Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • 46.20 (primær)
  • 46.90 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 192327

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Hva lærer jeg?

En bachelor i biologi gir deg kunnskap om hvordan evolusjonsprosessene har formet jordas biologisk mangfold. Du lærer om arvestoffet , hvordan gener i arvestoffet kan skrus av og på, og hvordan slike molekylære prosesser i cellene former organismers funksjon. Du lærer om ulike grupper av planter og dyr, deres oppbygning helt ned på cellenivå, deres levevis, fysiologi, og plass i økosystemet.

Hva blir jeg?

De fleste som tar en bachelor i biologi fortsetter på en mastergradsutdanning. Med C i snitt kan du kvalifisere til mange ulike masterprogram ved NMBU og andre læresteder, for eksempel innenfor biologi, økologi, bioteknologi, plantevitenskap eller akvakultur. En bachelor i biologi kan også gi kompetanse til stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Biologi

Alle utdanninger innen