Kvalitetssikret av Faglig råd for restaurant og matfag 15. februar 2022

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Arbeidsoppgaver

Som bartender tar du imot bestillinger og miksar drinkar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bartender:

 • Gjera klar drikkevarer, både med og utan alkohol
 • Gi tilrådingar til gjestene
 • Sørga for påfyll av varer
 • Holde baren rein og ryddig

På enkelte serveringsstader er det servitørane som tek mot bestillingane, medan bartenderen berre konsentrerer seg om å blande drinkar. I dei fleste tilfella er det likevel bartenderen som står for kontakten med kundane. Bartendere har ansvar for å følge lovar og reglar for skjenkjeløyvet, som mellom anna å ikkje skjenke gjestar som er overstadig rusa.

Bartenderen skal halde orden i lokalet og skapa eit hyggeleg miljø slik at gjestane får den servicen dei fortener.

Hvor jobber bartendere ?

Bartenderar kan jobba på mange ulike stader, til dømes på pub, bar, nattklubb, restaurant eller andre serveringstader. Andre arbeidsplassar kan til dømes vera hotell eller cruisebåtar.

Intervjuer

Portrettbilde av bartender Pål Markussen med skjegg og rød og hvit trøye

Bartender

Pål Markussen

For bartender Pål Markussen ble jobben så spennende at han etablerte egen bedrift og stortrives med høyt tempo og det sosiale livet.

Viktige egenskaper

Bartenderar jobbar tett med kollegaer og gjester, så du må like å omgåast andre menneske og vera serviceinnstilt. Du må ha evna til å takla stress i ein ofte hektisk arbeidskvardag. Du må vera ansvarsbevisst og kunne opptre bestemt i vanskelege situasjonar.

Lønn

Utdanning

Mange bartenderar har inga formell utdanning innan faget. Ofte vil du få opplæring frå arbeidsgjevaren, og det finst òg private skoletilbod for opplæring som bartender. For bartenderar vil det òg vere relevant med fagbrev som servitør. 

Ein kan spesialisere seg innan område som til dømes vin, brennevin eller sigarar, enten i Noreg eller i utlandet. Hotelleiing eller kjøken- og restaurantleiing er moglege fordjupingar. 

De som jobber som bartendere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant servitørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 483203 - Servitørutdanning, videregående, avsluttende utdanning
 • 483201 - Servitørfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bartendere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5123125 - RESTAURASJONSMEDARBEIDER (MATSERVERING)
 • 5123120 - BARSJEF
 • 5123119 - BARMEDARBEIDER
 • 5123115 - BARISTA
 • 5123108 - BARTENDER
 • 5123101 - BARKEEPER

Andre yrke

En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar