Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du å være med å finne løsninger på fremtidens utfordringer for å skaffe nok mat for verdens voksende befolkningvårt felles matsystem står overfor? Vil du forstå hvordan matsystemer er bygd opp og få et overblikk over systemet i Norge, Norden og globalt? En mastergrad i bærekraftig matsystemer vil gi deg systemkunnskap om matsystemer og erfaring med å jobbe i tverrfaglige team for å og med å foreslå løsninger som kan endre matsystemer.

En av de største utfordringene vi står overfor i framtiden er å sikre verdens befolkning næringsriktig og trygg mat som alle har tilgang på, samtidig som vi reduserer belastningen på klima og miljø. I tillegg må vi sikre at det er balanse i matsystemene, slik vi også ivaretar sosial og økonomisk bærekraft. Dette krever en bruk av ressursene våre på en måte som gjør at også de kommende generasjonene har minst like, eller even bedre, muligheter til å ivareta matsikkerhet. Kunnskap om matsystemer og de komplekse samspillene innen og mellom kjeder, nivåer og dimensjoner er avgjørende for å forvalte ressursene best mulig.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen