Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

48.20 (primær)
55.20 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

192504