Prosesstekniker

– Prosessteknikere har muligheter å jobbe med olje og gass, men ikke bare det. De trengs i mange forskjellige bransjer, forteller Sander.
En mann i arbeidsklær og hvit hjelm. Han jobber på en oljeplattform.
Sander Øksnes, 22 år
Prosesstekniker
Aker BP, offshore (Valhall-feltet i Nordsjøen)
«Jeg lærer noe nytt nesten hver dag.»
― Sander Øksnes
Intervju:
Sylwia Sørensen
Publisert: 03.08.2023
«Jeg lærer noe nytt nesten hver dag.»
― Sander Øksnes
«Når jeg er på jobb, er jeg på plattformen i 14 dager, og her er vi er en sosial gjeng som gjerne finner på ting på fritiden.»
― Sander Øksnes

Hvorfor valgte du å bli prosesstekniker? 

– Jeg startet først på studiespesialisering på VGS. Mamma tok utdanning som prosessingeniør. Det synes jeg var veldig interessant, og jeg kunne tenke meg å gjøre det samme. Men på skolen fant jeg fort ut at jeg ikke likte så godt norsk,
engelsk og sånne fag. For meg var de fagene tørre og kjedelige, og jeg ville gjøre noe med hendene. Derfor valgte jeg etter hvert å gå den praktiske veien, og søkte meg over på Teknologi- og industrifag (TIP VG1).

Jeg var litt fram og tilbake om jeg skulle fortsette den mekaniske veien, som jeg jo syntes var veldig gøy, eller om jeg skulle velge kjemiprosess – jeg valgte det siste. Det var noen grunner til det. Jeg er oppvokst nær Eqiunor Mongstad, begge foreldrene mine jobber der som prosessteknikere på oljeraffineriet. Da de snakket om jobben rundt middagsbordet, synes jeg at det var veldig interessant. Dette var noe jeg kunne tenke meg å jobbe som.

Jeg tenkte også på det at når du er prosesstekniker, så har du en sikker arbeidsplass. Utdanningen vår dekker så mangt, du kan blant annet jobbe offshore, på land på smelteverk, vann og avløp eller i meieriindustrien. Så det var grunnen til at jeg valgte å bli prosesstekniker. Og jeg var veldig heldig og fikk lærlingplass i Aker BP. Jeg var også så heldig at jeg fikk fast jobb i Aker BP i august 2022. For min del er jeg glad for at jeg byttet fra Studiespesialiserende til Kjemi- og Prosessfag.

Image
En mann i arbeidsklær, hvit hjelm og blå hørselvern. Han jobber på en oljeplattform.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er 14 dager på jobb, og etter det fire uker hjemme. Når jeg er på jobb, så går jeg annenhver tur dag eller natt. Når jeg jobber natt, så har jeg bare nattskift, og har arbeidstid fra kl. 18.30 på kvelden til kl. 6.30 på morgenen. Jeg går og legger meg etter kl. 6.30 på morgenen, og står opp kl. 14–15 på ettermiddagen. Så man får den søvnen man trenger, men etter 14 dager er det litt tungt å snu tilbake når man kommer hjem. Men neste tur har jeg 14 dager med bare dagskift.

Jeg er områdeansvarlig på dekk, og sørger for at prosessen går som den skal. At det er stabilt og rolig og at alt utstyr fungerer bra, og at kjemikalier vi injiserer hjelper til å separere olje og gass på best mulig og effektiv måte. Det finnes ulike steg i hele prosessen når vi tar opp olje og gass fra reservoarene, skiller olje, vann og gass, renser vannet i renseanlegg, og så slipper vi det rensede vannet til sjø igjen. Vi tørker også gassen.

Prosessteknikere er ansvarlige for egne områder på dekk på plattformen. På plattformen har vi en god del barrierer, som for eksempel sikkerhetsventiler, som skiller oss fra reservoaret. Alle ventiler må ha periodiske testinger. Mine arbeidsoppgave er for eksempel testing og smøring av ventiler, innstengninger av pumper, ventiler eller annet som skal ut til vedlikehold. Vi sender rensepigger som går gjennom rørledningene for å renske opp voks. Vi ønsker jo at utstyret vi har om bord virker til enhver tid, derfor er det viktig med daglige rutiner på de ulike dekkene. Pumper og ventiler må inspiseres, og vi tar utstyr ut til vedlikehold før det blir ødelagt.

Prosessteknikere jobber både ute på dekk og inne i kontrollrommet. Kontrollrommet er et stort rom med mange skjermer, hvor hele prosessen fra A til Å vises. Der følger man med på trykk, temperaturer, flow og mye annet. Hvis man ser uroligheter i prosessen, så går man inn og undersøker hvorfor og prøver å finne feilen. Når vi feilsøker, så sjekker vi mye, blant annet trykk og flowendringer på separatoren, for eksempel.

Å jobbe i kontrollrommet kan være veldig spennende. Plutselig kan vi få et utilsiktet stopp i anlegget, og man vet ikke hvorfor og må finne ut årsaken. Det må gjøres på mest mulig effektiv og rask måte, men samtidig grundig for å ta læring til neste gang noe sånt kan skje igjen.

Hva kreves for å kunne jobbe som prosesstekniker?

– Først må du gå linje Teknikk og industriell produksjon, og andre år Kjemiprosess- og laboratoriefag, og etter de to årene er det to år som lærling. Jeg hadde greit snitt da jeg gikk ut fra videregående, og var heldig med at jeg fikk lærlingplass i Aker BP. Vi var tre lærlinger, og jeg må få lov å si at vi alle var veldig flinke.

