Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

16. november 2023.

Om studiet

Hvorfor studere Biologi?

  • Biologikunnskaper er sentrale i dagens samfunn og viktig basis for beslutninger som vil prege fremtiden.
  • Du vil lære om hvordan miljøet påvirker planter og dyrs fysiologi.
  • Du vil forstå virkningen av klimaendringer, ernæringsfysiologi, helsefremmende stoffer i maten, evolusjon eller hvordan genene i en organisme virker.

Hva lærer jeg?
Du kan kombinere mange biologiske basisfag med mer anvendte fag, fra problemstillinger på generelt nivå til studier av planter og dyr.

Etter fullført studium har du god innsikt i biologiske prosesser og hvordan levende organismer fungerer.

Hva blir jeg?
Du kan bli rådgiver, konsulent eller forsker i privat eller offentlig sektor i Norge og utenlands. Med pedagogikk kan du bli lektor i videregående skole. Du har også et godt utgangspunkt for å ta en doktorgrad ved NMBU eller andre universitet.

Les mer om master i Biologi

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Biologi

Alle utdanninger innen