Yrkesbeskrivelse

Prosess­tekniker

favoritt ikon

Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

En prosesstekniker arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger i forhold til den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Prosesstekniker går også under titlene fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Daglig drift av prosessanlegg innebærer:

  • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
  • å følge instrukser og prosedyrer for drift
  • overvåke og feilsøke på anlegget

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

I arbeidet benyttes det mye stort mekanisk utstyr, samt en rekke ulike kjemikalier, og prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære.

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver.

Prosessteknikeren arbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører.

Personlige egenskaper

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsatte planer og prosedyrer. Som prosesstekniker må du kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Hvor jobber prosessteknikerere?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Etter- og videreutdanning
Hvis du har fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev.

Hva er de vanligste utdanningene for prosessteknikerere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber prosessteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønnen for prosessteknikere varierer etter arbeidsplass, arbeidsansvar, ansiennitet og utdanning.

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Operatører og sjåfører

Heltidsansatte

Gummi-, plast- og mineralsk industri

Privat sektor

4 211 personer

Ca 210 kr

34 800 kr

415 200 kr

Operatører og sjåfører

Heltidsansatte

Produksjon av kjemiske råvarer mv.

Privat sektor

2 234 personer

Ca 260 kr

41 600 kr

486 000 kr

Operatører og sjåfører

Heltidsansatte

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, unntatt 20.1

Privat sektor

1 684 personer

Ca 250 kr

40 000 kr

457 200 kr

Håndverkere o.l.

Heltidsansatte

Produksjon av kjemiske råvarer mv.

Privat sektor

551 personer

Ca 250 kr

40 400 kr

458 400 kr

Håndverkere o.l.

Heltidsansatte

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, unntatt 20.1

Privat sektor

292 personer

Ca 250 kr

40 100 kr

460 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Lignende yrker