Hvis du vil jobbe som prosesstekniker, kan du også velge å gå teknisk fagskole.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Du må kunne samarbeide med ulike disipliner. På plattformen, når folk jobber skift, blir det på en måte som en liten familie. Alle må være med og bidra til at det blir et godt arbeidsmiljø. Du må være løsningsorientert, proaktiv og tilpasningsdyktig. I tillegg, for å trives offshore, bør du like å finne på sosiale ting, og være interessert i å ha en aktiv hverdag.

Vi spør hverandre om hjelp hele tiden, og folk er veldig flinke til å lære fra seg og drive opplæring. Jeg har hatt en kjempeflink fadder, som sammen med andre kollegaer hjelper meg når jeg trenger det. Hvis man lurer på noe her er det bare å spørre en kollega, og hvis man ikke får svar, så finner vi det ut sammen. Du lærer ikke alt på skolen, men du bygger godt grunnlag for videre læring.

De fleste som starter som lærlinger kommer som regel rett fra skolebenken, og har ikke tilegnet seg den praktiske kunnskapen. Men det lærer man underveis på jobb. På jobben min er det lite kjemi, mest fysikk, som separasjon av olje, gass og vann. På skolen hadde vi en del kjemi, vi lærte beregninger, reaksjonsligninger og så videre.

Dersom du ikke er interessert i å ta i et tak, samarbeide med andre og lære nye ting, er ikke dette jobben for deg.

Hva liker du best med å være prosesstekniker?

– Jeg liker den sosiale biten av jobben best. Når jeg er på jobb, er jeg på plattformen i 14 dager, og her er vi er en sosial gjeng som gjerne finner på ting på fritiden. Vi trener sammen, ser filmer og koser oss. Og når vi jobber tar vi også pauser innimellom, drikker kaffe og snakker.  

Jeg liker også veldig godt at jobben varierer veldig fra dag til dag. Du kan plutselig få en utfordring eller en hendelse som du må løse, og det kan godt være noe som du aldri har vært borti før. Men kanskje noen andre har sett noe lignende tidligere, og så du kan lære noe nytt den dagen. Jeg lærer noe nytt nesten hver dag. For meg er det er kjempegøy, og jeg stortrives.

Hva liker du minst?

– Jeg har aldri tenkt på det. Jeg har det kjempekjekt på jobb. Men jeg kan si at jeg liker ikke når folk klager. Selvfølgelig er det lov å klage, men jeg bare liker det ikke. I denne jobben kan man være lenge borte fra familie og venner.

Image
En mann i arbeidsklær og en mann i svart genser og mørkeblå bukser. De jobber foran mange skjermer i kontrollrommet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Når du jobber med olje og gass, har du mange muligheter. Nå er det veldig mange fra jobben som jobber med forskjellige prosjekter, blant annet med å designe nye felt og plattformer. I 2028 blir det en ny plattform her på Valhall, og fire kolleger reiste til land for å være med på det prosjektet. Så det dukker opp sånne muligheter, og du kan oppleve noe annet. Det er veldig spennende, og det er noe jeg også kunne tenke meg på sikt, fordi det er veldig lærerikt.

Prosessteknikere har muligheter å jobbe med olje og gass, men ikke bare det. De trengs i mange forskjellige bransjer. Man kan blant annet jobbe i treforedling, i Bergen Vann, i Tine i Molde, hvor det produseres melk og ost, og i aluminiumsindustrien og silisiumindustrien, som du finner for eksempel i Odda.

Jeg har også merket at bedrifter gjerne støtter prosessteknikere som vil utdanne seg videre. Hvis du har lyst å utvikle deg og for eksempel bli leder, har du mulighet til å søke på det. Arbeidsgiver kan dekke hele eller deler av utdanningen for deg, du kan få fri for eksamener osv. Men selvfølgelig bare hvis den utdanningen er relevant innenfor jobben og yrket.

Hva tjener en prosesstekniker?

– Det er avhengig av hvor du jobber, hvor lang ansiennitet du har og om du er interessert i å jobbe ekstra. Startlønn kan være fra 480 000 til 700 000. Jeg har lav ansiennitet, bare ett år, men jeg kan si at lønnen allerede er god.

Hvordan er sjansene for å få jobb som prosesstekniker?

– Etterspørselen etter kompetente folk er stor. Det er faktisk sånn at flere prosessteknikere jobber mye overtid, fordi det ikke er nok folk til å dekke opp skift, og det er ganske likt over hele Nordsjøen. Jeg kjenner mange på ulike plattformer, og alle sier at prosessteknikere jobber mye overtid. Det trengs absolutt flere prosessteknikere, både på Nordsjøen og på land.

Jeg ser på jobben min som sikker. Norge er den største leverandøren av olje og gass til Europa. Nye plattformer bygges og renoveres, og det kommer også nye felt og teknologier og nye måter å utvinne olje på mer miljøsikkert og bærekraftig. Så jeg tror at prosesstekniker-yrket kommer til å finnes lenge.

Tilhørende utdanninger

Kjemiprosessfag

Du lærer å styre og overvåke produksjon i prosessindustrien samt rense drikkevann, avløpsvann og prosessvann.

Finn studier
Prosessteknikk

Er en fordypning i kjemi. Du får grunnleggende forståelse for kjemiske og fysikalske prosesser, prosessteknisk utstyr, energiflyt, styring og regulering.

Finn studier