Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor studere Bioteknologi?

  • Samfunnet trenger spesialister innen genetikk, molekylærbiologi og biokjemi.
  • Bioteknologimiljøet på Ås er anerkjent, og du deltar i forskning under studietiden.
  • Bioteknologi kan løse mange av utfordringene verden har innen helse, mat, industri, ressursforvaltning og miljø.

Hva lærer jeg?
I studieretningen Biokjemi studeres proteiners oppbygning og funksjon, og viktige biomolekyler for industri, landbruk, helse og miljø. Instituttet har en avansert proteomikkplattform.

I Molekylærbiologi studeres antibakterielle peptider, og mekanismer for spredning av gener mellom bakterier, og det gjøres genomisk forskning på patogene mikroorganismer.

I Genetikk er det fokus på gener som regulerer vekst og utvikling hos planter, dyr og fisk. Du kan delta i kartlegging av gener, og studier av biodiversitet og evolusjon.

Hva blir jeg?
Du kan få arbeid innen forskning ved universiteter, universitetssykehus og andre forskningsinstitusjoner. Du kan bli forsker eller avdelingsingeniør innen bioteknologisk industri, eller rådgiver innen offentlig forvaltning og offentlige tilsyn. Du blir kvalifisert til ph.d.-studier - en lønnet forskerutdanning.

Les mer om master i Bioteknologi

Kvalifikasjon/tittel

Master i Bioteknologi