Aktuar jobber med analyse.
Yrkesskildring

Aktuar

favoritt ikon

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.

Som aktuar er du gjerne tilsett i eit forsikringsselskap eller konsulentselskap og har som hovudoppgåve å analysere finansiell risiko.

Analysane aktuaren gjer, dannar grunnlaget for prisinga av risikoprodukt og kontroll av dei finansielle forpliktingane til selskapa.

Aktuarar er statistikarar som reknar ut risiko. Eit forsikringsselskap må på førehand rekne ut kor mykje ein kunde skal betale for ei forsikring. Aktuaren har her ei viktig rolle med bakgrunnen sin innanfor forsikringsmatematikk og risikoteori. Denne bakgrunnen gjer aktuaren i stand til å fastsette pris under usikre forhold.

Det finst fleire typar aktuarar. Ein livaktuar arbeider i eit livsforsikringsselskap, ein skadeaktuar arbeider i eit skadeforsikringsselskap, og ein finansaktuar jobbar med finansmatematikk. 

Kvar arbeider aktuarar?

Ein aktuar jobbar gjerne innanfor finansindustrien, for eksempel i bank, forsikringsselskap, fonds- og aksjemeklarfirma eller konsulentselskap. Dei fleste aktuarar jobbar med livsforsikring og skadeforsikring. Nokre aktuarar jobbar også i IT-industrien eller i annan industri, for eksempel offshore. Som aktuar kan du også jobbe med forsking. Det er mogleg å finne jobb som aktuar i utlandet også, sidan utdanninga er internasjonal. 

Personlege eigenskapar

Som aktuar bør du ha gode ferdigheiter i og interesse for matematikk. Du bør også kunne tenke logisk og ha gode munnlege og skriftlege framstillingsevner, slik at du kan gjere greie for analysane og konklusjonane dine til oppdragsgivarane. 

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Den Norske Aktuarforening arrangerer kurs for medlemmene sine. I tillegg har Forsikringsakademiet (BI) etterutdanningstilbod. Ein kan også velje å bygge på utdanninga si med andre, nærskylde fag frå universitet og høgskole. 

Kva jobbar aktuarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Matematiker, statistiker
Deltid
Alle sektorer
240 personer
133 personer
107 personer
Ca 258 kr
Ca 249 kr
Ca 297 kr
41 760 kr
40 290 kr
48 070 kr
501 120 kr
483 480 kr
576 840 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
Ca 297 kr
41 760 kr
40 290 kr
48 070 kr
501 120 kr
483 480 kr
576 840 kr
Ca 295 kr
Ca 274 kr
Ca 329 kr
47 760 kr
44 380 kr
53 360 kr
573 120 kr
532 560 kr
640 320 kr
Ca 295 kr
Ca 274 kr
Ca 329 kr
47 790 kr
44 400 kr
53 390 kr
573 480 kr
532 800 kr
640 680 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Alle sektorer
1 110 personer
499 personer
611 personer
Ca 309 kr
Ca 292 kr
Ca 332 kr
50 130 kr
47 250 kr
53 860 kr
601 560 kr
567 000 kr
646 320 kr
Ca 309 kr
Ca 292 kr
Ca 332 kr
50 130 kr
47 250 kr
53 860 kr
601 560 kr
567 000 kr
646 320 kr
Ca 340 kr
Ca 317 kr
Ca 358 kr
55 010 kr
51 340 kr
58 000 kr
660 120 kr
616 080 kr
696 000 kr
Ca 340 kr
Ca 317 kr
Ca 358 kr
55 430 kr
51 600 kr
58 560 kr
665 160 kr
619 200 kr
702 720 kr
Matematiker, statistiker
Privat
580 personer
248 personer
332 personer
Ca 377 kr
Ca 343 kr
Ca 405 kr
61 050 kr
55 500 kr
65 680 kr
732 600 kr
666 000 kr
788 160 kr
Ca 377 kr
Ca 343 kr
Ca 405 kr
61 050 kr
55 500 kr
65 680 kr
732 600 kr
666 000 kr
788 160 kr
Ca 402 kr
Ca 368 kr
Ca 427 kr
65 180 kr
59 640 kr
69 110 kr
782 160 kr
715 680 kr
829 320 kr
Ca 402 kr
Ca 368 kr
Ca 427 kr
65 690 kr
59 790 kr
69 880 kr
788 280 kr
717 480 kr
838 560 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Privat
116 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca
49 680 kr
596 160 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca
49 680 kr
596 160 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca
51 710 kr
620 520 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca
51 740 kr
620 880 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Privat
464 personer
185 personer
279 personer
Ca 382 kr
Ca 347 kr
Ca 405 kr
61 910 kr
56 180 kr
65 680 kr
742 920 kr
674 160 kr
788 160 kr
Ca 382 kr
Ca 347 kr
Ca 405 kr
61 910 kr
56 180 kr
65 680 kr
742 920 kr
674 160 kr
788 160 kr
Ca 412 kr
Ca 382 kr
Ca 431 kr
66 680 kr
61 840 kr
69 890 kr
800 160 kr
742 080 kr
838 680 kr
Ca 412 kr
Ca 382 kr
Ca 431 kr
67 240 kr
62 010 kr
70 720 kr
806 880 kr
744 120 kr
848 640 kr
Matematiker, statistiker
Statlig
749 personer
370 personer
379 personer
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 290 kr
45 460 kr
44 130 kr
47 000 kr
545 520 kr
529 560 kr
564 000 kr
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 290 kr
45 460 kr
44 130 kr
47 000 kr
545 520 kr
529 560 kr
564 000 kr
Ca 287 kr
Ca 278 kr
Ca 296 kr
46 520 kr
45 050 kr
47 960 kr
558 240 kr
540 600 kr
575 520 kr
Ca 287 kr
Ca 278 kr
Ca 296 kr
46 820 kr
45 340 kr
48 270 kr
561 840 kr
544 080 kr
579 240 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Statlig
118 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 760 kr
501 120 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 760 kr
501 120 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 580 kr
534 960 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 600 kr
535 200 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Statlig
631 personer
304 personer
327 personer
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 291 kr
45 650 kr
44 380 kr
47 090 kr
547 800 kr
532 560 kr
565 080 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 291 kr
45 650 kr
44 380 kr
47 090 kr
547 800 kr
532 560 kr
565 080 kr
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 297 kr
46 680 kr
45 190 kr
48 060 kr
560 160 kr
542 280 kr
576 720 kr
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 297 kr
47 000 kr
45 510 kr
48 380 kr
564 000 kr
546 120 kr
580 560 kr
Matematiker, statistiker
Alle sektorer
1 350 personer
632 personer
718 personer
Ca 307 kr
Ca 291 kr
Ca 332 kr
49 750 kr
47 080 kr
53 740 kr
597 000 kr
564 960 kr
644 880 kr
Ca 307 kr
Ca 291 kr
Ca 332 kr
49 750 kr
47 080 kr
53 740 kr
597 000 kr
564 960 kr
644 880 kr
Ca 336 kr
Ca 312 kr
Ca 356 kr
54 370 kr
50 510 kr
57 720 kr
652 440 kr
606 120 kr
692 640 kr
Ca 336 kr
Ca 312 kr
Ca 356 kr
54 760 kr
50 740 kr
58 250 kr
657 120 kr
608 880 kr
699 000 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold