Hvorfor valgte du å bli skogsoperatør?

– Jeg ønsket å jobbe ute i naturen. Som skogsoperatør har jeg en relativt fri arbeidshverdag hvor jeg kan planlegge dagen min selv.

Image
Per Arne leter etter noe baki varebilen sin.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Hva jeg gjør varierer fra dag til dag. Noen dager kan jeg være ute i skogen og felle trær, andre dager kan jeg plante nye trær og gjøre ungskogpleie. Jeg bruker også noe tid på å vedlikeholde motorsagen og ryddesagen jeg bruker.

Jeg har ulike jobber som skal gjøres. Oppdragene står på iPaden, det er jobber som er planlagt i god tid. Noe jeg gjør ofte er å klargjøre velteplasser. Dette gjør jeg ved å skjære ned trær som er i kratt og rydde skogsveier, så det ikke skal komme trær og busker i speilene på tømmerbiler som skal kjøre her senere. Jeg forbereder for at de skal kunne jobbe effektivt og trygt. 

Noen dager kan jeg bli oppringt og spurt om jeg kan komme å hjelpe noen. Det kan for eksempel være at de ønsker at jeg skal felle 20–30 busker innen morgendagen. Vedkommende har kanskje skogsmaskin, men får ikke tatt buskene uten å felle med motorsag. Noen oppdrag tar noen timer, andre tar noen dager. 

En fast oppgave jeg gjør er å finne og merke stolper. Jeg skal finne stolper som kan brukes som telefon- og lysstolper, samt i havet, under kaianlegg. Da får jeg anvist et skogfelt fra for eksempel en skogbruksleder, for at jeg så går rundt og bedømmer trær som kan bli en god stolpe. Da må jeg sjekke om treet er rett, og om det har føyre (flekker av dødt tre i furustammen) eller andre skader. Hvis jeg finner noe som kan bli en god stolpe, så merker jeg den med lengden, for eksempel 10 meter lang.

Oppdragene kommer fra skogeiere, det vil si privatpersoner som eier skogområder. I etterkant av en jobb, dokumenterer jeg hva jeg har gjort på iPaden.

Hva kreves for å kunne jobbe som skogsoperatør?

– Man kan ta fagbrev som skogsoperatør. For å ta det går man to år på landbrukslinja på videregående, og så to år som lærling i bedrift. For å kjøre hogstmaskin og lastbærer trenger man maskinførerbevis.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Du bør like å være ute i norsk natur og å jobbe fysisk. Man jobber en del alene, så det må du trives med, men man må også kunne samarbeide med andre. I tillegg hjelper det å ha en interesse for ulike typer maskiner. 

Dette er en krevende fysisk jobb, så man må ha en viss fysikk for å kunne jobbe som skogsoperatør.

Hva liker du best med å være skogsoperatør? 

– Jeg liker særlig godt å se resultatet av arbeidet mitt. Jeg kan for eksempel begynne med et tett området som er så å si umulig å gå igjennom. Mange har ikke sett hvordan slike områder ser ut fordi det er så vanskelig å komme seg inn dit. Etter arbeidet så er området ryddig og åpent, med fristilte furu, gran og bjørk som har plass til å vokse seg store. Etter noen år ser området helt annerledes ut. Som skogsoperatør gjør man en jobb for fremtidens skog og at neste generasjon skogeiere kan nyte godt av skogen.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Været kan være surt noen dager, men så lenge man kommer i gang så går det som regel fint. Det er aller flest fine dager, så de sure blir fort glemt.

Image
Per Arne inni skogen med oransje verneutstyr på seg.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som skogsoperatør kan man jobbe i et selskap, for andelslag, allmenninger, for private større skogeiere eller man kan jobbe selvstendig. Jeg har jobbet for meg selv også. Da må man holde styr på alt selv.

Hvis man ønsker videreutdanning så kan man blant annet ta dette innen skogbruk, planteliv, aktiv skogbruk, kurs i stell og vedlikehold av motorsag og andre relaterte kurs.

Hvis man på et tidspunkt ønsker å bytte yrke kan man for eksempel jobbe som anleggsgartner eller trepleier av planter i offentlige parker. Man kan også ta høyere utdanning innen skogfag eller biologi.

Hva kan man forvente i lønn som skogsoperatør? 

– Jeg tror det er vanlig å få rundt 400 000 – 450 000 kroner i året. 

Hvordan er sjansene for å få jobb som skogsoperatør?

– Det er behov for flere skogsoperatører, så sjansene er store. Norge gror igjen. I dag er det mange som leier inn arbeidskraft fra andre land, så man er i en viss konkurranse med de. Jeg tror det kan være lurt å begynne å jobbe i en bedrift eller hos en entreprenør hvor man kan ha muligheten til å kjøre større maskiner.

Tekst:
Jonina Reynisdottir
Etter arbeidet så er området ryddig og åpent, med fristilte furu, gran, og bjørk som har plass til å vokse seg store.
Været kan være surt noen dager, men så lenge man kommer i gang så går det som regel fint.