Illustrasjonsbilde av en sosionom.
Yrkesbeskrivelse

Sosionom

favoritt ikon

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp. Hjelpen tar utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Sosionomen fungerer også som bindeledd mellom enkeltmennesker og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr. Som sosionom må du kartlegge ressurser og behov, og bruke støtteordninger på best mulig måte for dem som har behov for det.

Sosionomen opptrer som rådgiver og saksbehandler, og jobber med å finne gode løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer for grupper og enkeltmennesker.

Sosionomer arbeider med:

  • individuelt arbeid med enkeltpersoner og deres familier, nettverk og omgivelser
  • gruppearbeid med mennesker med felles problemer og interesser
  • samfunnsarbeid i form av naboskaps-, grasrot- og reformarbeid
  • sosial administrasjon og planlegging

Samlebetegnelsen ”sosialarbeider” brukes om personer med ulik utdanning, som jobber innen sosial hjelpevirksomhet i enten private eller offentlige virksomheter. Som oftest er disse utdannet sosionomer eller barnevernspedagoger.

Hvor jobber sosionomer?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Personlige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se alle som enkeltindivider. Du bør være empatisk, og ha et genuint ønske om bruke din kunnskap til å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter endt sosionomutdanning kan du videreutdanne deg innen barne- og ungdomsvern, arbeid med eldre, psykisk helsearbeid, rehabilitering, coaching, konsultasjon og pedagogisk veiledning. Ved enkelte familievernkontorer og psykiatriske klinikker kan du også ta videreutdanninger som kvalifiserer til terapeutisk virksomhet. Det er mulig å ta master i sosialt arbeid.

Dersom du velger å videreutdanne deg innen klinisk sosialt arbeid, blir du klinisk sosionom

