Hvorfor valgte du dette yrket?

– Aller først tenkte jeg å bli lærer, og tok studiespesialiserende på videregående. Samtidig har jeg alltid vært interessert i biler og andre kjøretøy, og etter videregående gikk jeg 19 uker på yrkessjåførfag, der jeg tok alle førerkort for tunge klasser. Da kom tanken om å kombinere interessen min for kjøretøy med det å være lærer. Det virket også spennende å kunne jobbe i det private, og mer én-til-én undervisning enn det en lærer i et stort klasserom gjør.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg møter elevene enten her ved kjøreskolen, eller der de skal hentes. På forhånd har jeg organisert dagen min. Vi har dataverktøy der hver enkelt trafikklærer setter opp sine egne timer, følger opp elever og planlegger opplæringsløp. Hvordan hver kjøretime er avhenger av hvor vi er i undervisningen. Jeg snakker med eleven om hva han eller hun ønsker å bruke økta til, og så er det øving, prøving og feiling. Til slutt en prat om hva vi skal jobbe med fremover. Når en elev er ferdig gjelder det å nullstille seg og være klar for neste. Alle er ulike og lærer på forskjellige måter, så det gjelder å tilpasse seg hver enkelt. Noen trenger støtte og back up, andre har øvd mye og trenger utfordringer på sitt nivå. Det viktigste er å skape trygghet i bilen, sånn at det er et godt læringsmiljø. Jeg underviser alle lette klasser: Traktor, motorsykkel, moped, personbil og personbil med henger. Derfor varierer dagene mine også etter hvilket kjøretøy jeg har timer i. Jeg kan starte med bil, så over i traktor, før det er fire timer moped etter lunsj for eksempel. Jeg har også noe undervisning i klasserom.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Trafikklærerutdanningen er et toårig høyskolekandidatstudie. Jeg har i tillegg tatt et tredje år med trafikkpedagogikk, sånn at jeg har en bachelorgrad. Det kreves ikke for å være trafikklærer, men det øker kompetansen og jobbmuligheter videre. Trafikklærerutdanningen gir rett til å undervise i klasse B. For å kunne starte på utdannelsen må du ha hatt sertifikat i 3 år, så hvis du tenker på å bli trafikklærer bør du ta sertifikat når du er 18 og ha en plan for hva du vil gjøre etter videregående, før du kan starte på utdanningen. Du kan for eksempel ta fag som pedagogikk eller psykologi. Det kan være lurt å ta flest mulig førerkort, sånn at du kan undervise i ulike klasser. Jeg tok først studiespesialiserende på videregående, deretter yrkessjåførfag. Det er også mulig å snu den varianten, og først ta toårig yrkessjåførfag, være lærling som yrkessjåfør og få fagbrev. Etter at du har fått fagbrev som yrkessjåfør kan du ta påbygg (studiekompetanse), og søke trafikklærerutdanning og bli trafikklærer i tunge klasser. For å bli godkjent trafikklærer må du ha politiattest. Det er også krav om godt syn, hørsel og helse. Det er de samme kravene som stilles for å få førerrett i klasse D.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er helsekrav for å jobbe som trafikklærer, som du må oppfylle. Ellers bør du ikke ha dette yrket om du ikke er pedagogisk anlagt og interessert i å undervise og by på deg selv. Du jobber jo tett med mennesker hele dagen.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det aller beste er alle menneskene. Du får mange positive møter og relasjoner. Størstedelen av elevene er jo ungdom, og det er veldig kjekt å jobbe med dem. Som trafikklærer er jeg med på noe positivt i livet deres, og ser mestringsfølelsen når de utvikler seg som sjåfører. Jeg er samtidig glad og stolt over å være med på å bidra til trafikksikkerhet. Vi er med som utøvere av nullvisjonen: At ingen skal bli hardt skadet eller drept i trafikken. Hovedmålet vårt er at det skal være trygge og skikkelige sjåfører på veiene. Som trafikklærer skal du formidle ferdigheter, kunnskap og holdninger, og lære elevene å ta gode valg. Den delen av arbeidet er veldig positiv og oppleves meningsfull.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Dette er nok en jobb som er lett å ta med seg hjem. Det kommer meldinger og spørsmål fra elever på ettermiddag og kveldstid, og da logger jeg på for å sjekke timeplan og planlegge. Samtidig er det en veldig fleksibel jobb: Jeg legger opp dagene og timene mine selv. Det går an å tilpasse og styre egne dager. En kan også si at å være i trafikken en hel dag utgjør en risiko. Men vi legger alltid undervisningen til et sted som egner seg og er tilpasset ferdighetene til eleven. Og jeg har jo et ekstra sett med pedaler, så jeg kan være i forkant og avverge farlige situasjoner. Derfor oppleves det som en trygg arbeidsplass.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Den passer godt for dem som er interesserte i kjøretøy og trafikk. Du må ha god formidlingsevne, og interesse for undervisning og pedagogikk. Det nytter ikke å komme på jobb og være gretten, du bør være åpen og flink til å skape trivsel og et godt læringsmiljø. Det passer også hvis du er litt selger, selvstendig og er med på rekruttere elever. Det er bra å være på tilbudssiden, og markedsfører seg selv og skolen. Siden du har ansvar for å sette opp timer og lage planer for elevenes opplæring er det også en fordel å være god til å planlegge og organisere.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Jeg jobber ved en stor trafikkskole, og på arbeidsplassen er det mange muligheter. De som ønsker å utvide kompetansen sin med flere klasser får støtte til dette av jobb. På den måten kan du undervise i ulike førerkortklasser. Hver trafikkskole må ha en faglig leder. Han eller hun har ansvaret for å samordne skolen og undervisningen, sørge for at vi følger forskrifter og at alt skjer i en god pedagogisk form. Faglig leder har også kontakt med Statens vegvesen og Vegdirektoratet, og ansvar for kollegaveiledning. Stillingen krever ekstra utdanning, og jeg har tatt denne med støtte fra jobben. Dermed kan det være en mulighet å bli faglig leder på sikt. Det er også et alternativ å starte sin egen trafikkskole. Mange av dem som jobber som sensor i Statens vegvesen har bakgrunn som trafikklærere, det finnes også andre jobbmuligheter i Statens vegvesen, for eksempel med planlegging av veier og trafikksikkerhetsarbeid.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er store forskjeller etter hvor i landet og hvilke områder du jobber. Lønnen avhenger også litt av hvilke klasser du underviser i. Men gjennomsnittlig vil jeg tro at en trafikklærere som jobber ganske normale arbeidstider her lokalt tjener rundt 550 000 i året. Det er mulig å tjene noe ekstra ved å jobbe litt lenger dager, innenfor det som er tillatt.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Akkurat nå er det gode muligheter, og det er behov for trafikklærere. Men dette er litt svingende, og varierer også litt med hvor du bor og hvilke klasser du underviser i. Jeg tror det vil være behov for trafikklærere også fremover, selv om det snakkes mye om selvkjørende biler og automatisering. Det vil uansett ta noen år før dette blir realiteten, og som trafikklærer vil du ha mye kunnskap om hvordan mennesker opptrer i trafikken og om trafikksikkerhet. Vi har studiepoeng i både psykologi, jus og pedagogikk. Mye av det vi jobber med kan være nyttig for å utforme teknologi, veier og løsninger i fremtiden.

Du bør være åpen og flink til å skape trivsel og et godt læringsmiljø.
Mye av det vi jobber med kan være nyttig for å utforme teknologi, veier og løsninger i fremtiden.
Utdanningsbeskrivelser