Trafikklærer

Trafikklærer Pål René Lindhom Louison vil utdanne trygge og gode sjåfører.
 Trafikklærer Pål René Lindhom Louison portrett
Pål René Lindhom Louison, 28 år
trafikklærer
Wright trafikkskole Moss
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Jobben min krever at jeg er årvåken gjennom hele dagen. »
― Pål René Lindhom Louison
Intervju:
Hege Enersen Bjerkelien
Publisert: 10.10.2021
«Jobben min krever at jeg er årvåken gjennom hele dagen. »
― Pål René Lindhom Louison
«Jeg er glad for å kunne styre dagene mine selv.»
― Pål René Lindhom Louison

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid likt å kjøre både bil og større kjøretøy, og trafikkfaget er noe jeg har interessert meg for i mange år. Det var naturlig for meg å velge et yrke som hadde med kjøring å gjøre. I Norge er det få plasser på skolene som utdanner trafikklærere, og første gangen jeg søkte kom jeg ikke inn. Etter det jobbet jeg i flere år som yrkessjåfør på vogntog. Noen år senere søkte jeg skolen på nytt, og kom inn.

Som yrkessjåfør opplevde jeg mange situasjoner på veien. Dette gjorde at jeg ønsket enda mer å være en bidragsyter til trygg trafikk. Myndighetene har i sin Nasjonale transportplan nedtegnet en nullvisjon i antall drepte og hardt skadede personer i trafikken. Den ville jeg være med på! Som trafikklærer er det å utdanne trygge og gode bilførere mitt bidrag til dette.

Jeg synes også det er både morsomt og hyggelig å jobbe med unge mennesker.

Image
Trafikklærer Pål René lindhom Louison i klasserommet, peker på skilt

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Jeg har vanlige kjøretimer, sikkerhetskurs og teoriundervisning. Det varierer hvordan dette er fordelt utover dagene.

Kjøretimene er som regel doble og disse varer i 90 minutter. Jeg har også enkle timer, men synes vi får brukt tiden mest effektivt dersom de er doble. Under kjøretimene øver vi på å både beherske selve bilen, altså det kjøretekniske, mestre trafikale situasjoner og bilkjøringens risiko. Jeg som trafikklærer har pedaler på min side også, og kan gripe inn hvis det er nødvendig. Jeg holder hele tiden øye med trafikken, samtidig som jeg veileder eleven.

På en dag har jeg fem til seks doble kjøretimer. I tillegg til vanlige kjøretimer, har vi obligatoriske kurs som alle elever må gjennomføre. På trinn 3 i opplæringen har vi sikkerhetskurs på øvingsbane, og trinn 4 sikkerhetskurs på vei. Dagene jeg har slike kurs, ser litt annerledes ut. For eksempel bruker vi omtrent 45 minutter herfra til øvingsbanen i Rakkestad. Undervisningen der foregår i fire skoletimer, og så er det 45 minutter tilbake. Etter det har jeg gjerne en eller to kjøretimer.

Teoriundervisning foregår både på dagtid og kveldstid. Trafikalt grunnkurs går på kvelden, og dette har jeg ca. hver andre måned ettersom vi fordeler det på lærerne som jobber her. De andre obligatoriske teorikursene som tilhører trinn 4 kan jeg ha på dagtid, og disse har jeg hver andre til tredje uke. De aller fleste trafikklærere har både kjøretimer og teoriundervisning. Jeg liker godt denne kombinasjonen.

Jeg jobber som ansatt ved Wright trafikkskole, men har allikevel full fleksibilitet av hvordan jeg legger opp dagen selv. Bilen jeg bruker i undervisningen, bruker jeg også på fritiden.

Hva kreves for å kunne jobbe i dette yrket?

– I Norge er det en toårig utdannelse. Vi har to skoler i landet der man kan utdanne seg, den ene på Kjeller, den andre i Stjørdal. Gjennom utdanningen har man både teoretiske fag og praktisk undervisning. Selv gikk jeg på Nord Universitet i Stjørdal.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Man har bestemte helsekrav for de som er trafikklærere. Kravene er de samme som for førerkort klasse D, altså buss. Dette er lovbestemt i førerkortforskriften. Det er krav til både syn og hørsel.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg er veldig glad for å kunne styre dagen min selv. Selv om jeg har et krav på hvor mange kjøretimer jeg skal ha, så kan jeg i stor grad selv velge hvordan jeg fordeler disse utover dagen og uka. Ellers liker jeg kombinasjonen av å både undervise teori i klasserom og praksis i bil.

Det er veldig hyggelig når jeg ser at elevene opplever mestring og fremgang i kjøringen, og selvfølgelig stas når de består førerprøven sin. Førerkort betyr mye for veldig mange, så det å være en del av elevens vei til bestått førerprøve er betydningsfullt for meg også.

Hva liker du minst ved yrket ditt?

– Det jeg liker minst er nok når jeg føler at jeg ikke når frem med et budskap til eleven. Det er også vanskelig med elever som mangler motivasjon, som også gjør det vanskelig for dem å lære.

Noen ganger kan det være konflikter med foreldre. Det kan hende at de for eksempel ønsker at sønnen eller datteren sin burde få oppkjøring mye tidligere enn det jeg som lærer mener er riktig med tanke på elevens nivå. Det koster en del penger å ta førerkort, men det er litt snodig at man ikke ser på flere kjøretimer som bedre opplæring, og dermed tryggere kjøring.

Vi på trafikkskolen her er nøye på å få elevene til riktig nivå, og vil helst at de er mer enn gode nok til å bestå en førerprøve før vi vil slippe dem ut i trafikken alene. Her kan det også oppstå konflikter når enkelte elever ikke er enig med meg som lærer om deres nivå.

Image
Trafikklærer Pål René Lindhom Louison, sitter på trafikklærerens side i skolebilen.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben til?

– Man bør absolutt ha tålmodighet og godta at ting kan ta tid. Jeg mener også at en viktig del av jobben er å lytte til eleven. I tillegg er det viktig å være tilpasningsdyktig og åpen for endringer. Trafikklæreren må ha en ro som gir eleven den tryggheten som trengs.

Det ligger mye ansvar i det å være ute i trafikken med unge bilførere. Det krever også at man er årvåken gjennom en hel dag. Jeg kan ikke tillate meg en blund midt i en kjøretime, akkurat.

Man bør også ha et genuint ønske om å utdanne trygge og gode bilførere, og på den måten være med å trygge sikkerheten på norske veier.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor dette yrket?

– Man kan ta videreutdanning som trafikklærer i andre førerkortklasser. Hos oss har vi bil, henger, moped og motorsykkel. Ved andre avdelinger også tyngre kjøretøy som lastebil, vogntog og buss.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som ny bør man tjene et sted mellom 550 000 og 700 000. Man kan tjene mer etter hvert.

Hvordan er sjansene til å få jobb i dette yrket?

– Det er et lite underskudd på trafikklærere her i landet, så du får deg jobb. Ved de to skolene man kan utdanne seg, er det bare til sammen 125 plasser, så akkurat det å komme inn på skole kan være vanskeligere enn det å få jobb etterpå.

Dette er også, heldigvis, et yrke der mange jobber hele livet.

Tilhørende utdanninger

Trafikklærer

Trafikklærer er et toårig høgskolestudium som gir deg kompetanse til å utdanne nye bilførere.

Finn studier