Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor studere master i Bioøkonomi?
Ønsker du å bidra til et bærekraftig samfunn? Har du lyst til å jobbe for en grønn økonomi? Vil du være del av en ny generasjon tverrfaglige studenter som integrerer naturfag og samfunnsfag? Ser du for deg å gjøre dette til en karrierevei? Da har vi et nytt tilbud til deg på Norges grønne universitet på Ås. På masterprogrammet i bioøkonomi lærer du om biobasert verdiskaping og forretningsutvikling, i et tverrfaglig læringsmiljø og i samarbeid med ledende bioøkonomiske bedrifter.

Hva lærer du?
I studiet får du kunnskap om bioøkonomiens omfang, teknologisk utvikling og potensial for verdiskaping og forretningsutvikling. Du får innsikt i tema som innovasjon, sirkulærøkonomi, fornybarhet og bærekraftsledelse. Du lærer om biologiske prosesser, biobasert produksjonsteknologi og bedriftsøkonomi innenfor et av fordypningsområdene mat/akvakultur og skog/bioraffinering. I tillegg får du innsikt i politiske, sosiale og etiske spørsmål knyttet til utviklingen av bioøkonomien. Læringen vil foregå i tverrfaglige team med vekt på forståelse og analyse av biobasert produksjon fra ulike fagperspektiver.

Hva blir du?
Som masterkandidat i bioøkonomi kvalifiserer du til jobber med krav til tverrfaglig kompetanse innen biologi, teknologi og økonomi. Arbeidsmarkedet vil være i bedrifter som driver med bioenergi, bioraffinering, matindustri og akvakultur. Eksempelvis Borregård, Orkla, TINE, og i offentlige virksomheter knyttet til biobasert verdiskaping. Aktuelle ansvarsområder for kandidater i bioøkonomi vil være prosjektledelse, rådgiving, prosessledelse, strategi, politikkutforming og forvaltning.


Kvalifikasjon/tittel

Master i Bioøkonomi

Alle utdanninger innen