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for sosionomer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Alle sektorer
5 787 personer
4 222 personer
1 565 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 690 kr
40 630 kr
41 240 kr
488 280 kr
487 560 kr
494 880 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 690 kr
40 630 kr
41 240 kr
488 280 kr
487 560 kr
494 880 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
41 940 kr
41 640 kr
42 820 kr
503 280 kr
499 680 kr
513 840 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
42 310 kr
41 960 kr
43 360 kr
507 720 kr
503 520 kr
520 320 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Alle sektorer
13 866 personer
10 241 personer
3 625 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 830 kr
40 730 kr
41 380 kr
489 960 kr
488 760 kr
496 560 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 830 kr
40 730 kr
41 380 kr
489 960 kr
488 760 kr
496 560 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 260 kr
41 140 kr
40 820 kr
42 040 kr
493 680 kr
489 840 kr
504 480 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 260 kr
41 420 kr
41 070 kr
42 410 kr
497 040 kr
492 840 kr
508 920 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Alle sektorer
19 653 personer
14 463 personer
5 190 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 830 kr
40 700 kr
41 360 kr
489 960 kr
488 400 kr
496 320 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 830 kr
40 700 kr
41 360 kr
489 960 kr
488 400 kr
496 320 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
41 280 kr
40 970 kr
42 180 kr
495 360 kr
491 640 kr
506 160 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
41 580 kr
41 230 kr
42 580 kr
498 960 kr
494 760 kr
510 960 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 664 personer
1 418 personer
246 personer
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca 267 kr
42 290 kr
42 120 kr
43 180 kr
507 480 kr
505 440 kr
518 160 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca 267 kr
42 290 kr
42 120 kr
43 180 kr
507 480 kr
505 440 kr
518 160 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 260 kr
43 160 kr
43 950 kr
519 120 kr
517 920 kr
527 400 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 590 kr
43 500 kr
44 210 kr
523 080 kr
522 000 kr
530 520 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
5 302 personer
4 447 personer
855 personer
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 460 kr
42 160 kr
43 970 kr
509 520 kr
505 920 kr
527 640 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 460 kr
42 160 kr
43 970 kr
509 520 kr
505 920 kr
527 640 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 275 kr
42 510 kr
42 130 kr
44 530 kr
510 120 kr
505 560 kr
534 360 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 275 kr
42 980 kr
42 600 kr
45 030 kr
515 760 kr
511 200 kr
540 360 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Alle sektorer
6 966 personer
5 865 personer
1 101 personer
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 450 kr
42 150 kr
43 960 kr
509 400 kr
505 800 kr
527 520 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 450 kr
42 150 kr
43 960 kr
509 400 kr
505 800 kr
527 520 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 620 kr
42 280 kr
44 470 kr
511 440 kr
507 360 kr
533 640 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
43 070 kr
42 730 kr
44 940 kr
516 840 kr
512 760 kr
539 280 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Deltid
Alle sektorer
674 personer
558 personer
116 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 231 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 420 kr
456 480 kr
456 480 kr
449 040 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 231 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 420 kr
456 480 kr
456 480 kr
449 040 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
38 250 kr
38 070 kr
39 200 kr
459 000 kr
456 840 kr
470 400 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
38 340 kr
38 160 kr
39 330 kr
460 080 kr
457 920 kr
471 960 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Alle sektorer
5 854 personer
4 393 personer
1 461 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 040 kr
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 040 kr
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 232 kr
Ca 231 kr
Ca 235 kr
37 620 kr
37 440 kr
38 150 kr
451 440 kr
449 280 kr
457 800 kr
Ca 232 kr
Ca 231 kr
Ca 235 kr
38 100 kr
37 880 kr
38 770 kr
457 200 kr
454 560 kr
465 240 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Alle sektorer
6 528 personer
4 951 personer
1 577 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 040 kr
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 040 kr
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 232 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
37 660 kr
37 490 kr
38 190 kr
451 920 kr
449 880 kr
458 280 kr
Ca 232 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
38 120 kr
37 900 kr
38 790 kr
457 440 kr
454 800 kr
465 480 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Kommunal
10 190 personer
8 284 personer
1 906 personer
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 255 kr
40 630 kr
40 530 kr
41 290 kr
487 560 kr
486 360 kr
495 480 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 255 kr
40 630 kr
40 530 kr
41 290 kr
487 560 kr
486 360 kr
495 480 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 258 kr
40 730 kr
40 490 kr
41 780 kr
488 760 kr
485 880 kr
501 360 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 258 kr
40 970 kr
40 740 kr
41 990 kr
491 640 kr
488 880 kr
503 880 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Kommunal
2 601 personer
2 069 personer
532 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 520 kr
41 050 kr
486 960 kr
486 240 kr
492 600 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 520 kr
41 050 kr
486 960 kr
486 240 kr
492 600 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 580 kr
41 310 kr
42 700 kr
498 960 kr
495 720 kr
512 400 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 830 kr
41 540 kr
43 040 kr
501 960 kr
498 480 kr
516 480 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Kommunal
7 589 personer
6 215 personer
1 374 personer
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 255 kr
40 630 kr
40 530 kr
41 310 kr
487 560 kr
486 360 kr
495 720 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 255 kr
40 630 kr
40 530 kr
41 310 kr
487 560 kr
486 360 kr
495 720 kr
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 257 kr
40 580 kr
40 350 kr
41 610 kr
486 960 kr
484 200 kr
499 320 kr
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 257 kr
40 820 kr
40 600 kr
41 800 kr
489 840 kr
487 200 kr
501 600 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Kommunal
4 753 personer
4 188 personer
565 personer
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 430 kr
41 330 kr
42 770 kr
497 160 kr
495 960 kr
513 240 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 430 kr
41 330 kr
42 770 kr
497 160 kr
495 960 kr
513 240 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
41 560 kr
41 290 kr
43 560 kr
498 720 kr
495 480 kr
522 720 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
42 050 kr
41 780 kr
44 080 kr
504 600 kr
501 360 kr
528 960 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Kommunal
1 133 personer
996 personer
137 personer
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 256 kr
41 380 kr
41 380 kr
41 400 kr
496 560 kr
496 560 kr
496 800 kr
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 256 kr
41 380 kr
41 380 kr
41 400 kr
496 560 kr
496 560 kr
496 800 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 268 kr
42 780 kr
42 710 kr
43 340 kr
513 360 kr
512 520 kr
520 080 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 268 kr
43 150 kr
43 080 kr
43 680 kr
517 800 kr
516 960 kr
524 160 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Kommunal
3 620 personer
3 192 personer
428 personer
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 450 kr
41 330 kr
42 830 kr
497 400 kr
495 960 kr
513 960 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 450 kr
41 330 kr
42 830 kr
497 400 kr
495 960 kr
513 960 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 269 kr
41 360 kr
41 060 kr
43 590 kr
496 320 kr
492 720 kr
523 080 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 269 kr
41 870 kr
41 570 kr
44 140 kr
502 440 kr
498 840 kr
529 680 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Kommunal
245 personer
198 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 880 kr
38 830 kr
466 560 kr
465 960 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 880 kr
38 830 kr
466 560 kr
465 960 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca
38 970 kr
38 870 kr
467 640 kr
466 440 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca
39 030 kr
38 930 kr
468 360 kr
467 160 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Kommunal
193 personer
154 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 960 kr
38 870 kr
467 520 kr
466 440 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 960 kr
38 870 kr
467 520 kr
466 440 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca
39 060 kr
38 880 kr
468 720 kr
466 560 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
Ca
39 130 kr
38 950 kr
469 560 kr
467 400 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Privat
6 388 personer
4 096 personer
2 292 personer
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 130 kr
40 020 kr
40 340 kr
481 560 kr
480 240 kr
484 080 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 130 kr
40 020 kr
40 340 kr
481 560 kr
480 240 kr
484 080 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 920 kr
40 670 kr
41 370 kr
491 040 kr
488 040 kr
496 440 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
41 130 kr
40 830 kr
41 670 kr
493 560 kr
489 960 kr
500 040 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Privat
1 867 personer
1 271 personer
596 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
39 240 kr
39 330 kr
38 580 kr
470 880 kr
471 960 kr
462 960 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
39 240 kr
39 330 kr
38 580 kr
470 880 kr
471 960 kr
462 960 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
40 230 kr
40 240 kr
40 210 kr
482 760 kr
482 880 kr
482 520 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
40 440 kr
40 430 kr
40 460 kr
485 280 kr
485 160 kr
485 520 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Privat
4 521 personer
2 825 personer
1 696 personer
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
40 330 kr
40 180 kr
40 500 kr
483 960 kr
482 160 kr
486 000 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
40 330 kr
40 180 kr
40 500 kr
483 960 kr
482 160 kr
486 000 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 257 kr
41 070 kr
40 780 kr
41 570 kr
492 840 kr
489 360 kr
498 840 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 257 kr
41 280 kr
40 930 kr
41 870 kr
495 360 kr
491 160 kr
502 440 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Privat
1 094 personer
772 personer
322 personer
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 270 kr
43 140 kr
42 990 kr
43 750 kr
517 680 kr
515 880 kr
525 000 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 270 kr
43 140 kr
42 990 kr
43 750 kr
517 680 kr
515 880 kr
525 000 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
43 980 kr
43 750 kr
44 540 kr
527 760 kr
525 000 kr
534 480 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
44 200 kr
43 960 kr
44 800 kr
530 400 kr
527 520 kr
537 600 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Privat
301 personer
235 personer
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca
42 150 kr
41 810 kr
505 800 kr
501 720 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca
42 150 kr
41 810 kr
505 800 kr
501 720 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 810 kr
42 690 kr
513 720 kr
512 280 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 940 kr
42 820 kr
515 280 kr
513 840 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Privat
793 personer
537 personer
256 personer
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 380 kr
43 140 kr
43 960 kr
520 560 kr
517 680 kr
527 520 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 380 kr
