Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 48.30 (primær)
  • 53.50 (ordinær)
Studieplasser: 38
Søknadskode (SO): 192230

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Hvorfor studere?

Vil du forhandle, løse konflikter, megle eller dømme i eiendomsspørsmål.

  • Du får kunnskap innen eiendomsfag, jus, økonomi og arealplanlegging.
  • Gode jobbmuligheter i privat og offentlig sektor med spennende utfordringer.

Hva lærer jeg?
Du lærer om hva eiendom betyr for utviklingen av samfunnet.

Eksempler på problemstillinger er:

  • Hvordan utforme eiendommene så områdene kan brukes på best mulig måte?
  • Hvordan kan grunneiere organisere bygging og drift av hytte- og boligfelt eller felles småkraftverk?
  • Hvordan få fram en motorvei eller en tursti over private eiendommer?
  • Hvor mye er eiendommen verdt?

Hva blir jeg?
Du får jobber innenfor kjøp, salg og leie av eiendom eller med mer spesialiserte områder som jordskifte og ekspropriasjon. Kandidater fra eiendomsfag er svært ettertraktet som forhandlere i store eiendomstransaksjoner. Utdanningen kvalifiserer til å bli dommer i jordskifteretten.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Eiendom