Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • 47.90 (primær)
  • 53.00 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

192504

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du interessert i å jobbe med dyr og mennesker? Dyrepleierstudiet gir deg kompetanse innen veterinærmedisinske kjernefag som dyrevelferd, farmakologi, sykdomslære og anestesi, men også kommunikasjon, hygiene og kundebehandling er viktige fag. Studiet forbereder deg til et yrke med varierte arbeidsoppgaver. De viktigste oppgavene i en travel hverdag vil være å tilrettelegge for og bistå veterinæren i utredningen av pasienter, hygiene og utføre selvstendig og kompetent stell og pleie av syke og skadede dyr. Du vil også jobbe mye med kommunikasjon, og vil i en smådyrklinikk jobbe vel så mye med mennesker som med dyr.

Mer informasjon om innholdet i blokkene og oppbyggingen av studiet finner du i studieplanen og semesterplanen

Studiet er er organisert i blokker. Innenfor hver teoriblokk er det fag som hører naturlig sammen, og hver blokk avsluttes før neste blokk begynner. Dette gjør at studentene kan konsentrere seg om faginnholdet i blokken, uten samtidig å måtte lese andre fag som foregår parallelt.

I tillegg til de teoretiske blokkene, har studiet har tre praksisperioder. I første og tredje studieår foregår praksisen ved interne klinikker på Campus Adamstuen. Denne praksisen inkluderer helg- kveld- og nattevakt. Andre studieår foregår ved private dyreklinikker utenfor Adamstuen, og man følger der klinikkens turnus. Eksternklinikkene må tilfredsstille oppgitte minstekrav for å kunne fungere som praksisklinikker, og skolen inngår en skriftlig avtale med klinikken i forkant av praksisen. All praksis er styrt gjennom spesifikke krav som skal fylles innenfor den enkelte praksisperiode. Reise til og fra praksisplass dekkes ikke.

Alt fravær praksis pga av sykdom eller annet i helger må tas igjen.

I de tilfeller intern- eller eksternpraksisturnus og vakter faller på røde dager er oppmøte på klinikken frivillig. Skolen anbefaler at studenten møter, men de pålegges ikke dette.

Studiets oppbygging

Studiet er organisert i teoretiske og praktiske emner, der hvert emne avsluttes før neste begynner, slik at studentene kan konsentrere seg om ett fag av gangen.

Studenten vil i løpet av studiet ha tre praksisperioder, der den første er organisert i rotasjoner ved universitetets egne klinikker, og den andre og tredje er ved eksterne privatklinikker som må forhåndsgodkjennes av NMBU Veterinærhøgskolen.

Det er i løpet av andreårspraksisen mulig å ha inntil åtte ukers praksis ved godkjent privatklinikk i utlandet. Dette må studenten selv ta initiativ til, og kontakte emneansvarlig tidlig i studiet ved interesse. Muligheten til dette kan imidlertid trekkes tilbake, for eksempel av smittevernårsaker.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Dyrepleie

Alle utdanninger innen