Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var veldig tilfeldig at jeg ble aktuar. Jeg startet å studere kjemi på Universitetet i Oslo, men så fant jeg ut, etter ett halvt år på studiet, at det var matematikk og statistikk jeg synes var mest interessant. Jeg hadde ikke hørt om aktuaryrket, men noen medstudenter fortalte meg om det og jeg ble nysgjerrig.

Image
Lenke
Jonina Reynisdottir
Lisens
All rights reserved
Aktuar Maja Alvilde Bratlien Larsen gjør analyser på dataen.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Som prisaktuar skal jeg sette prisen på risikoen til ulike produkter som hus, innbo og båt. Dette betyr i praksis at vi finner ut hvor mye det vil koste for oss, forsikringsselskapet, å ta risikoen for å forsikre for eksempel et hus og å regne ut hvor mye en kunde skal betale for en forsikring på forhånd. Vi ser på en rekke forklaringsvariabler for å kunne sette korrekt pris. Slike forklaringsvariable kan eksempelvis være alder på kunden, hvor i landet kunden bor, demografi, geografi med mer. Andre arbeidsoppgaver jeg gjør er å strukturere, analysere og formidle innsikt og data. Jeg ser blant annet på ulike trender, scenarioer, hypoteser og legge fram forslag til løsninger basert på analyser. Arbeidsoppgavene er varierende med ulike utfordringer og problemstillinger, og for å løse de samarbeider jeg med andre deler av organisasjonen og bruker ulike analyseverktøy. Til vanlig sitter jeg på et kontor på Skøyen. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Jeg tok en master i modellering og dataanalyse, finans, forsikring og risiko ved Universitetet i Oslo. Man må ha master innen matematikk eller statistikk, samt noen forsikringsfag for å kunne kalle seg aktuar. Da kan man også bli medlem i den Norske Aktuarforeningen. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dersom du ikke liker tall og analyse så vil ikke dette være et yrke som passer for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker at man kan bruke statistikk til å forklare ulike problemstillinger, eksempelvis ser man på historisk skadedata og analyserer trender basert på skader man har sett tidligere. Personlig synes jeg det er spennende å jobbe i et mindre selskap, da påvirkningskraften er stor og en kommer i kontakt med mange ulike avdelinger og mennesker. For tiden jobber jeg på hjemmekontor, og jeg merker da hvor viktig mine gode kolleger er for meg i hverdagen.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Jeg har fortsatt ikke funnet noe jeg misliker med yrket. 

Image
Lenke
Jonina Reynisdottir
Lisens
All rights reserved
Aktuar Maja Alvilde Bratlien Larsen ringer kunder.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg ville anbefalt denne jobben til noen som liker matematikk og statistikk, har et analytisk hode og er nysgjerrig.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man trenger ikke nødvendigvis jobbe som aktuar dersom man tar denne utdannelsen, det er mange som velger andre analytiske retninger. Man kan for eksempel få jobber som forsikringskonsulent, kundebehandler i bank eller økonom.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Det er jeg litt usikker på, men tror startlønnen ligger på rundt 600.000 kr i dag.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Sjansen for å få jobb som aktuar mener jeg er svært gode.