Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor studere Bioteknologi?

  • Forstå hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer.
  • All moderne biologi bygger på molekylærbiologi og bioteknologi.
  • Bioteknologi er viktig i medisin, helse, mat, miljø og ressursforvaltning.

Hva lærer jeg?
I løpet av studiet blir du god i kjemi, genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi! I alle sentrale fag skjer mye av undervisningen på laboratoriet.

Du undervises av forskere i temaer som: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer? Hva skjer inne i cella? Hvorfor gir noen stoffer sykdom?

Bioteknologen kan lage nye produkter og organismer: Planter gjøres mer hardføre, mikroorganismer lager antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan utnytte fôret bedre, og avfall blir til bioetanol. Bioteknologi brukes også for å lage for eksempel ost, yoghurt, øl og spekemat.

Hva blir jeg?
Bioteknologer arbeider innen medisinsk forskning, miljø, matvareproduksjon eller kjemisk industri. Med ett år pedagogikk kan du undervise.
Du kan ta masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller bioinformatikk. Med ekstra valgfag kan du ta masterstudier i matvitenskap eller kjemi.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Bioteknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

54.80 (primær)
56.10 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

192299