Nøkkelinformasjon

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor studere Bioteknologi?

  • Samfunnet trenger spesialister i genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi
  • Bioteknologimiljøet på NMBU er anerkjent, og studentene deltar i forskning underveis i studiet.
  • Bioteknologi kan løse mange av utfordringene verden har innen helse, mat, industri, ressursforvaltning og miljø.

Hva lærer jeg?
I studieretningen Biokjemi studeres proteiners oppbygning og funksjon, og viktige biomolekyler for industri, landbruk, helse og miljø. Instituttet har en avansert proteomikkplattform.

I Molekylærbiologi studeres antibakterielle peptider, og mekanismer for spredning av gener mellom bakterier, og det gjøres genomisk forskning på patogene mikroorganismer.

I Genetikk er det fokus på gener som regulerer vekst og utvikling hos planter, dyr og fisk. Du kan delta i kartlegging av gener, og studier av biodiversitet og evolusjon.

I Mikrobiologi studeres mikrobiell genteknologi, bakteriediversitet, næringsmiddelmikrobiologi og miljømikrobiologi

Hva blir jeg?
Du kan arbeide innen forskning ved universiteter, universitetssykehus og andre forskningsinstitusjoner. Du kan også arbeide innen bioteknologisk industri, eller som rådgiver i offentlig forvaltning og tilsyn. Graden kan kvalifisere til ph.d-studier (forskerutdanning).

Les mer om master i Bioteknologi

Kvalifikasjon/tittel

Master i Bioteknologi

Alle utdanninger innen