Romteknolog

– De kommende årene er det gode sjanser å få jobb i rombransjen, sier Jøran Grande.
Portrett av romteknolog
Jøran Grande, 43 år
Studieleder, sivilingeniør i romteknologi
Andøya Space Education, Andenes
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«De som i dag jobber i rombransjen har ikke nødvendigvis en utdanning som romteknolog, men man anvender kompetansen man har innen fagområdet romteknologi. »
― Jøran Grande
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 26.08.2021
«De som i dag jobber i rombransjen har ikke nødvendigvis en utdanning som romteknolog, men man anvender kompetansen man har innen fagområdet romteknologi. »
― Jøran Grande
«Dersom du er interessert i verdensrommet og spesielt opptatt av undervisning og formidling, så er dette noe jeg kan anbefale.»
― Jøran Grande

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ble tidlig interessert i data, elektronikk og teknologi generelt. Jeg valgte etter hvert en utdanning som sivilingeniør i romteknologi. Under utdannelsen var jeg aktiv i flere spennende romutdanningsprosjekter arrangert av den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) og ble enda mer opptatt av formidling og undervisning innen romteknologi. Denne interessen har siden da bare økt mer og mer.

Image
Romteknolog Jøran Grande viser frem kontoret sitt og datamaskinene sine.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber som studieleder ved Andøya Space Education, som er et datterselskap under Andøya Space. Her er jeg avdelingsleder for fagstaben som består av ti undervisningsstillinger. Avdelingen vår driver med romrelatert undervisning for elever, lærere og studenter på alle utdanningsnivå. Det betyr at vi bruker verdensrommet som tema i real- og teknologifag. Ferdighetene og arbeidsoppgavene som en romteknolog har, lærer jeg bort til studentene mine.

En typisk arbeidsdag kan bestå i undervisningsøkter og møter hvor vi i team utvikler og planlegger innhold til kommende kurs. Et av undervisningsprogrammene vi har innebærer blant annet en feltsamling på Andøya. Da får elevene anvende fysikk i mer praktiske former med for eksempel bygging av modellraketter der man analyserer resultatene fra egen beregning, simulering og selve oppskytningen. Jeg syntes det er motiverende når elever sier «nå forstår jeg virkelig nytten av og hvordan man kan bruke fysikken man lærer i klasserommet på en praktisk måte».

De siste året har jeg jobbet med et forprosjekt hvor vi ser på hvilke muligheter etableringen av oppskytningsbasen for små satellitter kan gi for universitets- og høyskolesektoren og studenter. Dette har resultert i et hovedprosjekt med oppstart høsten 2021. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg valgte selv å gå to år på yrkesfaglig videregående skole innen elektronikk som i dag tilsvarer data og elektronikk. Deretter tok jeg Vg3 allmennfaglig påbygging som ga meg mulighet til å til sivilingeniør i romteknologi ved Norges Arktiske universitet, campus Narvik.

Ved Andøy videregående skole fins det en egen landslinje for Vg3 romteknologi. Dette er et spennende år hvor man lærer mye innen romteknologi og hvor deler av undervisningen også gjennomføres ved Andøya Space. Her finnes det også ulike muligheter om man ønsker å studere videre.

For å jobbe som romteknolog kreves det realfaglig bakgrunn. Det finnes mange ulike studieretninger på høyere nivå, og man kan studere fysikk, romfysikk, astronomi, og mange forskjellige teknologiske ingeniør og sivilingeniør studier ved universiteter i Norge. I tillegg er det mulig å ta deler av studiet ved et utenlandsk universitet.

De som jobber i rombransjen har ikke nødvendigvis utdanning som romteknolog, men man anvender den spesielle kompetansen man har innen fagområdet romteknologi. Ofte skaffer man seg en god grunnkompetanse fra et universitet eller høgskole hvor man blir mer spesialisert og anvender kompetansen når man kommer ut i arbeidslivet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer nok ikke for dem som ikke takler å jobbe med mange oppgaver på samme tid og hvor noe forgår over lang tid. Det passer heller ikke for de som ikke kan jobbe sammen med andre mot et felles mål. I akkurat min jobb er det en del stillesittende arbeid på kontoret og jobben krever en del møte og reiseaktivitet.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det beste med yrket mitt er at jeg får muligheten til å jobbe sammen med kollegaer med å utvikle nye undervisningsaktiviteter der vi ikke bare fokuserer på romteknologi, men hvordan dette skal tilpasses til aktiv læring. Det er ekstra motiverende når studenter etter en uke med praktiske romrelaterte aktiviteter sitter igjen med økt forståelse for nytten av romvirksomheten og et ønske om å lære mer.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan til tider bli en del møtevirksomhet. Det å være møtereferent og skrive referater er ikke det mest givende jeg gjør, ellers er jeg veldig fornøyd med yrket mitt.

Image
Romteknolog Jøran Grande har undervisninger for elevene sine.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dersom du er interessert i verdensrommet og spesielt opptatt av undervisning og formidling, så er dette noe jeg kan anbefale. Er man utadvendt, jobber fint alene, men også flink å jobbe sammen med andre i team, er dette gode egenskaper. Store romprosjekter jobber man ofte med over lang tid. Derfor må man også være tålmodig. Siden vi jobber med romrelatert undervisning, må man ha gode pedagogiske egenskaper og være åpen for å ta i bruk ulike metoder for å skape et aktivt læringsmiljø.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Mange er nok ikke kjent med at vi i Norge har en stor rombransje. Under interesseorganisasjonen Norsk industriforum for romvirksomhet (nifro) finner man de fleste rombedrifter i Norge. I tillegg finnes det mange muligheter i rombransjen utenfor Norge, med The National Aeronautics and Space Administration (NASA) og den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) som kanskje de mest kjente.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnsnivået varierer avhengig av bakgrunn, om man for eksempel har en 3-årig bachelor, 5-årig master eller doktorgradsutdanning. Ulike stillinger kan ha ulike krav til kompetanse og kan dermed gi forskjellig utslag i lønn. Som nyutdannet i det private forvente en lønn mellom 500 000 og 600 000.

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De kommende årene er det gode sjanser å få jobb i rombransjen. I Norge, Europa og i verden for øvrig er bransjen i stor vekst og krever mange nye ansatte med forskjellig fagbakgrunn. I den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) finnes det veldig mange jobbmuligheter. Her kan man også som nyutdannet søke på trainee-stillinger, som normalt varer ett år. De er ofte med på å gjøre en enda mer attraktiv i rombransjen. Norsk Romsenter oppdaterer jevnlig sine nettsider med informasjon om romrelaterte jobber i Norge og ESA.

Tilhørende utdanninger

Romteknologi

Du får kompetanse om utforsking av verdensrommet og utvikling av ny teknologi innen romvirksomhet.

Finn studier