Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet er organisert i teoretiske og praktiske blokker, der hver blokk avsluttes før neste begynner, slik at studentene kan konsentrere seg om ett fag av gangen. Studenten vil i løpet av studiet ha 3 praksisblokker, der første og tredje er organisert i rotasjoner ved universitetets klinikker, mens den andre er ved eksterne privatklinikker som må forhåndsgodkjennes av NMBU Veterinærhøgskolen. Det er i løpet av eksternpraksisen mulig å ha inntil 8 ukers praksis ved godkjent privatklinikk i utlandet. Dette må studenten selv ta initiativ til, og kontakte blokkledelsen tidlig i studiet ved interesse.

Studiets oppbygging

Studiet er organisert i teoretiske og praktiske blokker, der hver blokk avsluttes før neste begynner, slik at studentene kan konsentrere seg om ett fag av gangen. Studenten vil i løpet av studiet ha 3 praksisblokker, der første og tredje er organisert i rotasjoner ved universitetets klinikker, mens den andre er ved eksterne privatklinikker som må forhåndsgodkjennes av NMBU Veterinærhøgskolen. Det er i løpet av eksternpraksisen mulig å ha inntil 8 ukers praksis ved godkjent privatklinikk i utlandet. Dette må studenten selv ta initiativ til, og kontakte blokkledelsen tidlig i studiet ved interesse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Dyrepleie

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

46.60 (primær)
52.30 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

192504

Lignende utdanninger