Ei ung dame står i en bar.
Yrkesskildring

Bartender

favoritt ikon

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Som bartender tek du mot bestillingar og miksar drinkar. Bartenderar klargjer drikkevarene, både alkoholhaldige og alkoholfrie, og kjem med tilrådingar til gjestane.

På enkelte serveringsstader er det servitørane som tek mot bestillingane, medan bartenderen berre konsentrerer seg om å blande drinkar. I dei fleste tilfella er det likevel bartenderen som står for kontakten med kundane. Bartendere har ansvar for å følge lovar og reglar for skjenkjeløyvet, som mellom anna å ikkje skjenke gjestar som er overstadig rusa.

Bartenderen skal halde orden i lokalet og skapa eit hyggeleg miljø slik at gjestane får den servicen dei fortener.

Kvar arbeider bartendere?

Bartenderar kan arbeide på mange ulike stader, til dømes på pub, bar, restaurant eller andre serveringsstader. Andre arbeidsplassar kan til dømes vere på cruisebåtar, i utlandet eller på høgfjellet. 

Personlege eigenskapar

Bartenderar arbeider tett med kollegaer og gjestar, og du må like å vere saman med andre menneske.

Som bartender taklar du ein hektisk arbeidsdag, er positiv til å arbeide på kveldstid, er serviceinnstilt og omgjengeleg. Du må ha evna til å få kontakt med kundar og syte føre at dei har det bra. Som bartender må du òg vere i stand til å takle uføresette hendingar og vanskelege situasjonar. Mest av alt er det viktig at du ønskjer å yte god service, har godt humør, er positiv og kan gi av deg sjølv. 

Utdanning

Mange bartenderar har inga formell utdanning innan faget. Ofte vil du få opplæring frå arbeidsgjevaren, og det finst òg private skoletilbod for opplæring som bartender. For bartenderar vil det òg vere relevant med fagbrev som servitør. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Ein kan spesialisere seg innan område som til dømes vin, brennevin eller sigarar, enten i Noreg eller i utlandet. Hotelleiing eller kjøken- og restaurantleiing er moglege fordjupingar. 

Kva jobbar servitørutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for bartendere?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bartender
Deltid
Alle sektorer
6 167 personer
3 409 personer
2 758 personer
Ca 165 kr
Ca 162 kr
Ca 170 kr
26 790 kr
26 310 kr
27 600 kr
321 480 kr
315 720 kr
331 200 kr
Ca 165 kr
Ca 162 kr
Ca 170 kr
26 790 kr
26 310 kr
27 600 kr
321 480 kr
315 720 kr
331 200 kr
Ca 169 kr
Ca 164 kr
Ca 174 kr
27 330 kr
26 610 kr
28 200 kr
327 960 kr
319 320 kr
338 400 kr
Ca 169 kr
Ca 164 kr
Ca 174 kr
27 470 kr
26 720 kr
28 380 kr
329 640 kr
320 640 kr
340 560 kr
Bartender
Heltid
Alle sektorer
1 370 personer
597 personer
773 personer
Ca 182 kr
Ca 177 kr
Ca 185 kr
29 550 kr
28 630 kr
30 000 kr
354 600 kr
343 560 kr
360 000 kr
Ca 182 kr
Ca 177 kr
Ca 185 kr
29 550 kr
28 630 kr
30 000 kr
354 600 kr
343 560 kr
360 000 kr
Ca 187 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 360 kr
29 350 kr
31 130 kr
364 320 kr
352 200 kr
373 560 kr
Ca 187 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 610 kr
29 570 kr
31 400 kr
367 320 kr
354 840 kr
376 800 kr
Bartender
Privat
7 520 personer
3 991 personer
3 529 personer
Ca 170 kr
Ca 165 kr
Ca 175 kr
27 600 kr
26 790 kr
28 420 kr
331 200 kr
321 480 kr
341 040 kr
Ca 170 kr
Ca 165 kr
Ca 175 kr
27 600 kr
26 790 kr
28 420 kr
331 200 kr
321 480 kr
341 040 kr
Ca 175 kr
Ca 169 kr
Ca 181 kr
28 410 kr
27 430 kr
29 400 kr
340 920 kr
329 160 kr
352 800 kr
Ca 175 kr
Ca 169 kr
Ca 181 kr
28 590 kr
27 580 kr
29 620 kr
343 080 kr
330 960 kr
355 440 kr
Bartender
Deltid
Privat
6 152 personer
3 396 personer
2 756 personer
Ca 165 kr
Ca 162 kr
Ca 170 kr
26 790 kr
26 280 kr
27 600 kr
321 480 kr
315 360 kr
331 200 kr
Ca 165 kr
Ca 162 kr
Ca 170 kr
26 790 kr
26 280 kr
27 600 kr
321 480 kr
315 360 kr
331 200 kr
Ca 169 kr
Ca 164 kr
Ca 174 kr
27 320 kr
26 590 kr
28 200 kr
327 840 kr
319 080 kr
338 400 kr
Ca 169 kr
Ca 164 kr
Ca 174 kr
27 460 kr
26 700 kr
28 380 kr
329 520 kr
320 400 kr
340 560 kr
Bartender
Heltid
Privat
1 368 personer
595 personer
773 personer
Ca 182 kr
Ca 177 kr
Ca 185 kr
29 500 kr
28 630 kr
30 000 kr
354 000 kr
343 560 kr
360 000 kr
Ca 182 kr
Ca 177 kr
Ca 185 kr
29 500 kr
28 630 kr
30 000 kr
354 000 kr
343 560 kr
360 000 kr
Ca 187 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 340 kr
29 320 kr
31 130 kr
364 080 kr
351 840 kr
373 560 kr
Ca 187 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 590 kr
29 540 kr
31 400 kr
367 080 kr
354 480 kr
376 800 kr
Bartender
Alle sektorer
7 537 personer
4 006 personer
3 531 personer
Ca 170 kr
Ca 165 kr
Ca 175 kr
27 600 kr
26 790 kr
28 420 kr
331 200 kr
321 480 kr
341 040 kr
Ca 170 kr
Ca 165 kr
Ca 175 kr
27 600 kr
26 790 kr
28 420 kr
331 200 kr
321 480 kr
341 040 kr
Ca 175 kr
Ca 170 kr
Ca 181 kr
28 420 kr
27 460 kr
29 400 kr
341 040 kr
329 520 kr
352 800 kr
Ca 175 kr
Ca 170 kr
Ca 181 kr
28 600 kr
27 610 kr
29 620 kr
343 200 kr
331 320 kr
355 440 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold