Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • 41.50 (primær)
  • 43.60 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

192298

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor studere akvakultur?

Verden må doble matproduksjonen innen 2050 for å fø en voksende befolkning. Mye av den økte matproduksjonen må komme fra akvakultur. Norge ønsker økt satsing på matproduksjon i havet, og fiskeoppdrett har et enormt potensial og byr på store muligheter.

Hva lærer jeg?

Studiet gir deg en solid plattform innen biologi og grunnleggende kunnskaper innen fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. Bærekraft og fiskevelferd er bærebjelker gjennom hele studiet.

Hva blir jeg?
Med en bachelor i akvakultur kan du bli driftsbiolog, forskningsteknikker og driftsleder. Ønsker du å spesialisere deg ytterligere kan du ta en mastergrad. Med C i snitt er du kvalifisert til flere masterprogram ved NMBU og andre læresteder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Akvakultur