Statistiker

Jeg liker best å sette meg inn i vanskelige problemstillinger, og utvikle spennende analyser som har stor påvirkningskraft på valg forsikringsselskap tar, sier statistiker Odin Fossli.
Portrettbilde av statistiker Odin Fossli. Han har på seg hvit skjorte og står inntil en vegg.
Odin Fossli, 24 år
Statistiker
Frende Forsikring
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Selv om dette er et ganske analytisk yrke, er det også muligheter for å være litt kreativ og det å kunne tenke litt unikt er en fordel.»
― Odin Fossli
Intervju:
Sigrid Hegge Eriksen
Publisert: 03.05.2022
«Selv om dette er et ganske analytisk yrke, er det også muligheter for å være litt kreativ og det å kunne tenke litt unikt er en fordel.»
― Odin Fossli
«Det at jeg hele tiden lærer noe nytt og har dyktige kollegaer jeg kan lære av, er også noe jeg setter stor pris på. »
― Odin Fossli

Hvorfor valgte du å bli statistiker?

– Jeg var veldig glad i realfag på videregående, særlig matte og statistikk. Etter videregående valgte jeg å ta en bachelor i matematikk og syntes egentlig det var veldig gøy. På bacheloren hadde jeg en del fag innenfor statistikk, noe jeg trivdes veldig godt med. Derfor valgte jeg å gå videre med en mastergrad i statistikk. Mulighetene innenfor forsikringsfeltet virket veldig lovende, så derfor valgte jeg å spesialisere meg innen dette. Man kan si at interesse, jobbmuligheter og god lønn var de viktigste grunnene til at jeg valgte denne veien.  

Image
Statistiker Odin Fossli står foran et smartboard og viser frem diverse tall og statistikk. Han står til høyre i bildet og peker på skjermen.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber som aktuar, en forsikringsmatematiker med spesialkompetanse innen forsikring og finans. En vanlig arbeidsdag for meg går ut på å utvikle diverse analyser for forsikringsselskapet, som videre brukes for å vurdere hvilken risiko vi står overfor.

Alle kundene våre har en eller flere kontrakter med forsikringsselskapet, som innebærer at risikoen overføres fra kunden til forsikringsselskapet. Det er derfor vesentlig at forsikringsselskapet tar nok betalt i form av premie, altså det kunden må betale for å være forsikret. En av hovedoppgavene til en aktuar er å bestemme premien som kunden skal betale, og dette gjøres ved å analysere ulike risikofaktorer. Et eksempel på en slik risikofaktor er alderen til kunden. Det er også andre hensyn en aktuar må ta i betraktning, for eksempel klimaendringer, som vil føre til en økning i antall ekstremvær. Dette kan bety at forsikringsselskapene får mange rapporterte storskader over kort tid.

For å utvikle diverse analyser bruker jeg forskjellige verktøy, blant annet SAS og SQL for å hente ut et ønskelig datasett som videre visualiseres i Excel. Disse resultatene blir presentert til kollegaer, før vi blir enige om diverse tiltak som bør iverksettes som følge av resultatene. Jeg har foreløpig ikke et fast arbeidsområde, siden jeg er relativt ny i denne stillingen. Etter hvert får man gjerne et spesifikt arbeidsområde man jobber med, for eksempel reservering eller som pris-aktuar. Reservering handler om hvor mye kapital forsikringsselskapet skal holde av for å nå fremtidige forpliktelser. En pris-aktuar bestemmer hvor mye kundene skal betale i forsikringspremie.

I tillegg til å jobbe som aktuar, er jeg også datascientist i Frende sitt AIML, som står for artificial intelligence og machine learning. Det innebærer å utvikle modeller basert på maskinlæringsteknikker som brukes til å løse diverse problemstillinger. Fordelen med å ha en master i statistikk er blant annet å få slike arbeidsoppgaver som dette.

Hva kreves for å kunne jobbe som statistiker?

– For å bli statistiker må du ha en mastergrad i statistikk. Dersom du vil jobbe som aktuar i statistikk, slik som jeg gjør, må du ta forsikringsfag i tillegg.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Dette yrket passer for deg som er analytisk og har stor interesse for matte og statistikk. Det er en fordel å like å programmere. Selv om dette er et ganske analytisk yrke, er det også muligheter for å være litt kreativ og det å kunne tenke litt unikt er en fordel. Man kan på en måte si at vi er kreative på en analytisk måte i dette yrket.

Hva liker du best med å være statistiker?

– Jeg liker best det å sette meg inn i vanskelige problemstillinger og utvikle spennende analyser som har stor påvirkningskraft på valg forsikringsselskap tar. Det at jeg hele tiden lærer noe nytt og har dyktige kollegaer jeg kan lære av, er også noe jeg setter stor pris på.

Hva liker du minst?

– Kanskje det at noen av arbeidsoppgavene er litt repeterende, som for eksempel å utarbeide faste rapporter hver måned.

Image
Statistiker Odin Fossli sitter ved en kontorpult med en pc foran seg. Han taster på tastaturet. Bak ham er en vegg med noen malerier på.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe som data scientist, eller du kan være statistiker innenfor medisinsk teknologi, biostatistikk eller havforsking.

Hva kan man forvente i lønn som statistiker?

– Det varierer veldig i forhold til hvor mye ansvar, kompetanse og erfaring du har. Men jeg vil si at det er en god lønn og du kan kanskje forvente en startlønn et sted mellom 500.000 til 600.000 kroner i året.

Hvordan er sjansene for å få jobb som statistiker?

– Det er veldig gode sjanser for å få jobb. Selv fikk jeg jobb før jeg var ferdig med mastergraden. Jeg vil nesten påstå at dersom du har gode karakterer, er du garantert jobb som statistiker. Dersom du har tatt forsikringsfag som gjør at du kan kalle deg aktuar, øker sjansene betraktelig.

Tilhørende utdanninger

Statistikk

Utdanningen gir deg analytiske kunnskaper, og forståelse for arbeid med tall.

Finn studier