Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 47.80 (primær)
  • 57.40 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

192949

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor studere By- og regionplanlegging?

  • By- og regionplanleggere har en etterspurt kompetanse.
  • Det er mange og varierte jobbmuligheter over hele landet.
  • Det er et tverrfaglig studium med fokus på profesjonsrettet undervisning.

Hva lærer jeg?
Du får kunnskaper om ulike sider ved våre fysiske omgivelser som naturfag, samfunnsfag og arkitektur. Du lærer å analysere omgivelsene, avveie muligheter og konsekvenser.

Du lærer å bruke digitale tegneprogrammer og geografiske informasjonssystemer (GIS). Og du lærer om eiendomsrettigheter, om lovverket og hvordan man utformer formelle planer og bestemmelser.

Du får verktøy for håndtering av interessekonflikter og tverrfaglig innsikt til å samarbeide med andre profesjoner som arkitekter, jurister, ingeniører og geografer.

Hva blir jeg?
Som planlegger blir du den fremste eksperten i by- og regionutvikling. Du har tverrfaglig kunnskap om samfunn og omgivelser, samt kunnskap om prosesser og metoder i planlegging. Du tilrettelegger fremtidens samfunn. Som planlegger kan du jobbe i både offentlige etater og private firmaer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i By- og regionplanlegging