Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

En mastergrad i biologi ved NMBU gir deg spesialisert kunnskap om fysiologien til planter og dyr, dyrevelferd, molekylærbiologi og genetikk eller nye bioteknologiske metoder for å løse dagens og framtidens bærekraftsutfordringer.

Hva blir jeg?

Kandidater med master i biologi fra NMBU jobber som forskere, rådgivere, konsulenter og undervisere, på forskningsinstitutter og sykehus, i kommuner og fylkeskommuner, i konsulentfirmaer, innen akademia, og i skoleverket, med mer. Med praktisk-pedagogisk utdanning etter master kan du bli lektor i videregående skole og ungdomsskolen. Du har også et godt utgangspunkt for å ta en doktorgrad ved NMBU eller andre universiteter i Norge og utlandet.

Les mer om master i biologi

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Biologi

Alle utdanninger innen