Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Bioinformatikk og anvendt statistikk?

  • Du får en etterspurt og fremtidsrettet kompetanse.
  • Moderne biologi og bioteknologi er avhengig av bioinformatikk og statistikk for analyse og systematisere data.
  • Ved NMBU jobber du tett på andre fagmiljøer i biovitenskapene mens du bygger din kompetanse i bioinformatikk eller anvendt statistikk. Dermed får du en tverrfaglig erfaring og innsikt som få andre universiteter kan tilby.

Hva lærer jeg?

Studiet kombinerer statistiske metoder, informatikk og biologiske fag på en unik og anvendbar måte.

Du lærer å oversette virkeligheten til tall som kan analyseres for å besvare viktige spørsmål, for eksempel hva som kjennetegner tarmflora hos deprimerte mennesker, hva oppdrettslaks bør spise, eller hvilke gener som gjør et tre til et tre (og ikke en blomst).

Du lærer også å tolke resultater fra forskning, for eksempel hva ulike dietter gjør med kroppen din og hvorfor, og hvordan forskere kunne bruke DNA-analyser til å finne ut at de egyptiske faraoene giftet seg med søsknene sine.

Dessuten lærer du viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke nyttige og riktige konklusjoner fra en undersøkelse. Du lærer også å gjennomskue svakheter og begrensinger med analyser, og får god trening i å videreformidle dine egne og andres forskningsresultater.

Dette er sentral kunnskap, både i et livslangt læringsperspektiv, og som forutsetning for å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid.

Hva blir jeg?

Du kan for eksempel arbeide innen biomedisinsk forskning eller farmasøytisk industri. Du kan jobbe med klimaovervåkning eller som analytiker i en foredlingsbedrift. Du kan også jobbe i bank eller forsikringsbransjen.

Du vil kunne utvikle modeller og prognoser for vidt forskjellige fenomer, som for eksempel aksjer, populasjoner eller epidemier. Dessuten kan du gå videre med akademisk utdanning innen forskning og undervisning.

Les mer om master i Bioinformatikk og anvendt statistikk

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Bioinformatics and Applied Statistics

Alle utdanninger innen