Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 192298

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere akvakultur?

Verden må doble matproduksjonen innen 2050 for å fø en voksende befolkning. Mye av den økte matproduksjonen må komme fra akvakultur. Norge ønsker økt satsing på matproduksjon i havet, og fiskeoppdrett har et enormt potensial og byr på store muligheter.

Hva lærer jeg?

Studiet gir deg en solid plattform innen biologi og grunnleggende kunnskaper innen fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. Bærekraft og fiskevelferd er bærebjelker gjennom hele studiet.

Hva blir jeg?
Med en bachelor i akvakultur er du en attraktiv driftsbiolog, forskningsteknikker eller driftsleder/medarbeider i oppdrettsnæringen. Ønsker du å spesialisere deg ytterligere kan du ta en mastergrad. Med C i snitt er du kvalifisert til flere masterprogram ved NMBU og andre læresteder.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Akvakultur