Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 48.50 (primær)
  • 53.30 (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 192949

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere By- og regionplanlegging?

  • By- og regionplanleggere har en etterspurt kompetanse.

  • Det er mange og varierte jobbmuligheter over hele landet.

  • Det er et tverrfaglig studium med fokus på profesjonsrettet undervisning.

Hva lærer jeg?
Du får kunnskaper om ulike sider ved våre fysiske omgivelser som naturfag, samfunnsfag og arkitektur. Du lærer å analysere omgivelsene, avveie muligheter og konsekvenser.

Du lærer å bruke digitale tegneprogrammer og geografiske informasjonssystemer (GIS). Og du lærer om eiendomsrettigheter, om lovverket og hvordan man utformer formelle planer og bestemmelser.

Du får verktøy for håndtering av interessekonflikter og tverrfaglig innsikt til å samarbeide med andre profesjoner som arkitekter, jurister, ingeniører og geografer.

Hva blir jeg?
Som planlegger blir du den fremste eksperten i by- og regionutvikling. Du har tverrfaglig kunnskap om samfunn og omgivelser, samt kunnskap om prosesser og metoder i planlegging. Du tilrettelegger fremtidens samfunn. Som planlegger kan du jobbe i både offentlige etater og private firmaer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i By- og regionplanlegging