Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å videreutvikle din kompetanse og jobbe mer systematisk med utviklingsoppgaver i yrket ditt? Har du lærerutdanning innen yrkesfag eller annen pedagogisk utdanning og jobber med fag- eller yrkesopplæring? Masterstudiet i yrkespedagogikk kan være noe for deg.

Studiet gir deg kompetanse til å gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid. Det legger grunnlag for at du skal kunne analysere og reflektere kritisk over sentrale yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske problemstillinger i skole og arbeidsliv. Gjennom studiet bruker studentene sin egen yrkesbakgrunn og erfaring aktivt til å fordype seg i yrkespedagogiske spørsmål og forskningsperspektiver knyttet til individer, grupper, organisasjoner og samfunn. Praksisnærheten åpner for at du får anledning til å fordype deg i det som er mest relevant, aktuelt og interessant for deg og din arbeidshverdag.

Arbeidsformene er preget av oppgave- og prosessorientering, prosjekt- og utviklingsarbeid, deltakermedvirkning og erfaringslæring. Studiet tilbys på deltid over fire år, slik at du kan kombinere det med jobb. Vi anbefaler alle med full stilling å søke om studiepermisjon i en del av stillingen, slik at du har tid til å studere ved siden av jobben.

I deltidsstudiet legges undervisningen til samlinger, og det er tre samlinger på tre dager i hvert semester. De to første studieårene er det samlinger på mandager, tirsdager og onsdager, de to siste studieårene er det samlinger på onsdager, torsdager og fredager. Mellom samlingene arbeider du selvstendig med forsknings- og utviklingsprosjekter, og du tilbys individuell veiledning fra OsloMet.

Studiet består av obligatoriske emner på til sammen 60 studiepoeng og masteroppgave på 60 studiepoeng. Masteroppgaven utgjør en vesentlig del av studiet, og du jobber med denne oppgaven de to siste studieårene.

Opptakskrav

  • Fullført treårig yrkesfaglærerutdanning (bachelorgrad).
  • Fagbrev + 4 års praksis i faget + 2 års yrkesteoretisk utdanning + ettårig PPU for yrkesfag.
  • Annen 3-årig yrkes- eller profesjonsrettet utdanning.
  • Realkompetansevurdering.

Uavhengig av opptaksgrunnlag stilles det krav om en fordypning på samlet minst 60 studiepoeng i pedagogikk og yrkesdidaktikk, eller tilsvarende, enten som en del av utdanningsløpet eller som et tillegg.

Det er et minstekrav til karaktersnitt C fra bachelorgraden.

Alle utdanninger innen