× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet favoritt ikon

Universitet
Offentleg
5 000 studenter
99 studier
67 23 00 00
Fra 1. januar 2014 er Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) slått sammen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Her ligger skolen

Universitetstunet 3
1432 Ås
Ullevålsveien 72
0454 Oslo
Universitetstunet 3
1430 ÅS

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økonomi og administrasjon Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 43.8
 • 48.5
Økonomi og administrasjon Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Økologiske skolehager og bærekraftig læring Universitet og høgskole NMBU Campus Ås, NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 41.2
 • 42.7
Veterinærvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veterinærmedisin - Profesjonsstudium Profesjonsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Veterinæren i moderne storfepraksis - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer Universitet og høgskole NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon Universitet og høgskole NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Vann- og miljøteknikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 43.2
 • 53.0
Universitetspedagogikk Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdannelse for utenlandske veterinærer Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Skogfag Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 45.2
Skogfag Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 46.7
Samfunnsøkonomi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsutvikling og planlegging Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag og teknologi Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Radioecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Plantevitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Plantevitenskap Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Plantevitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturbasert reiseliv Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og matvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøfysikk og fornybar energi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 54.4
 • 56.0
Miljø og naturressurser Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • 40.8
Matvitenskap og ernæring Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 45.8
 • 46.4
Matvitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i landskapsarkitektur for global bærekraft Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskin, prosess og produktutvikling Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 43.5
 • 49.6
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • LÆREAL
 • Alle
 • Alle
Landskapsingeniør Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 44.8
 • 50.5
Landskapsarkitektur Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 51.0
 • 55.8
Kurs i helsekonsekvensutredninger (HKU) NMBU Campus Ås
Kurs i fiskehelse Universitet og høgskole NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi og bioteknologi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 51.9
 • 51.5
Kjemi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 46.5
 • 47.2
Kjemi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg Universitet og høgskole NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Introduksjon til sirkulærøkonomi - avfallsressurser i kretsløp Universitet og høgskole NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Relations Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Environmental Studies Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Environment and Development studies Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • ENG4
 • 45.6
 • 50.4
Innføringskurs i klimagasser i landbrukert Universitet og høgskole NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 54.9
 • 58.2
Husdyrvitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Husdyrvitenskap Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Husdyr- og akvakulturvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Development Studies Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Geomatikk Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • MATRS
 • 38.7
 • 50.4
Geomatikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • Alle
 • Alle
Genome Sciences Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Fra idé til prosjekt. Kurs i prosjektledelse, 5 studiepoeng Universitet og høgskole NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Forskerlinjen i veterinærmedisin Profesjonsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 48.4
 • 51.9
Fornybar energi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap - deltid Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Feed Manufacturing Technology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig grunnstudium Årsstudium NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 52.5
 • 55.4
Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap og innovasjon Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Enkeltemner, Realfag, natur. og miljøfag Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Enkeltemner, generell studiekompetanse Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi- og miljøfysikk Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 49.9
 • 52.0
Eiendomsutvikling - deltid Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendom Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 43.1
 • 50.1
Ecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Dyrepleie Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 46.6
 • 52.3
Doctor philosophiae Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Doctor philosophiae Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Datavitenskap Master, 5 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Datavitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 47.4
 • 46.9
Course in Laboratory Animal Science for Researchers Universitet og høgskole NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Byggeteknikk og arkitektur Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 50.8
 • 55.4
By- og regionplanlegging Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 46.5
 • 54.8
Bioteknologi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 54.8
 • 56.1
Bioteknologi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 50.9
 • 53.7
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Aquaculture Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 47.6
 • 49.8
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NMBU-SEVU
Animal Breeding and Genetics Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesi og smertelindring ved forskjellige sykdomstilstander hos smådyr NMBU-SEVU
Agroecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig grunnstudium Årsstudium NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 52.5
 • 55.4
Enkeltemner, Realfag, natur. og miljøfag Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Enkeltemner, generell studiekompetanse Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 43.8
 • 48.5
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 41.2
 • 42.7
Skogfag Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 45.2
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 46.7
Plantevitenskap Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • 40.8
Matvitenskap og ernæring Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 45.8
 • 46.4
Landskapsingeniør Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 44.8
 • 50.5
Kjemi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 46.5
 • 47.2
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • ENG4
 • 45.6
 • 50.4
Husdyrvitenskap Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Geomatikk Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • MATRS
 • 38.7
 • 50.4
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 48.4
 • 51.9
Energi- og miljøfysikk Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 49.9
 • 52.0
Dyrepleie Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 46.6
 • 52.3
Bioteknologi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 54.8
 • 56.1
Biologi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 50.9
 • 53.7
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økonomi og administrasjon Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Veterinærmedisin - Profesjonsstudium Profesjonsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Vann- og miljøteknikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 43.2
 • 53.0
Universitetspedagogikk Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdannelse for utenlandske veterinærer Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Skogfag Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Radioecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Plantevitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturbasert reiseliv Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøfysikk og fornybar energi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 54.4
 • 56.0
Miljø og naturressurser Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Matvitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i landskapsarkitektur for global bærekraft Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskin, prosess og produktutvikling Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 43.5
 • 49.6
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • LÆREAL
 • Alle
 • Alle
Landskapsarkitektur Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 51.0
 • 55.8
Kjemi og bioteknologi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 51.9
 • 51.5
Kjemi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Relations Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Environmental Studies Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 54.9
 • 58.2
Husdyrvitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Development Studies Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Geomatikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • Alle
 • Alle
Genome Sciences Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Forskerlinjen i veterinærmedisin Profesjonsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap - deltid Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Feed Manufacturing Technology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap og innovasjon Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling - deltid Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendom Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 43.1
 • 50.1
Ecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Datavitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 47.4
 • 46.9
Datavitenskap Master, 5 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Byggeteknikk og arkitektur Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 50.8
 • 55.4
By- og regionplanlegging Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 46.5
 • 54.8
Bioteknologi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Aquaculture Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 47.6
 • 49.8
Animal Breeding and Genetics Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Agroecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økonomi og administrasjon Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Veterinærvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsutvikling og planlegging Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag og teknologi Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Plantevitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og matvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Environment and Development studies Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Husdyr- og akvakulturvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Doctor philosophiae Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Doctor philosophiae Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økologiske skolehager og bærekraftig læring Universitet og høgskole NMBU Campus Ås, NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Veterinæren i moderne storfepraksis - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer Universitet og høgskole NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon Universitet og høgskole NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Kurs i helsekonsekvensutredninger (HKU) NMBU Campus Ås
Kurs i fiskehelse Universitet og høgskole NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg Universitet og høgskole NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Introduksjon til sirkulærøkonomi - avfallsressurser i kretsløp Universitet og høgskole NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføringskurs i klimagasser i landbrukert Universitet og høgskole NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Fra idé til prosjekt. Kurs i prosjektledelse, 5 studiepoeng Universitet og høgskole NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Course in Laboratory Animal Science for Researchers Universitet og høgskole NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NMBU-SEVU
Anestesi og smertelindring ved forskjellige sykdomstilstander hos smådyr NMBU-SEVU

Annen utdanning