43 140 kr
43 960 kr
520 560 kr
517 680 kr
527 520 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 276 kr
44 220 kr
44 010 kr
44 650 kr
530 640 kr
528 120 kr
535 800 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 276 kr
44 460 kr
44 240 kr
44 930 kr
533 520 kr
530 880 kr
539 160 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Privat
588 personer
413 personer
175 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 251 kr
40 080 kr
39 990 kr
40 720 kr
480 960 kr
479 880 kr
488 640 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 251 kr
40 080 kr
39 990 kr
40 720 kr
480 960 kr
479 880 kr
488 640 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 261 kr
41 460 kr
41 110 kr
42 280 kr
497 520 kr
493 320 kr
507 360 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 261 kr
41 610 kr
41 260 kr
42 440 kr
499 320 kr
495 120 kr
509 280 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Privat
499 personer
346 personer
153 personer
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 252 kr
40 140 kr
40 000 kr
40 770 kr
481 680 kr
480 000 kr
489 240 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 252 kr
40 140 kr
40 000 kr
40 770 kr
481 680 kr
480 000 kr
489 240 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 261 kr
41 440 kr
41 100 kr
42 210 kr
497 280 kr
493 200 kr
506 520 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 261 kr
41 610 kr
41 260 kr
42 380 kr
499 320 kr
495 120 kr
508 560 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Statlig
3 075 personer
2 083 personer
992 personer
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
43 980 kr
43 750 kr
45 240 kr
527 760 kr
525 000 kr
542 880 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
43 980 kr
43 750 kr
45 440 kr
527 760 kr
525 000 kr
545 280 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 190 kr
43 730 kr
45 180 kr
530 280 kr
524 760 kr
542 160 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 900 kr
44 290 kr
46 240 kr
538 800 kr
531 480 kr
554 880 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Statlig
1 319 personer
882 personer
437 personer
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 285 kr
44 490 kr
43 750 kr
46 190 kr
533 880 kr
525 000 kr
554 280 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 285 kr
44 610 kr
43 810 kr
46 510 kr
535 320 kr
525 720 kr
558 120 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
45 410 kr
44 720 kr
46 930 kr
544 920 kr
536 640 kr
563 160 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
46 320 kr
45 480 kr
48 180 kr
555 840 kr
545 760 kr
578 160 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Statlig
1 756 personer
1 201 personer
555 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 278 kr
43 790 kr
43 750 kr
45 000 kr
525 480 kr
525 000 kr
540 000 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 278 kr
43 790 kr
43 750 kr
45 150 kr
525 480 kr
525 000 kr
541 800 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 275 kr
43 760 kr
43 380 kr
44 580 kr
525 120 kr
520 560 kr
534 960 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 275 kr
44 410 kr
43 870 kr
45 570 kr
532 920 kr
526 440 kr
546 840 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Statlig
1 119 personer
905 personer
214 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
45 420 kr
45 420 kr
45 920 kr
545 040 kr
545 040 kr
551 040 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
45 420 kr
45 420 kr
45 920 kr
545 040 kr
545 040 kr
551 040 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 288 kr
45 720 kr
45 500 kr
46 670 kr
548 640 kr
546 000 kr
560 040 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 288 kr
46 210 kr
45 960 kr
47 320 kr
554 520 kr
551 520 kr
567 840 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Statlig
230 personer
187 personer
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca
45 330 kr
45 240 kr
543 960 kr
542 880 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca
45 330 kr
45 240 kr
543 960 kr
542 880 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
45 940 kr
45 860 kr
551 280 kr
550 320 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
46 340 kr
46 300 kr
556 080 kr
555 600 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Statlig
889 personer
718 personer
171 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
45 420 kr
45 420 kr
45 830 kr
545 040 kr
545 040 kr
549 960 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
45 420 kr
45 420 kr
45 830 kr
545 040 kr
545 040 kr
549 960 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 288 kr
45 690 kr
45 450 kr
46 710 kr
548 280 kr
545 400 kr
560 520 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 288 kr
46 200 kr
45 910 kr
47 420 kr
554 400 kr
550 920 kr
569 040 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Statlig
5 695 personer
4 340 personer
1 355 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 750 kr
456 480 kr
456 480 kr
453 000 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 750 kr
456 480 kr
456 480 kr
453 000 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
37 230 kr
37 090 kr
37 650 kr
446 760 kr
445 080 kr
451 800 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
37 730 kr
37 540 kr
38 320 kr
452 760 kr
450 480 kr
459 840 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Deltid
Statlig
533 personer
447 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 040 kr
38 040 kr
456 480 kr
456 480 kr
Ca 233 kr
Ca 232 kr
Ca
37 730 kr
37 560 kr
452 760 kr
450 720 kr
Ca 233 kr
Ca 232 kr
Ca
37 840 kr
37 660 kr
454 080 kr
451 920 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Statlig
5 162 personer
3 893 personer
1 269 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 770 kr
456 480 kr
456 480 kr
453 240 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
38 040 kr
37 770 kr
456 480 kr
456 480 kr
453 240 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
37 190 kr
37 060 kr
37 610 kr
446 280 kr
444 720 kr
451 320 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
37 720 kr
37 540 kr
38 300 kr
452 640 kr
450 480 kr
459 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken