Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • 50.90 (primær)
  • 53.80 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

192327

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor studere Biologi?

  • Du er interessert i hvordan levende organismer fungerer, fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.
  • Du ser at biologikunnskaper har stor betydning i samfunnet.
  • Du vil bidra til å utvikle bærekraftig mat- og annen biologisk produksjon, og til bærekraftig bruk og forvaltning av naturen generelt.

Hva lærer jeg?

Du lærer om hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold.

Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på og hva som påvirker disse mekanismene.

Du lærer å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger.

Hva blir jeg?
Du får kompetanse til stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet. Med C i snitt er du kvalifisert til flere masterprogram ved NMBU og andre læresteder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Biologi

Alle utdanninger innen