Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri
Yrkesbeskrivelse

Prosess­tekniker

favoritt ikon

Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

En prosesstekniker arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger angående den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Prosesstekniker går også under titlene fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Daglig drift av prosessanlegg innebærer:

  • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
  • å følge instrukser og prosedyrer for drift
  • overvåke og feilsøke på anlegget

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

I arbeidet benyttes det mye stort mekanisk utstyr, samt en rekke ulike kjemikalier, og prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære.

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver.

Prosessteknikeren arbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører.

Hvor jobber prosessteknikere?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi.

Personlige egenskaper

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsatte planer og prosedyrer. Som prosesstekniker må du være ansvarsbevisst og kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Hvis du har fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev.

Hva jobber prosessteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for prosessteknikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Heltid
Alle sektorer
396 personer
373 personer
Ca 322 kr
Ca
Ca 322 kr
52 120 kr
52 190 kr
625 440 kr
626 280 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 322 kr
54 360 kr
54 610 kr
652 320 kr
655 320 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 326 kr
52 530 kr
52 750 kr
630 360 kr
633 000 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 326 kr
56 850 kr
57 260 kr
682 200 kr
687 120 kr
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Privat
411 personer
386 personer
Ca 319 kr
Ca
Ca 320 kr
51 650 kr
51 820 kr
619 800 kr
621 840 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca 320 kr
53 740 kr
54 120 kr
644 880 kr
649 440 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 324 kr
52 280 kr
52 480 kr
627 360 kr
629 760 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 324 kr
56 590 kr
56 980 kr
679 080 kr
683 760 kr
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Heltid
Privat
395 personer
372 personer
Ca 322 kr
Ca
Ca 322 kr
52 170 kr
52 220 kr
626 040 kr
626 640 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 322 kr
54 410 kr
54 660 kr
652 920 kr
655 920 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 326 kr
52 570 kr
52 790 kr
630 840 kr
633 480 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 326 kr
56 900 kr
57 300 kr
682 800 kr
687 600 kr
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Alle sektorer
412 personer
387 personer
Ca 318 kr
Ca
Ca 320 kr
51 580 kr
51 820 kr
618 960 kr
621 840 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 320 kr
53 670 kr
54 090 kr
644 040 kr
649 080 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 324 kr
52 240 kr
52 450 kr
626 880 kr
629 400 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 324 kr
56 550 kr
56 940 kr
678 600 kr
683 280 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Deltid
Alle sektorer
141 personer
122 personer
Ca 434 kr
Ca
Ca 443 kr
70 360 kr
71 790 kr
844 320 kr
861 480 kr
Ca 434 kr
Ca
Ca 443 kr
75 400 kr
77 830 kr
904 800 kr
933 960 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 441 kr
70 080 kr
71 450 kr
840 960 kr
857 400 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 441 kr
79 360 kr
81 490 kr
952 320 kr
977 880 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Heltid
Alle sektorer
1 639 personer
155 personer
1 484 personer
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 368 kr
59 370 kr
57 650 kr
59 640 kr
712 440 kr
691 800 kr
715 680 kr
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 368 kr
63 210 kr
58 600 kr
64 010 kr
758 520 kr
703 200 kr
768 120 kr
Ca 419 kr
Ca 414 kr
Ca 420 kr
67 940 kr
66 990 kr
68 040 kr
815 280 kr
803 880 kr
816 480 kr
Ca 419 kr
Ca 414 kr
Ca 420 kr
75 690 kr
71 150 kr
76 170 kr
908 280 kr
853 800 kr
914 040 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Privat
1 778 personer
174 personer
1 604 personer
Ca 369 kr
Ca 356 kr
Ca 370 kr
59 700 kr
57 640 kr
59 930 kr
716 400 kr
691 680 kr
719 160 kr
Ca 369 kr
Ca 356 kr
Ca 370 kr
63 640 kr
58 510 kr
64 370 kr
763 680 kr
702 120 kr
772 440 kr
Ca 420 kr
Ca 410 kr
Ca 421 kr
68 090 kr
66 480 kr
68 270 kr
817 080 kr
797 760 kr
819 240 kr
Ca 420 kr
Ca 410 kr
Ca 421 kr
75 940 kr
70 600 kr
76 520 kr
911 280 kr
847 200 kr
918 240 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Deltid
Privat
140 personer
121 personer
Ca 434 kr
Ca
Ca 443 kr
70 360 kr
71 790 kr
844 320 kr
861 480 kr
Ca 434 kr
Ca
Ca 443 kr
75 400 kr
77 830 kr
904 800 kr
933 960 kr
Ca 434 kr
Ca
Ca 442 kr
70 280 kr
71 680 kr
843 360 kr
860 160 kr
Ca 434 kr
Ca
Ca 442 kr
79 600 kr
81 780 kr
955 200 kr
981 360 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Heltid
Privat
1 638 personer
155 personer
1 483 personer
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 368 kr
59 370 kr
57 650 kr
59 670 kr
712 440 kr
691 800 kr
716 040 kr
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 368 kr
63 210 kr
58 600 kr
64 040 kr
758 520 kr
703 200 kr
768 480 kr
Ca 420 kr
Ca 414 kr
Ca 420 kr
67 960 kr
66 990 kr
68 060 kr
815 520 kr
803 880 kr
816 720 kr
Ca 420 kr
Ca 414 kr
Ca 420 kr
75 720 kr
71 150 kr
76 190 kr
908 640 kr
853 800 kr
914 280 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Alle sektorer
1 780 personer
174 personer
1 606 personer
Ca 368 kr
Ca 356 kr
Ca 370 kr
59 690 kr
57 640 kr
59 920 kr
716 280 kr
691 680 kr
719 040 kr
Ca 368 kr
Ca 356 kr
Ca 370 kr
63 620 kr
58 510 kr
64 350 kr
763 440 kr
702 120 kr
772 200 kr
Ca 420 kr
Ca 410 kr
Ca 421 kr
68 070 kr
66 480 kr
68 230 kr
816 840 kr
797 760 kr
818 760 kr
Ca 420 kr
Ca 410 kr
Ca 421 kr
75 910 kr
70 600 kr
76 470 kr
910 920 kr
847 200 kr
917 640 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Alle sektorer
446 personer
422 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
33 500 kr
33 500 kr
402 000 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
34 220 kr
34 270 kr
410 640 kr
411 240 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 700 kr
415 320 kr
416 400 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 140 kr
37 280 kr
445 680 kr
447 360 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Alle sektorer
1 889 personer
1 841 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 990 kr
36 950 kr
443 880 kr
443 400 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
39 220 kr
39 230 kr
470 640 kr
470 760 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 860 kr
37 830 kr
454 320 kr
453 960 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
41 340 kr
41 350 kr
496 080 kr
496 200 kr
Operatør innen produksjon av betong
Privat
2 335 personer
2 263 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 490 kr
36 470 kr
437 880 kr
437 640 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
38 450 kr
38 470 kr
461 400 kr
461 640 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 370 kr
37 360 kr
448 440 kr
448 320 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
40 710 kr
40 740 kr
488 520 kr
488 880 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Privat
446 personer
422 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
33 500 kr
33 500 kr
402 000 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
34 220 kr
34 270 kr
410 640 kr
411 240 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 700 kr
415 320 kr
416 400 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 140 kr
37 280 kr
445 680 kr
447 360 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Privat
1 889 personer
1 841 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 990 kr
36 950 kr
443 880 kr
443 400 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
39 220 kr
39 230 kr
470 640 kr
470 760 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 860 kr
37 830 kr
454 320 kr
453 960 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
41 340 kr
41 350 kr
496 080 kr
496 200 kr
Operatør innen produksjon av betong
Alle sektorer
2 335 personer
2 263 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 490 kr
36 470 kr
437 880 kr
437 640 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
38 450 kr
38 470 kr
461 400 kr
461 640 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 370 kr
37 360 kr
448 440 kr
448 320 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
40 710 kr
40 740 kr
488 520 kr
488 880 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Alle sektorer
1 349 personer
240 personer
1 109 personer
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
33 760 kr
34 120 kr
33 670 kr
405 120 kr
409 440 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 070 kr
34 150 kr
34 090 kr
408 840 kr
409 800 kr
409 080 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
33 880 kr
33 930 kr
33 870 kr
406 560 kr
407 160 kr
406 440 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
