Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor studere Bioteknologi?

  • Samfunnet trenger spesialister i genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi
  • Forskningsmiljøet innen bioteknologi ved NMBU er anerkjent, og masterstudentene deltar i forskning underveis i studiet
  • Bioteknologi kan løse mange av utfordringene verden har innen helse, mat, industri, ressursforvaltning og miljø.

Hva lærer jeg?
Masteroppgaven (60/30 studiepoeng) er et lite forskningsprosjekt som er sentralt i studiet.

Mastergraden kan vinkles i ulike retninger avhengig av valg av masteroppgave, med ulike fagkombinasjoner og læringspunkter.

  • Mikrobiologi. Her kan aktuelle emner være eksperimentell, molekylær mikrobiologi og eksperimentell miljømikrobiologi. Patogene mikroorganismer og mikrobiell økologi og fysiologi, samt mykologi, og virologi. Du lærer om mikrobiell genteknologi, bakteriediversitet, næringsmiddelmikrobiologi og miljømikrobiologi. Antibakterielle peptider og spredning av gener mellom bakterier og patogene mikroorganismer.
  • Biokjemi. Her kan aktuelle emner være proteinkjemi, anvendt biokatalyse og bioraffinering, organisk kjemi og fysikalsk kjemi. Du lærer om proteiner og andre biomolekylers oppbygning og funksjon, og “enzyme engineering”.
  • Genetikk. Her kan aktuelle emner være molekylær genomanalyse, populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon, eller utviklingsbiologi. I tillegg til CRISPR emner som omhandler nye genomredigeringsverktøy. Du lærer om gener som regulerer vekst og utvikling hos planter, dyr og fisk: genkartlegging, studier av biodiversitet og evolusjon, samt genomredigeringsmetoder.

Hva blir jeg?
Du kan arbeide innen bioteknologisk industri, som for eksempel farmasøytisk industri for å produsere eller utvikle medisiner og medisinsk utstyr, eller innen produksjon av mat, kosmetikk og marine produkter. Du kan jobbe som rådgiver i offentlig forvaltning og tilsyn.

Mastergraden kan også åpne for videre forskning ved universiteter, universitetssykehus og andre forskningsinstitusjoner. Graden kan kvalifisere til ph.d-studier (forskerutdanning). Les mer om forskerutdanning ved NMBU.

Studieplan og oppbygging: https://www.nmbu.no/fakultet/kbm/for-kbm-studenter/studieplaner-og-oppbygning/bioteknologi-master

Kvalifikasjon/tittel

Master i Bioteknologi

Alle utdanninger innen