Prosessteknikere som står og diskuterer
Yrkesbeskrivelse

Prosess­tekniker

favoritt ikon

Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

En prosesstekniker arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger angående den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Prosesstekniker går også under titlene fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Daglig drift av prosessanlegg innebærer:

  • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
  • å følge instrukser og prosedyrer for drift
  • overvåke og feilsøke på anlegget

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

I arbeidet benyttes det mye stort mekanisk utstyr, samt en rekke ulike kjemikalier, og prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære.

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver.

Prosessteknikeren arbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører.

Hvor jobber prosessteknikerere?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi.

Personlige egenskaper

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsatte planer og prosedyrer. Som prosesstekniker må du være ansvarsbevisst og kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Hvis du har fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev.

Hva jobber prosessteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for prosessteknikerere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri
Heltid
Alle sektorer
399 personer
21 personer
378 personer
Ca 310 kr
Ca
Ca 310 kr
50 210 kr
50 300 kr
602 520 kr
603 600 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca 310 kr
52 450 kr
52 730 kr
629 400 kr
632 760 kr
Ca 312 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
50 590 kr
47 710 kr
50 750 kr
607 080 kr
572 520 kr
609 000 kr
Ca 312 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
54 580 kr
47 710 kr
54 910 kr
654 960 kr
572 520 kr
658 920 kr
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri
Heltid
Privat
399 personer
21 personer
378 personer
Ca 310 kr
Ca
Ca 310 kr
50 210 kr
50 300 kr
602 520 kr
603 600 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca 310 kr
52 450 kr
52 730 kr
629 400 kr
632 760 kr
Ca 312 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
50 590 kr
47 710 kr
50 750 kr
607 080 kr
572 520 kr
609 000 kr
Ca 312 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
54 580 kr
47 710 kr
54 910 kr
654 960 kr
572 520 kr
658 920 kr
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Deltid
Alle sektorer
103 personer
Ca 439 kr
Ca
Ca
71 070 kr
852 840 kr
Ca 439 kr
Ca
Ca
75 220 kr
902 640 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 180 kr
806 160 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
73 730 kr
884 760 kr
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Heltid
Alle sektorer
1 599 personer
136 personer
1 463 personer
Ca 349 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
56 530 kr
51 040 kr
56 950 kr
678 360 kr
612 480 kr
683 400 kr
Ca 349 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
59 840 kr
51 660 kr
60 470 kr
718 080 kr
619 920 kr
725 640 kr
Ca 390 kr
Ca 340 kr
Ca 395 kr
63 170 kr
55 090 kr
63 920 kr
758 040 kr
661 080 kr
767 040 kr
Ca 390 kr
Ca 340 kr
Ca 395 kr
69 190 kr
57 660 kr
70 260 kr
830 280 kr
691 920 kr
843 120 kr
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Deltid
Privat
102 personer
Ca 439 kr
Ca
Ca
71 070 kr
852 840 kr
Ca 439 kr
Ca
Ca
75 220 kr
902 640 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca
67 430 kr
809 160 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca
74 020 kr
888 240 kr
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Heltid
Privat
1 598 personer
136 personer
1 462 personer
Ca 349 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
56 530 kr
51 040 kr
56 960 kr
678 360 kr
612 480 kr
683 520 kr
Ca 349 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
59 840 kr
51 660 kr
60 480 kr
718 080 kr
619 920 kr
725 760 kr
Ca 390 kr
Ca 340 kr
Ca 395 kr
63 190 kr
55 090 kr
63 940 kr
758 280 kr
661 080 kr
767 280 kr
Ca 390 kr
Ca 340 kr
Ca 395 kr
69 210 kr
57 660 kr
70 280 kr
830 520 kr
691 920 kr
843 360 kr
Operatører innen produksjon av betong
Deltid
Alle sektorer
378 personer
17 personer
