggeleg miljø slik at gjestane får den servicen dei fortener.

Kvar arbeider bartendere?

Bartenderar kan jobba på mange ulike stader, til dømes på pub, bar, nattklubb, restaurant eller andre serveringstader. Andre arbeidsplassar kan til dømes vera hotell eller cruisebåtar.

Personlege eigenskapar

Bartenderar jobbar tett med kollegaer og gjester, så du må like å omgåast andre menneske og vera serviceinnstilt. Du må ha evna til å takla stress i ein ofte hektisk arbeidskvardag. Du må vera ansvarsbevisst og kunne opptre bestemt i vanskelege situasjonar.

Utdanning

Mange bartenderar har inga formell utdanning innan faget. Ofte vil du få opplæring frå arbeidsgjevaren, og det finst òg private skoletilbod for opplæring som bartender. For bartenderar vil det òg vere relevant med fagbrev som servitør. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Ein kan spesialisere seg innan område som til dømes vin, brennevin eller sigarar, enten i Noreg eller i utlandet. Hotelleiing eller kjøken- og restaurantleiing er moglege fordjupingar. 

Kva jobbar servitørutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for bartendere?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bartender
Heltid
Alle sektorer
1 371 personer
557 personer
814 personer
Ca 191 kr
Ca 184 kr
Ca 198 kr
31 000 kr
29 740 kr
32 150 kr
372 000 kr
356 880 kr
385 800 kr
Ca 191 kr
Ca 184 kr
Ca 198 kr
31 000 kr
29 740 kr
32 150 kr
372 000 kr
356 880 kr
385 800 kr
Ca 196 kr
Ca 189 kr
Ca 202 kr
31 830 kr
30 590 kr
32 680 kr
381 960 kr
367 080 kr
392 160 kr
Ca 196 kr
Ca 189 kr
Ca 202 kr
32 150 kr
30 930 kr
32 990 kr
385 800 kr
371 160 kr
395 880 kr
Bartender
Deltid
Alle sektorer
6 786 personer
3 707 personer
3 079 personer
Ca 173 kr
Ca 170 kr
Ca 177 kr
28 090 kr
27 600 kr
28 620 kr
337 080 kr
331 200 kr
343 440 kr
Ca 173 kr
Ca 170 kr
Ca 177 kr
28 090 kr
27 600 kr
28 620 kr
337 080 kr
331 200 kr
343 440 kr
Ca 177 kr
Ca 174 kr
Ca 181 kr
28 740 kr
28 240 kr
29 340 kr
344 880 kr
338 880 kr
352 080 kr
Ca 177 kr
Ca 174 kr
Ca 181 kr
28 930 kr
28 410 kr
29 540 kr
347 160 kr
340 920 kr
354 480 kr
Bartender
Heltid
Privat
1 368 personer
554 personer
814 personer
Ca 191 kr
Ca 184 kr
Ca 198 kr
30 980 kr
29 730 kr
32 150 kr
371 760 kr
356 760 kr
385 800 kr
Ca 191 kr
Ca 184 kr
Ca 198 kr
30 980 kr
29 730 kr
32 150 kr
371 760 kr
356 760 kr
385 800 kr
Ca 196 kr
Ca 189 kr
Ca 202 kr
31 810 kr
30 550 kr
32 680 kr
381 720 kr
366 600 kr
392 160 kr
Ca 196 kr
Ca 189 kr
Ca 202 kr
32 130 kr
30 890 kr
32 990 kr
385 560 kr
370 680 kr
395 880 kr
Bartender
Deltid
Privat
6 771 personer
3 696 personer
3 075 personer
Ca 173 kr
Ca 170 kr
Ca 177 kr
28 090 kr
27 600 kr
28 610 kr
337 080 kr
331 200 kr
343 320 kr
Ca 173 kr
Ca 170 kr
Ca 177 kr
28 090 kr
27 600 kr
28 610 kr
337 080 kr
331 200 kr
343 320 kr
Ca 177 kr
Ca 174 kr
Ca 181 kr
28 730 kr
28 220 kr
29 330 kr
344 760 kr
338 640 kr
351 960 kr
Ca 177 kr
Ca 174 kr
Ca 181 kr
28 920 kr
28 390 kr
29 530 kr
347 040 kr
340 680 kr
354 360 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Resepsjonist på hotell

Resepsjonist

Resepsjonistar hjelper gjestar med å få eit hyggeleg opphald ved å gi dei nyttig informasjon og god service.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.

En farmasøyt ekspederer kunder

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøytar er ekspertar på legemiddel, både korleis dei vert laga, skal brukast og korleis dei verkar i kroppen.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdrettar

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.

Negledesigner jobber med neglene til kunde.

Negledesignar

Nagledesignarar flest jobbar i naglesalongar med stell og pleie av negler og hender.

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

Ein legemiddel­konsulent sel og marknads­fører legemiddel til legar, apotek og sjukehus.

Frisør klipper kunde.

Frisør

Som frisør klipper og stylar du kundar. Du kan også gi råd og rettleiing om hårfasongar og produkt.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.