Statistiker

– Det beste med jobben er at jeg får muligheten til å finne ut av nye ting og finne ut av noe som andre ikke vet om før, sier Christopher Poots.
Portrett av Christopher Poots, statistiker
Christopher Poots, 27 år
Økonom/statistiker
Oslo Economics, Oslo
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Det vil være annerledes å jobbe som statistiker i et privat konsulentselskap, som jeg gjør, og i et offentlig departement eller direktorat, som for eksempel SSB eller NAV.»
― Christopher Poots
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 14.02.2022
«Det vil være annerledes å jobbe som statistiker i et privat konsulentselskap, som jeg gjør, og i et offentlig departement eller direktorat, som for eksempel SSB eller NAV.»
― Christopher Poots
«Det er viktig at du er organisert, da du kommer til å jobbe med ganske store datamengder og det kan være ganske overveldende.»
― Christopher Poots

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte det av to årsaker. Det ene er at jeg får jobbe med samfunnsviktige spørsmål. Det gir meg mye og jeg synes det er utrolig kult. Den andre årsaken er at jeg liker å jobbe med analyse og å finne ut av nye ting. Det er en perfekt kombinasjon for meg!

Image
Mann sitter og ser på dataskjermen ved et skrivebord, fremme har han dokumenter.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg jobber litt ulikt for hvert prosjekt, men det jeg gjør aller mest er å analysere data. Da sitter jeg i et statistikkprogram, kjører ut figurer, gjør analyser, tolker funn - alt dette med utgangspunkt i noen forskningsspørsmål som vi har bestemt på forhånd. Vi har noen spørsmål som vi skal prøve å finne ut av, og så bruker vi data for å jobbe oss frem til et svar. 

Et eksempel på noe jeg analyserer er det oppdraget jeg gjør nå, som handler om ungdomskriminalitet. Da skal vi blant annet si noe om hva som kjennetegner barn og unge som begår kriminelle handlinger, for eksempel hvor gamle de er, hvilken bakgrunn de har, hvilke typer lovbrudd de begår, hvilke straffereaksjoner de får og hvordan det går med dem etter straffen. Noe av det vi ønsker å se på er hvilken virkning en straffereaksjon har på livsløpet til en ungdom.

Når vi er ferdig med et oppdrag, så presenterer vi resultatene til oppdragsgiveren, altså de som har bestilt analysene. Da skriver vi en endelig rapport, presenterer funnene våre gjennom en presentasjon og svarer på spørsmål fra kunden. 

I tillegg til å jobbe med statistikk og analysering, så må jeg som konsulent også bidra til å vinne oppdrag. Våre typiske kunder er departementer, direktorater eller bedrifter som har et kunnskapsbehov. Da lyser de ut et prosjekt som de vil at noen skal gjennomføre, og så skriver vi et tilbud. Da må vi prøve å vise at vi kan dekke behovet til oppdragsgiveren på best mulig måte – bedre enn konkurrentene. Alle i selskapet jobber med å prøve å vinne prosjekter, i tillegg til sine andre arbeidsoppgaver

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg er utdannet siviløkonom. Jeg har en mastergrad innen økonomi og administrasjon, med en spesialisering i samfunnsøkonomi med vekt på statistikk (empirisk metode). Det finnes noen rene statistikerutdanninger, men jeg tror det er det er vanligere å ta en samfunnsvitenskapelig utdanning som gir deg mulighet til å ta en fordypning i statistikk (samfunnsvitenskapelig metode).

Hvem passer dette yrket for? 

– Dette er en jobb som på mange måter handler om tall og data, så du må like å jobbe med det. Det betyr ikke at du nødvendigvis trenger å være veldig god i matte, men du må ha en viss interesse for det.

Dette er også en stillesittende jobb, og mye av arbeidshverdagen tilbringes foran en skjerm. Når det er sagt, er dette også en fleksibel jobb hvor man ofte kan bestemme sin egen arbeidshverdag

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det beste med jobben er at jeg får muligheten til å finne ut av nye ting og finne ut av noe som andre ikke vet om før – noe viktig for samfunnet. Det gir meg en følelse av å kunne bidra til at vi kan ta gode beslutninger i landet vårt.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Det vanskeligste i jobben er når man skal starte på et oppdrag, fordi da står man litt på bar bakke og man prøver å finne ut av hvordan man skal løse en utfordring. Da kan man sitte og rive seg litt i håret for å prøve å finne ut hvordan vi skal gå frem på best måte. Det er en krevende, men også morsom, oppgave.

Image
Ung mann sitter ved skrivebord og viser et statistikkprogram på dataskjermen.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er viktig at du er organisert, da du kommer til å jobbe med store datamengder og det kan være ganske overveldende. Det gjelder å holde tunga rett i munnen, og systematisere arbeidet sitt. Det er også viktig å like å fordype seg i ting, da du må jobbe med et oppdrag en stund. Du må være nysgjerrig og ha en interesse for de spørsmålene man må stille og finne ut av som statistiker. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan jobbe som statistiker både i offentlig og privat sektor. Det vil være annerledes å jobbe som statistiker i et privat konsulentselskap, som jeg gjør, og i et offentlig departement eller direktorat, som for eksempel SSB eller NAV. Hvis man vil bytte yrke og man har utdanning innen økonomi og administrasjon, kan man ofte få seg andre jobber innen dette faget. Hvis man vil få enda mer utdanning innen statistikk, kan man ta en doktorgrad innen fagfeltet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Jeg tror at som statistiker er det vanlig å få en startlønn på rundt 500 000 og 600 000 kroner. Så kommer overtid og bonus i tillegg til lønnen, dersom man får det. Det er nok en del variasjon mellom yrker i privat og offentlig sektor.

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Nå er det 2,5 år siden jeg søkte på jobb sist, og jeg er litt usikker på hvordan koronautbruddet påvirker arbeidsmarkedet, men jeg tror det er gode sjanser for å få seg jobb som statistiker. Siviløkonomstudiet er en ganske trygg utdannelse, og jeg opplever at det er relativt enkelt å få seg jobb. Man har i alle fall mange muligheter.

Tilhørende utdanninger

Statistikk

Utdanningen gir deg analytiske kunnskaper, og forståelse for arbeid med tall.

Finn studier