361 personer
Ca 204 kr
Ca
Ca 204 kr
33 030 kr
33 030 kr
396 360 kr
396 360 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 204 kr
33 700 kr
33 720 kr
404 400 kr
404 640 kr
Ca 206 kr
Ca 194 kr
Ca 207 kr
33 410 kr
31 500 kr
33 500 kr
400 920 kr
378 000 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 194 kr
Ca 207 kr
35 460 kr
31 500 kr
35 620 kr
425 520 kr
378 000 kr
427 440 kr
Operatører innen produksjon av betong
Heltid
Alle sektorer
1 828 personer
32 personer
1 796 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 840 kr
35 840 kr
430 080 kr
430 080 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
37 680 kr
37 740 kr
452 160 kr
452 880 kr
Ca 226 kr
Ca 233 kr
Ca 226 kr
36 690 kr
37 810 kr
36 670 kr
440 280 kr
453 720 kr
440 040 kr
Ca 226 kr
Ca 233 kr
Ca 226 kr
40 150 kr
37 810 kr
40 170 kr
481 800 kr
453 720 kr
482 040 kr
Operatører innen produksjon av betong
Deltid
Privat
378 personer
17 personer
361 personer
Ca 204 kr
Ca
Ca 204 kr
33 030 kr
33 030 kr
396 360 kr
396 360 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 204 kr
33 700 kr
33 720 kr
404 400 kr
404 640 kr
Ca 206 kr
Ca 194 kr
Ca 207 kr
33 410 kr
31 500 kr
33 500 kr
400 920 kr
378 000 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 194 kr
Ca 207 kr
35 460 kr
31 500 kr
35 620 kr
425 520 kr
378 000 kr
427 440 kr
Operatører innen produksjon av betong
Heltid
Privat
1 828 personer
32 personer
1 796 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 840 kr
35 840 kr
430 080 kr
430 080 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
37 680 kr
37 740 kr
452 160 kr
452 880 kr
Ca 226 kr
Ca 233 kr
Ca 226 kr
36 690 kr
37 810 kr
36 670 kr
440 280 kr
453 720 kr
440 040 kr
Ca 226 kr
Ca 233 kr
Ca 226 kr
40 150 kr
37 810 kr
40 170 kr
481 800 kr
453 720 kr
482 040 kr
Operatører innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Alle sektorer
1 354 personer
238 personer
1 116 personer
Ca 203 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
32 910 kr
32 400 kr
32 990 kr
394 920 kr
388 800 kr
395 880 kr
Ca 203 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
33 110 kr
32 400 kr
33 230 kr
397 320 kr
388 800 kr
398 760 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
32 770 kr
33 200 kr
397 560 kr
393 240 kr
398 400 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
35 010 kr
33 220 kr
35 360 kr
420 120 kr
398 640 kr
424 320 kr
Operatører innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Alle sektorer
6 239 personer
691 personer
5 548 personer
Ca 224 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
34 180 kr
36 500 kr
435 000 kr
410 160 kr
438 000 kr
Ca 224 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
37 250 kr
34 650 kr
37 590 kr
447 000 kr
415 800 kr
451 080 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
36 800 kr
34 840 kr
37 040 kr
441 600 kr
418 080 kr
444 480 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
38 990 kr
36 060 kr
39 350 kr
467 880 kr
432 720 kr
472 200 kr
Operatører innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Privat
1 353 personer
238 personer
1 115 personer
Ca 203 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
32 910 kr
32 400 kr
32 980 kr
394 920 kr
388 800 kr
395 760 kr
Ca 203 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
33 110 kr
32 400 kr
33 220 kr
397 320 kr
388 800 kr
398 640 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
32 770 kr
33 200 kr
397 560 kr
393 240 kr
398 400 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
35 020 kr
33 220 kr
35 360 kr
420 240 kr
398 640 kr
424 320 kr
Operatører innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Privat
6 236 personer
691 personer
5 545 personer
Ca 224 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
34 180 kr
36 510 kr
435 000 kr
410 160 kr
438 120 kr
Ca 224 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
37 250 kr
34 650 kr
37 600 kr
447 000 kr
415 800 kr
451 200 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
36 800 kr
34 840 kr
37 050 kr
441 600 kr
418 080 kr
444 600 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
38 990 kr
36 060 kr
39 360 kr
467 880 kr
432 720 kr
472 320 kr
Operatører innen kjemisk industri
Deltid
Alle sektorer
926 personer
298 personer
628 personer
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 550 kr
34 420 kr
34 640 kr
414 600 kr
413 040 kr
415 680 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 710 kr
34 420 kr
34 870 kr
416 520 kr
413 040 kr
418 440 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 700 kr
35 160 kr
35 950 kr
428 400 kr
421 920 kr
431 400 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
36 910 kr
35 890 kr
37 390 kr
442 920 kr
430 680 kr
448 680 kr
Operatører innen kjemisk industri
Heltid
Alle sektorer
8 341 personer
1 259 personer
7 082 personer
Ca 262 kr
Ca 241 kr
Ca 266 kr
42 500 kr
39 060 kr
43 040 kr
510 000 kr
468 720 kr
516 480 kr
Ca 262 kr
Ca 241 kr
Ca 266 kr
43 670 kr
39 570 kr
44 390 kr
524 040 kr
474 840 kr
532 680 kr
Ca 262 kr
Ca 243 kr
Ca 265 kr
42 400 kr
39 430 kr
42 940 kr
508 800 kr
473 160 kr
515 280 kr
Ca 262 kr
Ca 243 kr
Ca 265 kr
45 060 kr
41 060 kr
45 780 kr
540 720 kr
492 720 kr
549 360 kr
Operatører innen kjemisk industri
Deltid
Privat
923 personer
298 personer
625 personer
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 550 kr
34 420 kr
34 640 kr
414 600 kr
413 040 kr
415 680 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 710 kr
34 420 kr
34 870 kr
416 520 kr
413 040 kr
418 440 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 710 kr
35 160 kr
35 970 kr
428 520 kr
421 920 kr
431 640 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
36 930 kr
35 890 kr
37 410 kr
443 160 kr
430 680 kr
448 920 kr
Operatører innen kjemisk industri
Heltid
Privat
8 311 personer
1 252 personer
7 059 personer
Ca 262 kr
Ca 242 kr
Ca 266 kr
42 520 kr
39 170 kr
43 050 kr
510 240 kr
470 040 kr
516 600 kr
Ca 262 kr
Ca 242 kr
Ca 266 kr
43 700 kr
39 690 kr
44 410 kr
524 400 kr
476 280 kr
532 920 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
Ca 265 kr
42 450 kr
39 530 kr
42 970 kr
509 400 kr
474 360 kr
515 640 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
Ca 265 kr
45 110 kr
41 170 kr
45 810 kr
541 320 kr
494 040 kr
549 720 kr
Andre hjelpearbeidere i industri
Deltid
Alle sektorer
3 332 personer
815 personer
2 517 personer
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 330 kr
30 900 kr
31 570 kr
375 960 kr
370 800 kr
378 840 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 390 kr
30 900 kr
31 730 kr
376 680 kr
370 800 kr
380 760 kr
Ca 198 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 050 kr
31 110 kr
32 330 kr
384 600 kr
373 320 kr
387 960 kr
Ca 198 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
33 260 kr
31 670 kr
33 740 kr
399 120 kr
380 040 kr
404 880 kr
Andre hjelpearbeidere i industri
Heltid
Alle sektorer
3 834 personer
516 personer
3 318 personer
Ca 215 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
34 840 kr
32 860 kr
35 110 kr
418 080 kr
394 320 kr
421 320 kr
Ca 215 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
33 040 kr
35 980 kr
426 840 kr
396 480 kr
431 760 kr
Ca 220 kr
Ca 207 kr
Ca 222 kr
35 600 kr
33 580 kr
35 920 kr
427 200 kr
402 960 kr
431 040 kr
Ca 220 kr
Ca 207 kr
Ca 222 kr
37 770 kr
34 670 kr
38 260 kr
453 240 kr
416 040 kr
459 120 kr
Andre hjelpearbeidere i industri
Deltid
Privat
3 332 personer
815 personer
2 517 personer
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 330 kr
30 900 kr
31 570 kr
375 960 kr
370 800 kr
378 840 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 390 kr
30 900 kr
31 730 kr
376 680 kr
370 800 kr
380 760 kr
Ca 198 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 050 kr
31 110 kr
32 330 kr
384 600 kr
373 320 kr
387 960 kr
Ca 198 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
33 260 kr
31 670 kr
33 740 kr
399 120 kr
380 040 kr
404 880 kr
Andre hjelpearbeidere i industri
Heltid
Privat
3 826 personer
516 personer
3 310 personer
Ca 215 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
34 840 kr
32 860 kr
35 110 kr
418 080 kr
394 320 kr
421 320 kr
Ca 215 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
33 040 kr
35 980 kr
426 840 kr
396 480 kr
431 760 kr
Ca 220 kr
Ca 207 kr
Ca 222 kr
35 610 kr
33 580 kr
35 920 kr
427 320 kr
402 960 kr
431 040 kr
Ca 220 kr
Ca 207 kr
Ca 222 kr
37 780 kr
34 670 kr
38 260 kr
453 360 kr
416 040 kr
459 120 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker