× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet favoritt ikon

Universitet
Offentleg
5 000 studenter
96 studier
67 23 00 00
Fra 1. januar 2014 er Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) slått sammen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Her ligger skolen

Universitetstunet 3
1430 Ås
Ullevålsveien 72
0454 Oslo
Universitetstunet 3
1430 ÅS

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Agroecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesi og smertelindring ved forskjellige sykdomstilstander hos smådyr NMBU-SEVU
Animal Breeding and Genetics Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr Årseining og kortare NMBU-SEVU
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 47.6
 • 49.8
Aquaculture Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 50.9
 • 53.7
Bioteknologi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 54.8
 • 56.1
Bioteknologi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
By- og regionplanlegging Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 46.5
 • 54.8
Byggeteknikk og arkitektur Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 50.8
 • 55.4
Corporate tax and sustainability, 7,5 studiepoeng Universitet og høgskole NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Course in Laboratory Animal Science for Researchers Universitet og høgskole NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Datavitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 47.4
 • 46.9
Datavitenskap Master, 5 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Doctor philosophiae Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Doctor philosophiae Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Dyrepleie Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 46.6
 • 52.3
Ecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendom Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 43.1
 • 50.1
Eiendomsutvikling Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling - deltid Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi- og miljøfysikk Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 49.9
 • 52.0
Enkeltemner, generell studiekompetanse Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Enkeltemner, Realfag, natur. og miljøfag Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap og innovasjon Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig grunnstudium Årsstudium NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 52.5
 • 55.4
Feed Manufacturing Technology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap - deltid Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 48.4
 • 51.9
Fornybar energi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Forskerlinjen i veterinærmedisin Profesjonsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Genome Sciences Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Geomatikk Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • MATRS
 • 38.7
 • 50.4
Geomatikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • Alle
 • Alle
Global Development Studies Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Husdyr- og akvakulturvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Husdyrvitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Husdyrvitenskap Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Industriell økonomi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 54.9
 • 58.2
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • ENG4
 • 45.6
 • 50.4
International Environment and Development studies Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Environmental Studies Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Relations Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 46.5
 • 47.2
Kjemi og bioteknologi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 51.9
 • 51.5
Kurs i Atferdsproblemer hos hund, katt og hest - kliniske kasus, 5 studiepoeng Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Kurs i fiskehelse Lågare nivå NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskapsarkitektur Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 51.0
 • 55.8
Landskapsingeniør Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 44.8
 • 50.5
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • LÆREAL
 • Alle
 • Alle
Maskin, prosess og produktutvikling Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 43.5
 • 49.6
Master i landskapsarkitektur for global bærekraft Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Matvitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Matvitenskap og ernæring Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 45.8
 • 46.4
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • 40.8
Miljø og naturressurser Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøfysikk og fornybar energi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 54.4
 • 56.0
Miljøvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og matvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturbasert reiseliv Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Plantevitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Plantevitenskap Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Plantevitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Radioecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag Årsstudium NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 47.7
 • 55.9
Realfag og teknologi Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsutvikling og planlegging Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 46.7
Samfunnsøkonomi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Skogfag Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 45.2
Skogfag Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdannelse for utenlandske veterinærer Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Vann- og miljøteknikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 43.2
 • 53.0
Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon Lågare nivå NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Veterinæren i moderne storfepraksis - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer Universitet og høgskole NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veterinærmedisin - Profesjonsstudium Profesjonsstudium NMBU Campus Ås
 • VETE
 • 56.5
 • 63.5
Veterinærvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 41.2
 • 42.7
Økologiske skolehager og bærekraftig læring Universitet og høgskole NMBU Campus Ås, NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 43.8
 • 48.5
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr Årseining og kortare NMBU-SEVU
Enkeltemner, generell studiekompetanse Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Enkeltemner, Realfag, natur. og miljøfag Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig grunnstudium Årsstudium NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 52.5
 • 55.4
Kurs i Atferdsproblemer hos hund, katt og hest - kliniske kasus, 5 studiepoeng Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Kurs i fiskehelse Lågare nivå NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Årsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag Årsstudium NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 47.7
 • 55.9
The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon Lågare nivå NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Biologi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 50.9
 • 53.7
Bioteknologi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 54.8
 • 56.1
Dyrepleie Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 46.6
 • 52.3
Energi- og miljøfysikk Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 49.9
 • 52.0
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 48.4
 • 51.9
Geomatikk Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • MATRS
 • 38.7
 • 50.4
Husdyrvitenskap Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • ENG4
 • 45.6
 • 50.4
Kjemi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 46.5
 • 47.2
Landskapsingeniør Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 44.8
 • 50.5
Matvitenskap og ernæring Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 45.8
 • 46.4
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • 40.8
Plantevitenskap Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 46.7
Skogfag Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 45.2
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • REALFA
 • 41.2
 • 42.7
Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 43.8
 • 48.5
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Agroecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Animal Breeding and Genetics Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 47.6
 • 49.8
Aquaculture Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
By- og regionplanlegging Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 46.5
 • 54.8
Byggeteknikk og arkitektur Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 50.8
 • 55.4
Datavitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 47.4
 • 46.9
Datavitenskap Master, 5 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Ecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendom Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 43.1
 • 50.1
Eiendomsutvikling Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling - deltid Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap og innovasjon Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Feed Manufacturing Technology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap - deltid Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Forskerlinjen i veterinærmedisin Profesjonsstudium NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Genome Sciences Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Geomatikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • Alle
 • Alle
Global Development Studies Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Husdyrvitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 54.9
 • 58.2
International Environmental Studies Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Relations Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi og bioteknologi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 51.9
 • 51.5
Landskapsarkitektur Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • Generell studiekompetanse
 • 51.0
 • 55.8
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • LÆREAL
 • Alle
 • Alle
Maskin, prosess og produktutvikling Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 43.5
 • 49.6
Master i landskapsarkitektur for global bærekraft Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Matvitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljø og naturressurser Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøfysikk og fornybar energi Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 54.4
 • 56.0
Naturbasert reiseliv Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Plantevitenskap Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Radioecology Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Skogfag Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilleggsutdannelse for utenlandske veterinærer Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Vann- og miljøteknikk Master, 5 år NMBU Campus Ås
 • SIVING
 • 43.2
 • 53.0
Veterinærmedisin - Profesjonsstudium Profesjonsstudium NMBU Campus Ås
 • VETE
 • 56.5
 • 63.5
Økonomi og administrasjon Master, 2 år NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Doctor philosophiae Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Doctor philosophiae Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Husdyr- og akvakulturvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
International Environment and Development studies Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og matvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Plantevitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfag og teknologi Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsutvikling og planlegging Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Veterinærvitenskap Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon Forskarutdanning/PhD NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Anestesi og smertelindring ved forskjellige sykdomstilstander hos smådyr NMBU-SEVU
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr Årseining og kortare NMBU-SEVU
Course in Laboratory Animal Science for Researchers Universitet og høgskole NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon Erfaringsbasert master NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Kurs i Atferdsproblemer hos hund, katt og hest - kliniske kasus, 5 studiepoeng Lågare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Kurs i fiskehelse Lågare nivå NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk Høgare nivå NMBU Campus Ås Lokalt opptak Lokalt opptak
Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon Lågare nivå NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Veterinæren i moderne storfepraksis - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer Universitet og høgskole NMBU Campus Adamstuen Lokalt opptak Lokalt opptak
Økologiske skolehager og bærekraftig læring Universitet og høgskole NMBU Campus Ås, NMBU-SEVU Lokalt opptak Lokalt opptak

Annen utdanning