Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • 55.10 (primær)
  • 55.10 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

192299

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bioteknologi kan brukes til å utvikle nye produkter og organismer. På dette studiet vil du utforske spørsmål som:

  • Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer?
  • Hva skjer egentlig i cellene?
  • Hvorfor gir noen stoffer sykdom?

Mye av undervisningen skjer på laboratoriet.

Hva lærer jeg?

Det første året på bachelorstudiet i bioteknologi ved NMBU er likt for alle studentene, og består av innføringsemne i bioteknologi, biologisk data-analyse, matematikk, cellebiologi, generell kjemi, statistikk og genetikk.

I andre og tredje studieår bygges studiet ut med felles fordypningsemner innen bioteknologi, som består av bl.a. mikrobiologi, organisk kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, statistikk og bioinformatikk. I tillegg til obligatoriske emner har studentene mulighet til å velge emner som kan gi en videre fordypning mot enten mikrobiologi, molekylærbiologi, biokjemi eller genetikk. Examen Philosophicum tas i tredje studieår. Det settes opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling for studentene.

Ved NMBU er vi opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglig rammer for studentene våre. Som bachelorstudent vil du få tett oppfølging av veileder og mye praktisk erfaring i laboratoriet.

Hva blir jeg?

Med en bioteknologi utdannelse kan man arbeide innen medisinsk forskning, miljø, matproduksjon, undervisning eller kjemisk industri.

Noen studenter går direkte ut i jobb etter fullført bachelorgrad, men de fleste velger å fortsette med masterstudier. Mastergraden gir deg større valgfrihet enn med en bachelorgrad alene. Du kan ta masterstudier i bioteknologi eller bioinformatikk. Avhengig av hvilke fag du velger, kan du også ta masterstudier i kjemi.

Les mer om:

Studieplaner og oppbygging: https://www.nmbu.no/fakultet/kbm/for-kbm-studenter/studieplaner-og-oppbygning/bioteknologi-bachelor

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Bioteknologi

Alle utdanninger innen