Sosiolog

– De aller fleste sosiologer får seg jobb, men man får kanskje ikke akkurat den jobben man så for seg, forteller Silje.
Portrett av sosiolog Silje Bringsrud Fekjær
Silje Bringsrud Fekjær, 47 år
Prorektor og sosiolog
OsloMet, Oslo
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Når jeg forsker handler det mye om å lese, skrive og tenke. »
― Silje Bringsrud Fekjær
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 24.09.2021
«Når jeg forsker handler det mye om å lese, skrive og tenke. »
― Silje Bringsrud Fekjær
«Jeg var nysgjerrig på samfunnet, på hvordan mennesker blir formet av det og hvordan vi samhandler. »
― Silje Bringsrud Fekjær

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg var nysgjerrig på samfunnet, på hvordan mennesker blir formet av det og hvordan vi samhandler. Sosiologien var en fin inngang til det.

Image
Sosiolog Silje Bringsrud Fekjær snakker med en kollega.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– For tiden jobber jeg som prorektor på OsloMet, og jeg har ganske varierte arbeidsoppgaver, med mye møter, diskusjoner og e-post. Til vanlig underviser og forsker jeg. Sosiologi-utdanningen rustet meg godt for undervisningen og forskningen, så det har gitt meg et trygt grunnlag for den jobben jeg har nå.

Når jeg underviser på OsloMet leder jeg et PhD-program med 35 stipendiater. Da er mine oppgaver å undervise og veilede studentene, samt å kurse ph.d.-veiledere.

Når jeg forsker så handler det mye om å lese, skrive og tenke. Man jobber stort sett alene. For å kunne forske må man samle data og statistikk, gjøre analyser og lese andres forskning. Man kan for eksempel skrive lærebøker, som jeg har gjort. 

Som prorektor har jeg en lederjobb, og den jobben er ganske ulik forsker- og undervisningsjobben. Når jeg jobber som prorektor møter jeg mange mennesker, jeg må ta avgjørelser og delta på møter. Det er et helt annet fellesskap og tempo enn i de andre jobbene jeg har.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du må ta en master, et femårig utdanningsløp, i sosiologi. Da lærer du både sosiologi og andre relevante støttefag.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Det er ingen fysiske utfordringer, som jeg kommer på, som gjør at man ikke kan jobbe som sosiolog. Det burde være mulig å tilrettelegge i mange sosiologjobber, selv om det nok ikke alltid er på plass.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Jobben som professor gir muligheten til både å undervise og stadig få nye utfordringer. Dessuten er det en uvanlig fri og samtidig trygg jobb. Det er en sjelden luksus.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– De dagene jeg står fast i forskningen. Det er ikke en god følelse å sitte alene foran en PC i åtte timer og klandre seg selv fordi man ikke får skrevet noe.

Image
Sosiolog Silje Bringsrud Fekjær sitter på dataen sin og skriver noe ned i en notatblokk.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– For å jobbe som forsker bør du ha en stor mengde tålmodighet. Du må også være grundig og ha utholdenhet. For å kunne jobbe med undervisning trenger du formidlingsevne og du må være interessert i studentene dine. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan jobbe med offentlig forvaltning, i NAV, i forskning, med høyere utdanning, i forlag og i privat sektor.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Det avhenger av hvor du får deg jobb. For å sjekke hvilken lønn som er vanlig, referer jeg til SSB.

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De aller fleste får jobb, men man får kanskje ikke akkurat den jobben man så for seg. Vil du jobbe med forskning eller høyere utdanning, må du ha ph.d., men det finnes mange andre jobber man kan få med mastergrad.