Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ønsket et yrke hvor jeg har mye kontakt med mennesker, og hvor jeg kan hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Jeg var også veldig samfunnsengasjert, og ønsket å lære mer om offentlige systemer og hvordan man kan hjelpe mennesker innenfor de ulike systemene.

 

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– På en vanlig arbeidsdag hjelper jeg mennesker med å løse problemer som reduserer livskvaliteten deres, og jeg kan sette de i kontakt med andre hjelpetilbud dersom det er riktig. Under arbeidsdagen har jeg både individuelle, eller gruppesamtaler, med unge, voksne, par, familier og pårørende. Jeg samarbeider med leger, psykologer, NAV, barnevernet, skoler og fysioterapeuter. I tillegg har jeg mye kontakt med spesialisthelsetjenesten, psykiatriske poliklinikker og rusbehandlingsklinikker dersom det er behov.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å jobbe som klinisk sosionom må man ta en treårig bachelor i sosialt arbeid. I tillegg må man følge et femårig spesialisering løp gjennom Fellesorganisasjonen. Det inneholder blant annet en videreutdanning, og en del veiledning, samt sertifisering som veileder. Jeg tok en to åring videreutdanning i psykisk helse, rus og avhengighet. For å jobbe som familieterapeut må man ha videreutdanning innen familieterapi. Jeg er nå på mitt siste år i min mastergrad innen familieterapi og systemisk praksis, ved VID vitenskapelige høgskole.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Jeg synes det kan være vanskelige å peke på spesifikke personer dette yrket ikke passer til, men jeg mener man bør ha en grunnleggende interesse for mennesket, og et ønske om å jobbe med relasjoner. Man må interessere seg for hvordan ulike offentlige systemer fungerer, og ha et ønske om å sette seg inn i andre menneskers livssituasjoner.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det desidert beste er alle møtene med menneskene, som på en eller annen måte trenger hjelp. Jeg blir hele tiden utfordret, og opplever også at jeg selv utvikler meg gjennom arbeidet. Det er krevende og givende å være i prosesser sammen med mange ulike mennesker, hvor målet er å få til en endring i livene deres, som gjør at de får det bedre.

Jeg liker veldig godt å jobbe tverrfaglig og tverretatlig, og setter kollegiet svært høyt. Man trenger gode kollegaer og samarbeidspartnere både for å finne god løsninger for brukerne, men også for å ha støtte og hjelp med å stå i de utfordrende prosessene man blir involvert i.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Det jeg liker minst er at det er ofte knappe ressurser og til tider tidspress. Jeg skulle ønske det var bedre systemer for å ivareta oss som jobber innenfor kommunal psykisk helse og rus, da vi ofte står i krevende prosesser over tid.

Image

 

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Jeg tror yrket kan passe for veldig mange ulike typer personer, men man må være robust, og ha en stor interesse og ønske om å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Med grunnutdanningen bachelor i sosialt arbeid har man svært mange ulike muligheter for jobb og videreutdanninger.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Begynnerlønn er omkring 400.000 kroner i året, og 600.000–650.000 kroner med videreutdanning, mastergrad og ansiennitet medregnet.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Med god motivasjon og driv er det gode muligheter for å få jobb etter endt utdanning.

 

Det desidert beste er alle møtene med menneskene som på en eller annen måte trenger hjelp.
Med god motivasjon og driv er det gode muligheter for å få jobb etter endt utdanning.  
Utdanningsbeskrivelser