35 510 kr
34 580 kr
35 690 kr
426 120 kr
414 960 kr
428 280 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Alle sektorer
6 732 personer
724 personer
6 008 personer
Ca 232 kr
Ca 219 kr
Ca 234 kr
37 590 kr
35 440 kr
37 830 kr
451 080 kr
425 280 kr
453 960 kr
Ca 232 kr
Ca 219 kr
Ca 234 kr
38 710 kr
35 890 kr
39 080 kr
464 520 kr
430 680 kr
468 960 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 237 kr
38 230 kr
36 690 kr
38 410 kr
458 760 kr
440 280 kr
460 920 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 237 kr
40 580 kr
37 950 kr
40 900 kr
486 960 kr
455 400 kr
490 800 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Privat
8 078 personer
964 personer
7 114 personer
Ca 228 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
36 860 kr
35 120 kr
37 130 kr
442 320 kr
421 440 kr
445 560 kr
Ca 228 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
37 870 kr
35 490 kr
38 260 kr
454 440 kr
425 880 kr
459 120 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 234 kr
37 680 kr
36 200 kr
37 870 kr
452 160 kr
434 400 kr
454 440 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 234 kr
39 940 kr
37 350 kr
40 280 kr
479 280 kr
448 200 kr
483 360 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Privat
1 348 personer
240 personer
1 108 personer
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
33 760 kr
34 120 kr
33 670 kr
405 120 kr
409 440 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 070 kr
34 150 kr
34 090 kr
408 840 kr
409 800 kr
409 080 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
33 880 kr
33 930 kr
33 860 kr
406 560 kr
407 160 kr
406 320 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
35 510 kr
34 580 kr
35 680 kr
426 120 kr
414 960 kr
428 160 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Privat
6 730 personer
724 personer
6 006 personer
Ca 232 kr
Ca 219 kr
Ca 234 kr
37 590 kr
35 440 kr
37 830 kr
451 080 kr
425 280 kr
453 960 kr
Ca 232 kr
Ca 219 kr
Ca 234 kr
38 710 kr
35 890 kr
39 080 kr
464 520 kr
430 680 kr
468 960 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 237 kr
38 230 kr
36 690 kr
38 420 kr
458 760 kr
440 280 kr
461 040 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 237 kr
40 580 kr
37 950 kr
40 910 kr
486 960 kr
455 400 kr
490 920 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Alle sektorer
8 081 personer
964 personer
7 117 personer
Ca 228 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
36 860 kr
35 120 kr
37 130 kr
442 320 kr
421 440 kr
445 560 kr
Ca 228 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
37 870 kr
35 490 kr
38 260 kr
454 440 kr
425 880 kr
459 120 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 234 kr
37 680 kr
36 200 kr
37 870 kr
452 160 kr
434 400 kr
454 440 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 234 kr
39 940 kr
37 350 kr
40 280 kr
479 280 kr
448 200 kr
483 360 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Alle sektorer
1 105 personer
396 personer
709 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
35 980 kr
35 950 kr
36 020 kr
431 760 kr
431 400 kr
432 240 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
36 380 kr
36 380 kr
36 420 kr
436 560 kr
436 560 kr
437 040 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
36 630 kr
36 200 kr
36 890 kr
439 560 kr
434 400 kr
442 680 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
38 000 kr
37 190 kr
38 490 kr
456 000 kr
446 280 kr
461 880 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Alle sektorer
8 511 personer
1 209 personer
7 302 personer
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 340 kr
42 300 kr
44 680 kr
532 080 kr
507 600 kr
536 160 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
45 730 kr
43 030 kr
46 210 kr
548 760 kr
516 360 kr
554 520 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
44 370 kr
42 140 kr
44 740 kr
532 440 kr
505 680 kr
536 880 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
47 370 kr
44 060 kr
47 920 kr
568 440 kr
528 720 kr
575 040 kr
Operatør i kjemisk industri
Privat
9 585 personer
1 598 personer
7 987 personer
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 640 kr
40 460 kr
44 140 kr
523 680 kr
485 520 kr
529 680 kr
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
44 920 kr
41 150 kr
45 580 kr
539 040 kr
493 800 kr
546 960 kr
Ca 270 kr
Ca 254 kr
Ca 273 kr
43 760 kr
41 080 kr
44 280 kr
525 120 kr
492 960 kr
531 360 kr
Ca 270 kr
Ca 254 kr
Ca 273 kr
46 630 kr
42 830 kr
47 370 kr
559 560 kr
513 960 kr
568 440 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Privat
1 102 personer
395 personer
