Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium og kortere

Studieform

Nettstøttet

Om studiet

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen kan få dødelige utfall.

Kvalifikasjon/tittel

Veterinær