Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for restaurant og matfag 15. februar 2022

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Arbeidsoppgaver

Som bartender tar du imot bestillinger og miksar drinkar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bartender:

 • Gjera klar drikkevarer, både med og utan alkohol
 • Gi tilrådingar til gjestene
 • Sørga for påfyll av varer
 • Holde baren rein og ryddig

På enkelte serveringsstader er det servitørane som tek mot bestillingane, medan bartenderen berre konsentrerer seg om å blande drinkar. I dei fleste tilfella er det likevel bartenderen som står for kontakten med kundane. Bartendere har ansvar for å følge lovar og reglar for skjenkjeløyvet, som mellom anna å ikkje skjenke gjestar som er overstadig rusa.

Bartenderen skal halde orden i lokalet og skapa eit hyggeleg miljø slik at gjestane får den servicen dei fortener.

Kor jobbar bartendere?

Bartenderar kan jobba på mange ulike stader, til dømes på pub, bar, nattklubb, restaurant eller andre serveringstader. Andre arbeidsplassar kan til dømes vera hotell eller cruisebåtar.

Intervjuer

Portrettbilde av bartender Pål Markussen med skjegg og rød og hvit trøye

Bartender

Pål Markussen

For bartender Pål Markussen ble jobben så spennende at han etablerte egen bedrift og stortrives med høyt tempo og det sosiale livet.

Viktige eigenskapar

Bartenderar jobbar tett med kollegaer og gjester, så du må like å omgåast andre menneske og vera serviceinnstilt. Du må ha evna til å takla stress i ein ofte hektisk arbeidskvardag. Du må vera ansvarsbevisst og kunne opptre bestemt i vanskelege situasjonar.

Lønn

Utdanning

Mange bartenderar har inga formell utdanning innan faget. Ofte vil du få opplæring frå arbeidsgjevaren, og det finst òg private skoletilbod for opplæring som bartender. For bartenderar vil det òg vere relevant med fagbrev som servitør. 

Ein kan spesialisere seg innan område som til dømes vin, brennevin eller sigarar, enten i Noreg eller i utlandet. Hotelleiing eller kjøken- og restaurantleiing er moglege fordjupingar. 

Dei som jobbar som bartendere har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant servitørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 483203 - Servitørutdanning, videregående, avsluttende utdanning
 • 483201 - Servitørfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter bartendere

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med bartendere

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5123108 - BARTENDER
 • 5123119 - BARMEDARBEIDER
 • 5123101 - BARKEEPER
 • 5123120 - BARSJEF
 • 5123123 - PUBMEDARBEIDER
 • 5123107 - PUBVERT
 • 5123122 - KROVERT

Andre yrke

En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar