Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • 49.50 (primær)
  • 52.00 (ordinær)
Studieplasser: 50
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 192759

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Byggeteknikk og arkitektur (siv.ing)?

  • Du får kompetanse som er nødvendig for å løse fremtidens miljøutfordringer.
  • Du bruker kreativitet og logikk i bygningsdesign og formgir godt fungerende hus som beriker by og bygd.
  • Du kan spesialisere deg innen bygningsplanlegging eller treteknologi.

Hva lærer jeg?
I arkitektur og bærekraft lærer du å designe, prosjektere og bygge miljøvennlige hus av god kvalitet som beriker stedet eller landskapet.

Husbyggingsteknikk gir innsikt i bygningsmaterialene, klimapåkjenninger og ulike byggemåter som gir gode varige konstruksjoner.

Du kvalifiseres til å gi gode råd i bygningskonstruksjoner og bygningsforvaltning gjennom kurs i byggadministrasjon og bygningshistorie. Styrkeberegninger er et omfattende tema i studiet.

Du lærer å formgi bygninger og å finne funksjonelle løsninger gjennom kurs i bygningsdesign og arkitektur.

I byggkonstruksjon og treteknologi kombineres teknisk materialkunnskap med innsikt i statikk og konstruksjon. Det gir en unik mulighet til å designe nye og framtidsrettede trekonstruksjoner og byggemetoder. Du får også spesialkurs i trekonstruksjonsteknikk og via kurs i treteknologi lærer du hvordan trevirket er oppbygget, og hva de ulike treslag egner seg til.

Hva blir jeg?

Etter fullført studium er du kvalifisert å jobbe som sivilingeniør i rådgivende ingeniørkontor, arkitekt eller prosjektleder i arkitektbedrifter, prosjektbedrifter, prosjektleder/byggeleder i entreprenørselskap, forsøker eller som prosjektansvarlig i større eiendomsportoføljer. Kommuner og fylker trenger mange planleggere, rådgivere og bygningssjefer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Teknologi (Sivilingeniør) - Byggeteknikk og arkitektur

Alle utdanninger innen