707 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
36 010 kr
35 950 kr
36 030 kr
432 120 kr
431 400 kr
432 360 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
36 410 kr
36 380 kr
36 430 kr
436 920 kr
436 560 kr
437 160 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
36 650 kr
36 200 kr
36 910 kr
439 800 kr
434 400 kr
442 920 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
38 020 kr
37 180 kr
38 510 kr
456 240 kr
446 160 kr
462 120 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Privat
8 483 personer
1 203 personer
7 280 personer
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 380 kr
42 340 kr
44 690 kr
532 560 kr
508 080 kr
536 280 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
45 770 kr
43 070 kr
46 220 kr
549 240 kr
516 840 kr
554 640 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 420 kr
42 240 kr
44 780 kr
533 040 kr
506 880 kr
537 360 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
47 430 kr
44 170 kr
47 970 kr
569 160 kr
530 040 kr
575 640 kr
Operatør i kjemisk industri
Alle sektorer
9 616 personer
1 605 personer
8 011 personer
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 620 kr
40 450 kr
44 130 kr
523 440 kr
485 400 kr
529 560 kr
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
44 900 kr
41 120 kr
45 570 kr
538 800 kr
493 440 kr
546 840 kr
Ca 270 kr
Ca 253 kr
Ca 273 kr
43 720 kr
41 000 kr
44 250 kr
524 640 kr
492 000 kr
531 000 kr
Ca 270 kr
Ca 253 kr
Ca 273 kr
46 590 kr
42 740 kr
47 330 kr
559 080 kr
512 880 kr
567 960 kr
Hjelpearbeider i industri
Deltid
Alle sektorer
3 474 personer
858 personer
2 616 personer
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 430 kr
31 720 kr
32 480 kr
389 160 kr
380 640 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 500 kr
31 720 kr
32 630 kr
390 000 kr
380 640 kr
391 560 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
32 980 kr
31 990 kr
33 280 kr
395 760 kr
383 880 kr
399 360 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
34 220 kr
32 660 kr
34 700 kr
410 640 kr
391 920 kr
416 400 kr
Hjelpearbeider i industri
Heltid
Alle sektorer
4 226 personer
501 personer
3 725 personer
Ca 221 kr
Ca 207 kr
Ca 224 kr
35 880 kr
33 520 kr
36 230 kr
430 560 kr
402 240 kr
434 760 kr
Ca 221 kr
Ca 207 kr
Ca 224 kr
36 900 kr
33 950 kr
37 380 kr
442 800 kr
407 400 kr
448 560 kr
Ca 228 kr
Ca 212 kr
Ca 230 kr
36 980 kr
34 390 kr
37 330 kr
443 760 kr
412 680 kr
447 960 kr
Ca 228 kr
Ca 212 kr
Ca 230 kr
39 380 kr
35 630 kr
39 880 kr
472 560 kr
427 560 kr
478 560 kr
Hjelpearbeider i industri
Privat
7 688 personer
1 359 personer
6 329 personer
Ca 213 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
34 500 kr
32 700 kr
34 910 kr
414 000 kr
392 400 kr
418 920 kr
Ca 213 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
35 100 kr
32 800 kr
35 670 kr
421 200 kr
393 600 kr
428 040 kr
Ca 220 kr
Ca 205 kr
Ca 223 kr
35 710 kr
33 230 kr
36 160 kr
428 520 kr
398 760 kr
433 920 kr
Ca 220 kr
Ca 205 kr
Ca 223 kr
37 740 kr
34 190 kr
38 380 kr
452 880 kr
410 280 kr
460 560 kr
Hjelpearbeider i industri
Deltid
Privat
3 470 personer
858 personer
2 612 personer
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 440 kr
31 720 kr
32 480 kr
389 280 kr
380 640 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 510 kr
31 720 kr
32 640 kr
390 120 kr
380 640 kr
391 680 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
32 980 kr
31 990 kr
33 290 kr
395 760 kr
383 880 kr
399 480 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
34 230 kr
32 660 kr
34 710 kr
410 760 kr
391 920 kr
416 520 kr
Hjelpearbeider i industri
Heltid
Privat
4 218 personer
501 personer
3 717 personer
Ca 221 kr
Ca 207 kr
Ca 224 kr
35 860 kr
33 520 kr
36 230 kr
430 320 kr
402 240 kr
434 760 kr
Ca 221 kr
Ca 207 kr
Ca 224 kr
36 880 kr
33 950 kr
37 380 kr
442 560 kr
407 400 kr
448 560 kr
Ca 228 kr
Ca 212 kr
Ca 230 kr
36 980 kr
34 390 kr
37 330 kr
443 760 kr
412 680 kr
447 960 kr
Ca 228 kr
Ca 212 kr
Ca 230 kr
39 380 kr
35 630 kr
39 880 kr
472 560 kr
427 560 kr
478 560 kr
Hjelpearbeider i industri
Alle sektorer
7 700 personer
1 359 personer
6 341 personer
Ca 213 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
34 500 kr
32 700 kr
34 910 kr
414 000 kr
392 400 kr
418 920 kr
Ca 213 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
35 100 kr
32 800 kr
35 670 kr
421 200 kr
393 600 kr
428 040 kr
Ca 220 kr
Ca 205 kr
Ca 223 kr
35 710 kr
33 230 kr
36 160 kr
428 520 kr
398 760 kr
433 920 kr
Ca 220 kr
Ca 205 kr
Ca 223 kr
37 740 kr
34 190 kr
38 390 kr
452 880 kr
410 280 kr
460 680 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker