Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor studere Bioinformatikk og anvendt statistikk?

  • Du får en etterspurt og fremtidsrettet kompetanse.
  • Moderne bioteknologi er avhengig av bioinformatikk for analyse og systematisering av data.
  • NMBU tilbyr en unik, anvendt kompetanse i anvendt statistikk som kan benyttes i møte med et mangfold av andre fag.

Hva lærer jeg?
Studiet kombinerer statistiske metoder, informatikk og biologiske fag på en unik og anvendbar måte. Du lærer å håndtere data og trekke ut nyttig informasjon ut fra reelle problemer, noe som er essensielt i dagens digitaliserte samfunn.

Masteroppgaver gis innen:

  • Genetikk (husdyravl, akvakultur, planteforedling)
  • Biokjemi (enzymteknologi, proteomikk)
  • Mikrobiologi (genomikk, mikrobiell økologi, patogene mikroorganismer, plantepatogener)
  • Rettsgenetikk
  • Utvikling av statistiske metoder
  • Anvendelser av statistiske metoder på nye problemer fra andre fagfelt.

Anvendt statistikk åpner også for metodestudier innen kjemometri, økologi og økonomi.

Hva blir jeg?
Du kan for eksempel arbeide innen biomedisinsk forskning eller farmasøytisk industri. Du kan jobbe med klimaovervåkning eller som analytiker i en foredlingsbedrift. Du kan også jobbe i bank eller forsikringsbransjen.

Du vil kunne utvikle modeller og prognoser for vidt forskjellige fenomer, som for eksempel aksjer, populasjoner eller epidemier. Dessuten kan du gå videre med akademisk utdanning innen forskning og undervisning.https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-to-arige/bioinformatikk-anvendt-statistikkhttps://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-to-arige/bioinformatikk-anvendt-statistikk

Les mer om master i Bioinformatikk og anvendt statistikk

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Bioinformatics and Applied Statistics

Alle utdanninger innen