Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 750
Søknadskode (SO): 192253

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

4. februar 2024.

Om studiet

Nettbasert årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse ved NMBU gir deg en arbeidslivsrettet kompetanse som er attraktiv på arbeidsmarkedet.

Årsstudiet inneholder åtte emner som gis ved Handelshøyskolen, hvert på 7,5 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng. Gjennomføringen foregår over fire undervisningsperioder à åtte uker inkludert eksamen, to på høsten og to på våren. Etter opptak kan du bruke inntil fire år på å fullføre årsstudiet på deltid, eller ett år på heltid. Emnene kan tas enkeltvis eller i selvvalgt rekkefølge og i ulikt tempo.

Når du har fullført årsstudiet (60 studiepoeng), får du tittelen bedriftsøkonom.

• Hva blir jeg?

Du kan kvalifisere til stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap, og salg og markedsføring i bedrifter og private og offentlige organisasjoner.

Årsstudiet kan inngå i videre studier ved NMBU; bachelor i økonomi og administrasjon eller bachelor i økonomi, ledelse og IT, eller innpasses i gradsstudier ved andre læresteder.

Kombinerer du årsstudiet med andre/ tidligere utdanninger eller arbeidserfaring, kan du få et bedre faglig grunnlag for lederjobber i ulike bedrifter og organisasjoner.

Les flere studenthistorier her: Handelshøyskolen | NMBU

• Hva lærer jeg?

Du får en grundig innføring i økonomisk-administrative fagområder med en gjennomgående bærekraftig tilnærming. Årsstudiet består av emner innen bedriftsøkonomisk styring og ledelse/administrative fag. Det legges stor vekt på helhetsforståelse, arbeidsrelevans, tverrfaglighet og integrering av bærekraft.

Dette er en kompetansen som både små, mellomstore og store bedrifter trenger til å bygge og lede etter bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljømessig) forretningsmodeller.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium bærekraftig økonomi og ledelse (Bedriftsøkonom)